Foto: Odin Drønen

Svarinnlegg:

«Varsling i SiO»

«SiO skal legge til rette for at studenter og ansatte kan varsle på en trygg og ivaretakende måte», skriver Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør i SiO i et svar til Aurora Kobernus.

Dette er saken: «Vi trenger et inkluderende SiO»

Aurora Kobernus fra Funkisstudentene etterspør i Universitas 20. august et varslingssystem for diskriminering og trakassering hos SiO. Du tar opp et viktig tema, Aurora. Varsling er bra for SiO, studentene og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold skal rettes opp. Det handler om å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.

Etisk regelverk og varslingsplakat: SiO aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen atferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende. Ansatte i SiO skal være imøtekommende, høflige og behandle kollegaer, studenter og andre med respekt og bidra til et godt arbeidsmiljø og kundeopplevelser. Dette er nedfelt i SiOs etiske regelverk og varslingsplakat som inngår som en del av arbeidsforholdet til SiO-ansatte.

Slik kan du melde fra: SiO oppfordrer ansatte, studenter og andre som er kjent med eller har mistanke om kritikkverdige forhold, til å varsle oss om forholdet. Ansatte kan benytte interne varslingsrutiner. Studenter kan melde inn via kontaktskjemaet på nettsidene våre, telefon, e-post eller post. Vi har nå opprettet en egen e-post, varsling@sio.no, som kan benyttes til varsling. En kan også kontakte Likestilling- og diskrimineringsombudet, www.ldo.no.

Anonymitet og fortrolighet: Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og mulighet til imøtegåelse for de involverte parter.

Vi vil informere tydeligere om vårt etiske regelverk og varslingsrutiner på sio.no. SiO skal legge til rette for at studenter og ansatte kan varsle på en trygg og ivaretakende måte, at innmeldte saker blir belyst, og at det ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold. Så er det opptil hver og en av oss å si fra om vi blir kjent med kritikkverdige forhold.

Varsling er bra, og det er viktig at temaet settes på dagsorden.

«Et første møte med studentpolitikken»