KORONA: Dette er studentlederne som skal lede studentene gjennom den uforutsigbare tiden fremover.
KORONA: Dette er studentlederne som skal lede studentene gjennom den uforutsigbare tiden fremover.FOTO: Iver Daaland Åse

Disse student­le­derne skal få oss gjennom kriseåret

Studentpolitikken er viktigere enn noen gang. Dette er lederne vi skal kunne lene oss på i en uforutsigbar tid, og sakene de er mest opptatt av.

Etter en vår som har preget mange studenter, er studentpolitikkens funksjon viktigere enn noensinne. Uavhengig av om du er på ditt siste eller første år som student, er det like viktig at du engasjerer deg. Valgdeltagelsen ved Universitetet i Oslos (UiO)studentvalg var i fjor på 12,9 prosent. Nå som korona har rokket ved alt som var trygt og behagelig, har det også tydeliggjort hvor avhengige vi er av studentpolitikere som taler vår sak når det virkelig gjelder.

NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) er studentpolitikkens øverste organ. I NSO finner man medlemmer fra alle lokallag over hele Norge, for eksempel fra studentparlamentene ved UiO og Oslomet. De jobber med saker som angår studenter på landsbasis, om alt fra studentøkonomi til utdanningskvalitet eller studiestøtte.

NSO jobber med påvirkningsarbeid opp mot politikere og beslutningstagere for å sikre Norges studenter den beste studietilværelsen.

Oslo er Norges dyreste studentby: Høye skuldre og ingen klær

SiO

Studentsamskipnaden SiO forvalter semesteravgiften som alle studenter må betale på starten av hvert semester, og skal legge til rette for lik rett til utdanning for alle studenter. I tillegg er det SiOs hovedstyre som vedtar hvor mye penger Velferdstinget kan dele ut til studentmedier og andre studentforeninger i Oslo og omegn. Selve hovedstyret består av ti medlemmer, fem av disse er studenter.

Velferdstinget

Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er de som bestemmer hvor mye studentmedier og studentforeninger får i midler fra SiO. VT jobber tett med SiO og SiOs hovedstyre for å sørge for at studenter i Oslo og omegn får et godt velferdstilbud, og er involvert i spørsmål om SiO-tilbud som for eksempel SiO Helse. Derfor er halvparten av SiOs hovedstyre studentrepresentanter valgt inn fra VT.

Regjeringen svarer: Vi har økt studiestøtten

Studentparlamentene

Du som student ved Oslomet eller UiO har stemmerett ved valget til Studentparlamentet. Ved UiO stemmer du på studentpolitiske lister, som Venstrealliansen, Liberal liste eller Grønn liste. Ved Oslomet stemmer du på representanter fra de fire fakultetene. Disse velger et arbeidsutvalg som så jobber fulltid med studentpolitikk.

Runa Kristine Fiske, leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

FOTO: Rodrigo Freitas

–⁠ Hva gjør Studentparlamentet ved UiO for studentene?

–⁠ Vår jobb er å plukke opp hva studentene er opptatt av, og ta det med til ledelsen ved universitetet. Vi opplever at de er veldig opptatt av hva vi mener, og at de har lyst til å inkludere studentene. De gangene de ikke gjør det, pusher vi dem til å gjøre det.

–⁠ Koronakrisen har rammet mange studenter. Hvordan jobber dere for dem i denne perioden?

–⁠ Det er vanskeligere nå å plukke opp hva studentene er opptatt av, og hva de trenger, fordi ikke alle er på campus. Når vi får høre om ting som ikke er greit, sier vi ifra til UiO, slik at det blir en løsning på problemet.

–⁠ Hva er den viktigste saken for deg?

–⁠ Min hjertesak i studentpolitikken og det som gjorde at jeg engasjerte meg, er at studenter skal føle mestring i studiene, at de stiller godt forberedt til arbeidslivet og føle seg beredt til å gjøre en god jobb i samfunnet.

Marie Knutsen Bruntveit, leder i Studentparlamentet ved Oslomet

FOTO: Jacob Aars

–⁠ Hva gjør Studentparlamentet ved Oslomet for studentene?

