SVIMLENDE OVERSKUDD: Styreleder i SiO, Jonas Virtanen, mener at fondet for pandemitiltak vil hjelpe studentene i den nye studiehverdagen ytterligere.
SVIMLENDE OVERSKUDD: Styreleder i SiO, Jonas Virtanen, mener at fondet for pandemitiltak vil hjelpe studentene i den nye studiehverdagen ytterligere.FOTO: Henrik Follesø Egeland

SiO med et svimlende overskudd på 256 millioner kroner

SiO skal disponere mesteparten av det ekstraordinære overskuddet til tre studentrettede fond. På hvilke måter skal fondene komme studentene til gode?

Pengesekken til Studentsamskipnaden SiO er tyngre enn året før. Konsernets årsresultat i 2019 viser et overskudd på hele 256,2 millioner kroner mot 65,4 millioner i 2018.

Det innebærer en økning på over 190 millioner kroner. Den store økningen skyldes i hovedsak gevinst ved salget av Bjerke Studenthus.

I en pressemelding fra juni i år, står det at SiO setter av over 200 millioner kroner i studentrettede fond. Et fond for styrking av Oslo som studentby, et miljøfond og et fond for pandemitiltak. De to sistnevnte er helt nye. Det avsettes 70 millioner kroner til hvert fond, men hvordan de tilsammen 210 millionene faktisk skal komme studentene til gode, fremstår som noe uklart.

I en mail til Universitas skriver styreleder Jonas Virtanen at overskuddet gjør det mulig for SiO å kunne fortsette å tilby studentene et variert og situasjonstilpasset tilbud. Dette på tross av tap i inntekter som følge av pandemien.

Les også: Nyut­dan­nede studenter søker seg til norske arbeids­plasser

Pandemitiltak for studentene

I lys av den spesielle situasjonen korona har satt studentene i, er det grunn til å tro at fondet for pandemitiltak vil være spesielt viktig for å ruste studenten. Ifølge Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 opplever nesten én av tre studenter en eller annen form for ensomhet. Mangel på fysiske møtearenaer vil gjøre det langt vanskeligere å få disse tallene ned.

Tidlig i april skrev Universitas om SiO sin tiltakspakke på 20 millioner kroner avsatt på bakgrunn av koronakrisen. Den skulle fungere som en krisepakke for studentforeninger, forebygging av sosial isolasjon og digitale aktiviteter. Virtanen mener at fondet for pandemitiltak vil hjelpe studentene i den nye studiehverdagen ytterligere.

–⁠ Vi tror det blir mer digital undervisning også etter pandemien og da handler det om utvikling av gode digitale tjenester, mestringsverktøy og møteplasser. I høst har de også økt kapasiteten på psykisk helse for å møte behovet hos studentene, sier Virtanen.

–⁠ Hvordan vil dere forsikre studentene om at fondet faktisk hjelper dem og ikke bare dekker deres eget underskudd som følge av koronatilpasninger?

–⁠ En viktig del av koronatilpasningen er å sørge for at vi fortsatt kan tilby studentene tjenester, selv om inntektene er vesentlig lavere enn normalt, for eksempel på treningssentrene og serveringsstedene våre. Med andre ord, inndekning av underskudd er faktisk en viktig del av koronatilpasningen for å ha et tilbud til studentene, svarer styrelederen.

Ronja Gulbrandsen, leder for Venstrealliansen (VA) ved UiO, sier til Universitas at de setter pris på at SiO setter av ekstra penger til å skape et bedre sosialt miljø for studenter. Det tror hun er spesielt viktig nå:

–⁠ Enda flere studenter står nå uten et nettverk på universitetet på grunn av pandemien, og det er ingen tvil om at det er krevende å gjennomføre studiehverdagen for mange, sier Gulbrandsen.

Studenters økonomiske situasjon er ikke bedret siden forrige semester, og for mange går nesten hele stipendet med til boutgifter. Derfor mener jeg at det burde prioriteres når det bestemmes hva disse pengene skal gå til

Ronja Gulbrandsen, Leder i Venstrealliansen

Oppretter miljøfond

I tillegg til fond for pandemitiltak, er miljøfondet også nyopprettet. Fondet er et resultat av at Oslostudentenes engasjement for klima og miljø, og forventning om at SiO skal bli mer bærekraftig. I pressemeldingen knyttet til årsrapporten, sier Virtanen at de skal bruke fondet til å gi grønnere studentboligbygging og en grønnere drift av tilbudene deres.

–⁠ Har dere noen eksempler på hvordan dere skal få til dette?

–⁠ De nye familieboligene på Kringsjå er et godt eksempel på dette, med solceller på tak og vegger, og miljøvennlig massivtre. Det er plussenergibygg med smart styring og overskuddsenergi eksporteres til nabobygg, skriver Virtanen i e-posten.

Det allerede eksisterende fondet for å styrke Oslo som studentby, fikk rundt 40 millioner kroner mer enn i 2018. Målet er at studentene skal bli mer synlige i sentrum av Oslo gjennom å opprette et studenthus i sentrum som kan tilrettelegge for kultur, forskning og studentdreven innovasjon. De resterende 40 millionene av overskuddet avsettes som bundet egenkapital, slik det blir gjort hvert år.

VA-leder Gulbrandsen mener SiO burde benytte overskuddet med å fjerne egenandelen på SiOs psykologitilbud. Egenandelen ble innført i starten av 2020.

–⁠ Det siste studenter trenger nå er å betale for oppfølging av sin studiehverdag, sier hun.

Listelederen legger til at SiO også burde bruke de ekstra pengene på å senke husleien på studentboligene sine.

–⁠ Studenters økonomiske situasjon er ikke bedret siden forrige semester, og for mange går nesten hele stipendet med til boutgifter. Derfor mener jeg at det burde prioriteres når det bestemmes hva disse pengene skal gå til, avslutter Gulbrandsen.

Student har lansert en app som skal hjelpe studenter ut av ensomhet