Arkivfoto: Henrik Evertsson

«Vi trenger et inklu­de­rende SiO»

«SiO mangler et varslingssystem hvor studenter uten frykt for gjengjeldelse trygt kan varsle om uønskede hendelser, slik som diskriminering», skriver Aurora Kobernus fra Funkisstudentene i dette leserbrevet.

SiO har et samfunnsansvar og en plikt til å tilgjengeliggjøre velferdstilbud for alle studenter. Vi i foreningen Funkisstudentene savner at SiO tar stilling til den diskrimineringen, systemene og fordommene som kan finnes i SiO sine tjenester og hos de ansatte. Vi tror ikke at SiO er iboende ondt, men det burde være unødvendig at en eneste student opplever uønskede hendelser knyttet til deres identitet, person eller behov.

Foreninga vår er for studenter med en funksjonsnedsettelse som studerer på UiO. Medlemmer kan fortelle om strukturell diskriminering og manglende universell utforming av SiOs bygg og tjenester, tilrettelegging eller erfaring. Det vil si at avhengig av hvordan kroppen fungerer, kan man risikere å ikke få hjelpen man trenger fra SiO, eller å ta del i velferdstilbud.

Les også: «Oslomet-rektor: «Lykke til med studiestart»

SiO mangler et varslingssystem hvor studenter uten frykt for gjengjeldelse trygt kan varsle om uønskede hendelser, slik som diskriminering. Selv når man først har klaget inn eller varslet om noe til SiO, så finnes det ikke et fast system eller rutine på å følge opp varsler og klager. Dette må på plass snarest for å sikre rett til likeverdig tilbud av velferdstjenester og et sunt læringsmiljø.

Følgene av uønskede hendelser knyttet til funksjonsevne kan påvirke studenters adgang til nødvendige velferdstjenester. Vi studenter må kreve og forvente mer likestilling på planen og budsjettet hos SiO. I Funkisstudentene blir vi glade for hvert fremskritt vi ser for å gjøre SiOs velferdstilbud mer tilgjengelig, og setter derfor pris på økt synlighet av hva SiO gjør konkret.

Funkisstudentene inviterer gjerne oss selv til et møte med SiO for å komme med flere detaljerte tiltak og forslag. Vi har et problem i samfunnet vårt, som vi studenter og SiO er en del av.

Les også: «En instutisjon på villspor»