Foto: Privat

Spartansk sparing for IFIKK

«Oppi alt det økonomiske kaoset er det én ting som tilsynelatende er blitt glemt – nemlig studentene, og de faktiske konsekvensene tiltakene vil ha for oss», skriver representanter for Fagutvalget for Antikkens kultur og klassiske språkved UiO i dette leserbrevet.

Det har vært mye snakk om den økonomiske situasjonen på Instituttet for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. Fra blant annet Universitas og Khrono har det kommet diverse innlegg om dårlige prognoser og drastiske tiltak. I sommer ble det lagt ut en rapport fra en arbeidsgruppe satt sammen for å foreslå løsninger på den vanskelige økonomiske situasjonen. Arbeidsgruppen har kommet med sine forslag. Nå er det på tide at vi kommer med våre innvendinger.

Les også: «Gi oss veggismat på Blindern»

For oppi alt det økonomiske kaoset er det én ting som tilsynelatende er blitt glemt – nemlig studentene, og de faktiske konsekvensene tiltakene vil ha for oss. Arbeidsgruppen skriver at «kuttet i studietilbudet har hatt effekt». Ja, men hvilken effekt?

Som klassisk-studenter er vi selvfølgelig ekstra opptatt av tiltakene som rammer vår egen studieretning. Her har vi noe til felles med arbeidsgruppens rapport, som også legger ekstra vekt på tiltak som rammer vår studieretning: «Klassisk har særlige utfordringer knyttet til forholdet mellom inntjening gjennom avlagte studiepoeng på den ene siden, og et omfattende fagtilbud på den andre siden». Etter dette følger en liste med forslag til klassisk-spesifikke tiltak som for eksempel ytterligere reduksjon i antall emner, samarbeid med andre universiteter og opptak hvert andre år.

Det er fullstendig rimelig å kommentere klassisk-studiets særlige utfordringer, men det er verdt å merke seg at arbeidsgruppen har gjort dette uten å konsultere det klassiske fagmiljøet, verken studenter eller ansatte.

Klassisk har allerede kuttet 19% av ressursbruken. Blant studieretningene på IFIKK er klassisk den eneste som har oppfylt kravet på 15% kutt. Det er i utgangspunktet hensynsløst av arbeidsgruppen å henge ut én studieretning, men at de i tillegg henger ut de som har overoppfylt kravene er lavmål.

Les også: «Studentene trenger en ny boligpolitikk»

Kutt i ressursbruken har blant annet resultert i at bachelorstudenter har undervisning sammen med masterstudenter, noe som er problematisk for begge parter. Undervisningen i visse emner har blitt redusert fra 14 dobbelttimer i semestret til 10, noe som har ført til mer hastverk og mindre faglig dybde. Tiltakene merkes godt av studentene.

Bemanningen på klassisk blir særlig kommentert: «Siden bemanningen på IFIKK i dag er for stor i forhold til inntjeningen, må også klassisk innstille seg på å kunne gi et forsvarlig fagtilbud med færre ansatte. Eksempler fra andre fagmiljøer i Norge som NTNU viser at det er mulig å drive klassisk med betydelig mindre bemanning». Det er ikke inntrykket vi fikk da vi besøkte NTNUs nettsider. Her fant vi siden for bachelorprogrammet Antikkens kultur og klassiske fag, hvor vi leste at «studenter som ønsker fordypning i gresk, erstatter LAT1001 med GRE1101 Innføring i gresk som tilbys ved NTNU, resten må tas ved annet studiested». Er dette et «forsvarlig fagtilbud»?

Klassisk står i en særstilling angående bemanning nettopp fordi vi må i praksis kunne tilby to studieretninger (latin og gresk) samt årsenheten i antikkens kultur. Nedbemanning kan føre til at vi ender opp med en de facto nedleggelse av en av disse. Språkundervisningen står allerede overfor et stort problem i nærmeste fremtid - ettersom IFIKK har ansettelsesstopp vil ikke klassisk ha mulighet til å ansette ny lektor i latin når den nåværende går av med pensjon om to år. Får vi ikke en ny lektor vil dette ha katastrofale konsekvenser for latinundervisningen, der vi vil tape 600 timer undervisning i semesteret.

Det er fullstendig rimelig å kommentere klassisk-studiets særlige utfordringer, men det er verdt å merke seg at arbeidsgruppen har gjort dette uten å konsultere det klassiske fagmiljøet, verken studenter eller ansatte.

Undervisningen på grunnleggende nivå vil være spesielt utsatt. Dette samsvarer ikke med arbeidsgruppens ønske om at årsenheten skal gå som normalt, og vi har ikke fått noen forslag til hvordan vi skal kunne tilby latinundervisning uten en lektor.

Arbeidsgruppen mener at «et redusert emnetilbud … vil kunne gi flere studenter per emne og skape et mer robust tilbud». Et redusert tilbud vil skape studenter med dårlig breddekunnskap og verre motivasjon. Tiltakene kan føre til at flere velger bort IFIKK. Man tjener på å ha studenter, innsnevring av studietilbudet er ikke noe sjakktrekk.

Arbeidsgruppen ønsker mer samarbeid på tvers av studielinjene på IFIKK, noe vi på klassisk er positive til. Det er mange fordeler med tverrfaglige emner og dette er noe man bør ha plass for, men det særskilte i utdanningen kan falle bort. Dette er særlig et problem for klassisk ettersom vi er spesielt utsatt. Rapporten legger stor vekt på samarbeid, men dette gjenspeiler seg ikke i de konkrete forslagene, som vi føler går spesielt utover oss. Rapporten er dobbeltmoralsk ettersom klassisk-seksjonen ikke fikk mulighet til å komme med forslag.

Man må slutte å behandle universitetet som en bedrift i stedet for en utdanningsinstitusjon (utdanning er en investering, ikke en inntekt), men vi skal ikke legge dette på arbeidsgruppens skuldre. Fra dem ønsker vi oss mer hensynsfulle vurderinger, og å bli spurt hva vi synes om nye tiltak før de legges ut i en offisiell rapport.

Hilsen Fagutvalget for Antikkens kultur og Klassiske språk

Les også: «Varsling i SiO»