Flere fore­les­ninger uten digitalt alternativ: –⁠ Ikke godt nok

Studentleder er redd mangel på digitalt alternativ til fysisk undervisning vil føre til at studenter med koronasymptomer drar på campus. –⁠ Veldig klar over at vi ikke er i mål ennå, svarer prorektor.

–⁠ Jeg er litt overrasket over at universitetet ikke har tenkt over dette og at det ikke tas mer hensyn til at vi studenter er i en spesiell situasjon, sier Oslomet-student Celine Berg (20). Hun går førsteåret på administrasjon og ledelse.

På Oslomet har Berg emner med fysisk oppmøte uten digitalt opptak, og hun er redd mangelen på opptak av forelesninger kan føre til at studenter velger å møte opp på campus i situasjoner man egentlig burde holde seg hjemme. Berg mener det kan oppstå et dilemma om å være hjemme og gå glipp av undervisning, eller møte opp og potensielt smitte andre.

Tidligere denne måneden ble Bergs romkamerat syk, og måtte testes for korona.

–⁠ Hun testet negativt, men om hun hadde testet positivt hadde jeg også vært i karantene. Ettersom de fysiske forelesningene ikke blir streamet, ville jeg ha gått glipp av flere, sier hun.

Heistrøbbel i SiO-bolig: Satt fast i 16.etasje i fem dager

Hjemmeundervisning byr på utfordringer

Fagpolitisk ansvarlig i Studentparlament ved Oslomet, Vilde Veronica Haukeland, deler Berg sine bekymringer rundt undervisningssituasjonen.

–⁠ Det verste er om studenter velger å dra på forelesning når de har symptomer fordi de ikke streames. Vi er i en pandemi, og det må man ta på høyeste alvor, men da må også universitetet legge til rette for at man fortsatt kan følge undervisningen, sier Haukeland.

Hun mener det er synd at man ikke ser raskere løsninger på utfordringene knyttet til undervisning.

–⁠ Vi må fortelle studenter at de må vente og se om streaming og opptak av forelesninger ordner seg. Det er ikke godt nok, sier Haukeland.

Prorektor ved Oslomet, Nina Waaler, sier det er sterkt beklagelig at studenter opplever undervisningssituasjonen som utfordrende nå.

–⁠ Vi jobber hver dag for å gjøre situasjonen bedre for elevene, men er veldig klar over at vi ikke er i mål ennå.

Haukeland påpeker at Oslomet har mye forbedringspotensiale med å streame og legge ut forelesninger på nett. Hun mener andre universiteter har tråkket opp veien allerede, og at det derfor ikke burde være vanskelig for Oslomet å følge etter.

–⁠ Oslomet var ikke forberedt nok på å ta imot studenter denne høsten, konstaterer studentpolitikeren.

Waaler mener Oslomet har tatt lærdom av koronasituasjonen de siste månedene, og at de agerer så raskt som mulig for å sikre et godt studietilbud til studentene.

–⁠ Vi har en stor satsning på kompetanseheving og infrastrukturendringer. 40 rom er i vår blitt bygget om så de kan streames fra, og arbeidet er påbegynt med 20 nye hybridrom. Samtidig har vi tilført økt ressurser for å bistå i omleggingen av fagopplegg og vurderingsformer, sier Waaler.

Oslomet var ikke forberedt nok på å ta imot studenter denne høsten

Vilde Veronica Haukeland, fagpolitisk ansvarlig i Studentparlament ved Oslomet

Savner et alternativ

Ved Høyskolen Kristiania blir det heller ikke tatt opptak av alle forelesninger. Thalìa Gellerstedt (25), tredjeårsstudent i digitalisering og økonomi ved Høyskolen Kristiania, er kritisk til dette. Hun mener fysisk undervisning uten opptak skaper utfordringer når studenter må holde seg hjemme av hensyn til smittevern.

–⁠ Sjansen for å bli rammet av noe som ikke er koronarelatert, som sesongforkjølelse, er stor, påpeker Gellerstedt.

Ved semesterstart måtte hun selv holde seg hjemme på grunn av det som viste seg å være vanlig høstforkjølelse. Dermed gikk hun glipp av semesterets første fysiske forelesning.

Gellerstedt synes det er fint at klassen får mulighet til å møtes på campus. Men hun savner et alternativ dersom man ikke har mulighet til å møte opp.

Filosofer i opphetet debatt: – Vi beveger oss mot stupet

Flere hensyn

Kommunikasjonsrådgiver ved Høyskolen Kristiania, Anette Johnsrud Larsåsen, forteller at høyskolen har delt opp undervisningen i tre deler: studentaktiv læring på campus, live zoom-forelesninger og opptak av forelesninger som blir gjort tilgjengelig på internett. Det er likevel andre hensyn som også spiller inn, ifølge Larsåsen.

–⁠ Enkelte undervisningsøkter på Zoom er studentaktiv læring og disse er ikke egnet for opptak. Ved studentaktiv læring, spiller personvernhensynet til studenter inn, sier hun.

Larsåsen oppfordrer klasser på høyskolen til å ta kontakt med sin underviser dersom de ønsker tilpasninger i undervisningen.

Gellerstedt uttrykker bekymring over at ikke all undervisning gjøres opptak av, og hvordan smittesituasjonen kan ramme kohortene.

Larsåsen peker på at høyskolens beredskapsgruppe har planverk ved eventuelle smitteutbrudd.

–⁠ Dersom noen skal i karantene har vi klare retningslinjer på hvordan denne situasjonen skal håndteres, sier hun.

Studentparlamentet får kritikk for pengebruk: –⁠ Dårlig signal at politikk-eliten tar en pampehelg til Thon hotel