Arkivfoto: Emmeline Pischedda

Vi må faktisk prioritere

Les UiO-rektor Svein Stølen sitt tilsvar til Universitas' leder 10. september.

Unviersitas kritiserte på lederplass 10. september Universitetet i Oslo og andre utdanningsinnstutisjoner for å ikke legge bedre til rette for bruk av campus til sosial aktivitet på kveldstid. På lederplass skriver Universitas blant annet at dette går hardt utover studentforeningslivet i hovedstaden, da mange foreninger om dagen sliter med å finne et sted å være som følge begrenset tilgang til utdanningsinnstutisjonenes lokaler etter vanlig arbeidstid. Lederen i sin helhet kan leses i PDF-format her.

Under følger UiO-rektor Svein Stølen sitt tilsvar på Universitas' kritikk.

I Universitas’ leder 10. september argumenteres det for at byens høyere utdanningsinstitusjoner - og UiO ikke minst - bør legge langt bedre til rette for sosial aktivitet på campus utover kvelden. Vi har forståelse for ønsket, men vi er samtidig midt i en alvorlig pandemi, der begrensningen av smitte er avgjørende for at vi skal sikre fysisk undervisning resten av semesteret. Regjeringen har indikert at vi kan bli pålagt å gi all undervisning digitalt.

Jeg gikk fredag høyt ut i VG og poengterte hvor viktig fysisk undervisning er for læringsmiljø og studenters psykiske helse. Statsråd Asheim svarte med å forsikre sektoren om at overgang til ren digital undervisning handler om å stoppe lokale utbrudd. Det er riktig og viktig. UiOs fokus er å unngå lokale utbrudd så lang mulig.

Derfor velger vi å være restriktive, og jobber for å sikre en andel fysisk undervisning. Vi er rent faktisk i en situasjon hvor vi må prioritere, og vi mener dette er den riktige prioriteringen.