MUNNBIND: UiO-studentene Fabian Ambrose (19), Isak Skattebøll Møller (20) og Filip Skou (20) mener universitetet burde dele ut munnbind.
MUNNBIND: UiO-studentene Fabian Ambrose (19), Isak Skattebøll Møller (20) og Filip Skou (20) mener universitetet burde dele ut munnbind.

Høyskolen Kristiania deler ut munnbind til alle sine studenter:

–⁠ Det er for å ta vår del av samfunns­an­svaret

Mens Høyskolen Kristiania deler ut munnbind til alle studenter, gjør UiO og Oslomet det kun i spesielle situasjoner. –⁠ Jeg synes de kunne delt ut munnbind på universitetet, sier UiO-student.

– Nå har jeg ikke satt meg inn i prisen, siden jeg har fått munnbindene av foreldrene mine, sier UiO-student Fabian Ambrose (19) .

Fra og med mandag 17. august og 14 dager frem i tid anbefaler Regjeringen å bruke munnbind i Oslo og Indre Østfold, i situasjoner der det kan være vanskelig å opprettholde en meters avstand. Dette innebærer blant annet på kollektivtransport i rushtiden.

Prisen på engangsmunnbind har blitt noe redusert den siste tiden, men prisene varierer fra mellom 300 kroner til 600 kroner for 50 munnbind. En fempakning med tøymunnbind koster vanligvis mellom 100 og 200 kroner.

Ambrose og kompisene Isak Skattebøll Møller (20) og Filip Skou (20), som studerer henholdsvis på UiO og NTNU Trondheim, liker de nye anbefalingene for munnbind og mener at det er godt for fellesskapet.

De har alle skaffet seg munnbind.

–⁠ Jeg synes de kunne delt ut munnbind på universitetet, sier samfunnsøkonomistudenten Isak Skattebøll Møller (20),

Alle får munnbind på HK

Høyskolen Kristiania følger guttenes ønske og deler ut gratis munnbind til alle studenter på campus.

–⁠ Munnbindene er for alle studenter, men det er strenge restriksjoner for hvem som kan komme på campus, og på campus må ansatte og studenter overholde strenge smitteverntiltak, sier presserådgiver ved Høgskolen i Kristiania Anette Johnsrud Larsåsen.

Les også: Slik blir koronahøsten

Hun sier at skolen har bestilt både engangsmunnbind og tøymunnbind, og at de deles ut i resepsjonen på campus.

Hvorfor velger dere å dele ut munnbind?

Det er for å ta vår del av samfunnsansvaret. Det er en fin måte å hjelpe både studenter og ansatte til å føle seg trygge på campus.

I hvilke situasjoner på campus kan det være vanskelig å holde meteren og derfor nødvendig med bruk av munnbind?

Vi har engasjert verter som står i og ved alle skolebygg for å hjelpe til. Disse vil passe på at metersregelen blir overholdt, vise hvor studentene skal gå og bistå i avviklingen av inn- og utgang til byggene.

Lårsåsen sier de har planlagt for at det ikke skal være noen områder der mennesker hoper seg opp, men at de likevel deler ut munnbind til studenter og ansatte som en ekstra trygghet for alle som kommer.

Oslomet ønsker å dele ut til flere

Rektor ved Oslomet Curt Rice sier til Universitas at FHI og myndighetene hadde klare anbefalinger om bruk av munnbind i arbeidssituasjoner der det ikke er mulig å holde én meter avstand, og der kontakten er mest ansikt til ansikt.

–⁠ Oslomet har undervisningssituasjoner der slike situasjoner oppstår, for eksempel på øvingsposten til sykepleieutdanningen, der studentene i praktiske øvelser kommer i nærkontakt både med hverandre og lærere.

Rice sier Oslomet derfor anmoder om bruk av munnbind i slike situasjoner.

–⁠ Oslomet deler ut munnbind til studenter og ansatte som trenger det i situasjoner beskrevet over. Munnbindene blir utdelt av den enkelte utdanning i forbindelse med den aktuelle undervisningen.

Studenter ut mot SV-fakultetet: – Man mister lysten til å fortsette på UiO

De nye munnbindanbefalingene gjelder spesielt kollektivreisende i rushtiden, og flere studenter reiser til og fra studiestedet sitt i dette tidsrommet.

–⁠ Er det aktuelt å dele ut munnbind på campus til alle studenter, slik som de nå gjør på Høyskolen Kristiania?

–⁠ Ved OsloMet har vi anskaffet et antall engangsmunnbind for å være sikre på å ha til de studentene og ansatte som trenger det i undervisningssituasjoner der det er umulig å holde én meter avstand.

Rice forteller at Oslomet også har bestilt vaskbare munnbind som vi ønsker å kunne dele ut til flere studenter og ansatte på passende steder på campus.

–⁠ Dette fordi vi har oppfordret våre studenter og ansatte til å følge myndighetens anbefalinger om å bruke munnbind på kollektivtransport til og fra campus, og det er fint å kunne bidra med et gratis munnbind som kan gjenbrukes.

Munnbind for utvalgte studenter ved UiO

–⁠ Vi tilrettelegger for at våre ansatte og studenter skal ha tilgang på munnbind dersom det er behov for det i forbindelse med arbeid og studier nå i starten, forteller rektor ved Universitet i Oslo (UiO) Svein Stølen

De som har råd til munnbind hamstrer, og det går utover de som ikke har råd.

UiO-student Joey Lei (19)

Stølen sier helsemyndighetene anbefaler munnbind i situasjoner hvor det er vanskelig å opprettholde énmetersgrensen.

For UiOs del er det relevant for medisin, odontologi og andre utdanninger som har nær pasient- og brukerkontakt.

Stølen sier fakultetene her vil gi pålegg om bruk, og munnbind blir da fritt tilgjengelig for studenter og ansatte.

–⁠ Er det aktuelt å dele ut munnbind på campus til alle studenter?

–⁠ UiO vil gi munnbind gratis til studenter i situasjoner der det er påbud, for eksempel i undervisning. For øvrig har vi nå i en oppstartsfase der det anbefales munnbind tilrettelagt for at både studenter og ansatte har det tilgjengelig, sier Stølen

Mange har ikke råd

I en park på Blindern møter Universitas Joey Lei (19), Michal Yohannes (18) og Sheina Murugesapillai (18). De studerer alle tre bachelor i engelsk på Universitet i Oslo (UiO).

De tre studentene har alle kjøpt munnbind, både for engangsbruk og i tøy. Lei sier de nye anbefalingene for bruk av munnbind er greit.

DYRT: Joey Lei (19), Michal Yohannes (18) og Sheina Murugesapillai (18) mener munnbind er dyrt.
DYRT: Joey Lei (19), Michal Yohannes (18) og Sheina Murugesapillai (18) mener munnbind er dyrt.

Jentene synes munnbind burde deles ut på universitetet.

–⁠ Det er utsolgt mange steder, sier Yohannes.

–⁠ Og det er veldig dyrt, legger Murugesapillai til.

–⁠ Mange har ikke råd til munnbind, og de som har råd til det hamstrer. Det går utover de som ikke har råd, sier Lei