Skadet: Fotballspiller og student Siv Kaarstad fikk et brudd i foten etter at hun snublet på den 13 år gamle kunstgressbanen ved Domus Athletica.
Skadet: Fotballspiller og student Siv Kaarstad fikk et brudd i foten etter at hun snublet på den 13 år gamle kunstgressbanen ved Domus Athletica.

Siv (22) hevder hun ble skadet som følge av dårlig bane

I lang tid har OSI prøvd å få SiO Athletica til å oppgradere kunstgressbanen ved Domus. OSI etterlyser nå handling fra Studentsamskipnaden SiO.

–⁠ Når det først kommer et hull i banen virker det som om SiO bare legger på en liten lapp, slik at det ser bra ut, men om man går på den så er det lett at selve lappen sklir eller at man tryner, sier Siv Kaarstad (22).

Hun studerer byggingeniør ved Oslomet og er fotballspiller på et av lagene til Oslostudentenes Idretssklubb (OSI). Kunstgressbanen spillerne bruker ved Domus Athletica hevder Kaarstad at er i dårlig stand. Hun går nå på krykker på grunn av en skade hun mener hun fikk som følge av banens underlag.

–⁠ Ti minutter inn i treningen jogget jeg for å hente en ball. Jeg så ikke hullet i banen, og tråkket oppi det. Jeg hørte først lyden av et knekk, som jeg trodde kom fra matta, men så viste det seg å være et brudd, forteller Kaarstad.

I en e-post til Universitas skriver direktør for SiO Athletica, Fredrik Refsnes, at OSI ikke har varslet dem om noe benbrudd, og at de derfor ikke kan kommentere denne hendelsen.

Man gidder helst ikke å prate med dem, for de er ikke noe til hjelp

Siv Kaarstad, fotballspiller i OSI og Oslomet-student

Venter på EU-avgjørelse

Daglig leder i OSI, Truls Vestnes, forteller at dekket på banen er tretten år gammelt. Han viser til en tilstandsrapport gjort av Nff i 2019, som sier at tilstanden på banens skjøter er spesielt kritiske. Vestnes håper nå at SiO aktivt vil prøve å løse problemet.

–⁠ Både OSI og Velferdstinget har prøvd å få svar på om oppgraderingen vil bli prioritert av SiO. Det nærmeste de har vært et svar, er at de avventer en avgjørelse fra EU angående om gummigranulat skal forbys, sier Vestnes.

Athleticadirektør Refsnes svarer i e-posten at reglene rundt gummigranulat, hvilket er svært forurensende, er uavklart, og at det i løpet av det siste halvåret har vært flere saker rundt mulig forbud, eller alternative løsninger til kunstgressbaner. På grunn av dette har de avventet en avklaring, ettersom det påvirker mer enn bare valg av fyllmasse.

Vestnes i OSI skriver at budsjetteringen til SiO for 2021 diskuteres i disse dager. Han håper på at det til våren 2021 vil bli satt i gang arbeid for å utbedre banen, til tross for at OSI ikke har fått noe svar på om kunstgressbanen vil bli prioritert.

Studentidretten rammes hardt: – Noe av det viktigste sosiale vi gjør

SiO Atheltica ønsker å oppgradere

–⁠ SiO Atheltica har gjort en egen tilstandsanalyse og er godt kjent med banens tilstand. Vi ønsker en oppgradering av uteområdene på Domus, da både kunstgressbanen, tennisbanene og andre områder som benyttes til aktivitet utendørs, skriver Refsnes.

Refsnes skriver videre at SiO Athletica ønsker et flerbruksområde som ivaretar merking og dekke til langt flere idretter enn i dag. Dette inkluderer fotball i ulike størrelser, tennis, lacrosse, padel, volleyball, rumpeldunk, frisbee, og så videre.

–⁠ Dette er en av årsakene til at vi er avventende med å sette banen tilbake i opprinnelig stand, noe det foreligger et kostnadsestimat på. Vi trenger ikke en bedre versjon av det som i dag fungerer for noen timer per dag. Vi må gjøre et løft for flere idretter.

I tilstandsrapporten til Nff ble det lagt frem et kostnadsestimat på rehabiliteringen av kunstgressbanen ved Domus Athletica (inkludert forebyggende miljøtiltak) på 3 475 000 kroner.

Vi trenger ikke en bedre versjon av det som i dag fungerer for noen timer per dag. Vi må gjøre et løft for flere idretter

Fredrik Refsnes, direktør for SiO Athletica

Får klager fra motspillere

Kaarstad forteller at hennes lag trener to ganger i uken, men at hovedårsaken til at de ikke trener oftere er banekapasiteten. Om vinteren oppstår det også problemer:

–⁠ Vi får ikke trent om vinteren fordi SiO ikke ønsker å måke banen, for da blir den mer slitt, men den er jo allerede ødelagt fra før.

Kaarstad kan også fortelle at de har fått klager fra mange motstanderlag som ikke er fornøyde, og at OSI skal ha klagd mange ganger, uten at de har fått noen tilfredsstillende respons.

–⁠ Man gidder helst ikke å prate med dem, for de er ikke noe til hjelp. Det var noen som en gang sa at det var som å prate til en vegg.

Hva er det beste som kunne skjedd?

–⁠ Nå som det er korona og ingen kamper kunne de satt av denne tiden til å bytte ut hele matta. Det er aktivitet her, men den aktiviteten kan flyttes. Det er jo muligens kampene det går mest utover, sier Kaarstad.

Rakk ikke påmelding til fadderuken: –⁠ Univer­si­tetet burde ta mer sosialt ansvar