–⁠ Vi jobber for å sikre studentenes rettigheter, og for at kvaliteten på utdanning og læringsmiljø skal være bedre. I en ideell verden hadde ikke studentene trengt oss, og alt ville gått på skinner. Når det ikke er tilfellet, vil vi de skal vite at vi er her.

–⁠ Koronakrisen har rammet mange studenter. Hvordan jobber dere for dem i denne perioden?

–⁠ I vår så vi at det er enkelte undervisere som klarer den digitale omstillingen kjempebra, men at det er andre som ikke har like mye digital kompetanse. Vi har full forståelse for at dette er vanskelig for foreleserne, men fremtiden til studentene våre er i deres hender.

–⁠ Hva er den viktigste saken for deg?

–⁠ Vi holder nå på med en ønskeliste til vårt nye campus, med hva vi og studentene mener at dette skal og må inneholde. Det er veldig viktig for oss å jobbe med å sikre studentenes rettigheter, også på Kjeller, frem til vi flytter videre til campus Romerike.

Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon

FOTO: Iver Daaland Åse

–⁠ Hva gjør NSO for studentene?

–⁠ Jeg tror aldri at jeg som deltager i studentdemokratiet har fått så mange henvendelser fra den vanlige studenten som etter at korona brøt ut. Derfor er det viktig for studenter å vite at NSO er her og jobber for deres interesser.

–⁠ Koronakrisen har rammet mange studenter. Hvordan jobber dere for dem i denne perioden?

–⁠ Vi jobber sammen med og har en klar forventing til institusjonene. Hver enkelt student må høres og ses. Det kan være enkle løsninger, som at foreleser har en åpen time på Zoom, hvor studentene kan stikke innom. Men at institusjonene legger til rette for et godt digitalt læringsmiljø, det er det viktigste.

–⁠ Hva er den viktigste saken for deg?

–⁠ Vi vet at en av de største grunnene til at studenter faller fra, er at de ikke føler en sosial og faglig tilhørighet. Hvis jeg skal trekke frem én ting som ikke er studentøkonomi, er det derfor studentenes faglige og sosiale tilhørighet.

Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget

FOTO: Jacob Aars

–⁠ Hva gjør Velferdstinget for studentene?

–⁠ Vi er et påvirkningsorgan for alt som har med velferdspolitikk for studenter å gjøre. Det er veldig mange som sier at Oslo er en by med mange studenter, men ikke en studentby. Det har vi lyst til å gjøre noe med.

–⁠ Koronakrisen har rammet mange studenter. Hvordan jobber dere for dem i denne perioden?

–⁠ Når mye av undervisningen foregår digitalt, er det lett å bare bli sittende hjemme. Jeg vil derfor oppfordre til å engasjere seg i noe. Vi har også samarbeidet med andre studentledere i Oslo om et innspill til helsebyråden til hvordan kommunen bedre kan tilrettelegge for studenter, med tanke på smittevern.

–⁠ Hva er den viktigste saken for deg?

–⁠ Spesielt nå, med tanke på korona, vil jeg si at problematikk og løsninger knyttet til ensomhet er noe av det viktigste å løfte frem. Ensomhet blant studenter under korona er et problem vi ikke har en løsning på og som jeg tror vi må se nærmere på fremover.

Jonas Virtanen, styreleder i Studentsamskipnaden SiO

FOTO: Henrik Follesø Egeland

–⁠ Hva gjør SiO for studentene?

–⁠ Det vi kanskje er mest kjent for, er at vi tilbyr bolig og trening. Men vi har i tillegg et stort utvalg av helsetjenester, og så har vi jo en del kantiner.

–⁠ Koronakrisen har rammet mange studenter hardt. Hvordan jobber dere for dem i denne perioden?

–⁠ Vi etablerer møteplasser for studenter og jobber forebyggende ved å vise at det finnes steder der man kan ta kontakt. På studentbyene finnes det egne teststasjoner for studentene, og vi har også tilbud om rådgiving fra SiO Helse.

–⁠ Hva er din viktigste sak?

–⁠ Jeg har ikke én kjepphest, men har hatt flere kjepphester. Høsten 2018 fikk for eksempel SiO innført halv pris på middag i eksamensperioden. Jeg er mer opptatt av at man har gode daglige vaner, samarbeidsvilje og raushet.

Kant får gjennomgå på scenen: På kant med kunsten