MISFORNØYD: Anja Engen har klaget på og opplever å ha mistet tillit til SV-fakultetet
MISFORNØYD: Anja Engen har klaget på og opplever å ha mistet tillit til SV-fakultetet

Studenter hardt ut mot sv-fakultetet:

–⁠ Man mister lysten til å fortsette på UiO

Anja Engen og Ingvil Østhassel er blant tre studenter som har klaget inn SV-info og Institutt for statsvitenskap for alvorlig feilinformasjon.

–⁠ Jeg synes ikke det er akseptabelt at de holder på sånn. Det ødelegger mye for studentene og kanskje også for videre karriereløp, sier Anja Engen (23).

Sammen med Ingvil Østhassel (23) studerte hun ved Universitetet i Oslo (UiO) frem til sommeren. 2. juli sendte de og én annen student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) et klagebrev til SV-info, rektor og universitetsdirektøren etter det de mener er gjentatte tilfeller av feilinformasjon fra infosenteret ved SV.

I brevet skriver studentene blant annet: «SV-info skal være et veiledningstilbud studentene skal kunne stole på, men slik situasjonen er nå opplever de undertegnede en økende mistillit til SV-fakultetet og et behov for å varsle om forholdene på et høyere nivå.»

Stolte på informasjonen

Høsten 2017 var Engen på sitt tredje semester i Midtøsten-studier. Hun hadde valgt statsvitenskap som 40-gruppe – valgfrie emner innenfor at annet felt enn bachelorprogrammet man går på. Engen bestemte seg for å ta flere emner i statsvitenskap, så hun kunne få bachelor i det, samtidig som hun gikk Midtøsten-studier.

Etter veiledningstime hos SV-info skal hun ha fått beskjed om at hun kunne velge fritt blant statsvitenskap-emner for å få en bachelor i faget. Det fikk hun senere vite at ikke stemte.

Student mener akademia er for treg: Savner løsninger på klimakrisen

–⁠ Statsvitenskap har en del obligatoriske emner man må ta, men jeg fikk aldri beskjed om at jeg måtte ta dem, sier Engen.

Det medførte et unødvendig forlenget studieløp, da hun måtte ta emnene på et senere tidspunkt.

–⁠ Jeg var ny i UiO-systemet og skjønte ikke at jeg måtte ta de obligatoriske emnene. Jeg stolte på at den informasjonen jeg ble gitt av fakultetet, stemte, sier hun.

Var ikke kvalifisert likevel

Engen fikk også bekreftet på e-post av Institutt for statsvitenskap ved UiO at hun ville få en bachelorgrad i statsvitenskap, selv om hun manglet to obligatoriske emner. Våren 2019 trodde Engen at hun gikk sitt siste semester på UiO, etter feilinformasjon fra SV-info og en bekreftelse fra en rådgiver på Institutt for statsvitenskap.

Så tok hun kontakt med SV-info for å høre hvordan hun skulle få vitnemålet sitt i statsvitenskap.

–⁠ De begynte å grave i saken på nytt og sa at jeg ikke er kvalifisert til en bachelorgrad i statsvitenskap likvel, sier Engen.

Slik blir koronahøsten: Sjekk ditt studiested

Hun viste dem e-postkorrespondansen hun hadde hatt med instituttet. Det var blitt gjort en feil, og Engens grad kunne ikke godkjennes.

–⁠ Jeg måtte ta de siste to obligatoriske emnene. Det skal jeg ta nå for å få godkjent bacheloren min i statsvitenskap. Når jeg først har brukt så mye tid på dette, vil jeg ha selve graden.

SV-dekan Anne Julie Semb skriver følgende i en e-post til Universitas:

«Et av grunnprinsippene for driften av SV-info, og for studieinformasjon ved fakultetet som sådan, er at den informasjonen som gis, skal være korrekt. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetssikring. Vi har ikke ferdigbehandlet denne saken og kan ikke kommentere den. På generelt grunnlag kan jeg si at vi gjør vårt beste for å avhjelpe uheldige situasjoner som oppstår i de få tilfeller det blir gitt feilinformasjon.»

Fikk feilinformasjon om utveksling

Ingvil Østhassel hevder også at fakultetet har gitt henne feilinformasjon som har fått konsekvenser. I sitt andre semester på statsvitenskap var hun i et møte med SV-info for å snakke om utveksling.

Med én gang man gjør noe annerledes i studieløpet sitt og ikke følger normalen, opplever man problemer

Ingrid Østhassel, tidligere UiO-student

Østhassel skulle på utveksling til Argentina, hun visste at de kun tok imot utvekslingsstudenter i femte semester. På møtet spurte hun SV-info hva hun kunne gjøre for å forberede seg og forsøke å sikre seg en plass. Da fikk hun beskjed om at dersom hun ville, kunne hun dra på utveksling i fjerde semester i tillegg.

– «Ja, så kult! Det gjør jeg jo selvfølgelig», tenkte jeg, sier Østhassel.

Hun dro derfor på utveksling i fjerde semester og søkte om å få reise ut igjen i det femte. Den søknaden fikk hun avslag på.

Ukevis etter at Østhassels medstudenter hadde fått godkjent sine utenlandsopphold, fikk hun avslag fra SV-info på bakgrunn av at hun allerede hadde vært på utveksling.

–⁠ Da sa de at de ikke engang kunne finne søknaden min.

Om denne hendelsen skriver dekan Semb dette:

«Vi har ikke ferdigbehandlet denne saken og kan ikke uttale oss om hva som har skjedd for denne studenten. Helt generelt kan vi si at det ikke finnes regelverk som forbyr å reise på utveksling i mer enn ett semester ved UiO. Det kan imidlertid være andre hindringer, for eksempel begrenset antall plasser på en avtale eller begrensninger i det enkelte studieprogram.»

–⁠ Dette er for de som kommer etter oss

Engen og Østhassel mener at måten SV-info, og til dels Institutt for statsvitenskap, har behandlet sakene deres på, har vært dårlig og uklar.

–⁠ Man mister jo lysten til å fortsette på UiO etter alt dette, sier Engen.

Studentene opplever stadig at de må forholde seg til nye personer ved SV-info, og at de dermed må forklare saken gjentatte ganger til ulike personer.

–⁠ Det er aldri én person som kan følge meg opp, sier Østhassel.

Hun mener at fakultetet burde hatt et skille mellom saker som studentarbeidere i skranken kan ta hånd om, og saker som trenger ekstra oppfølging. Som følge av all feilinformasjonen gikk Østhassel stadig med en usikkerhet under utdanningen.

Les ukens nyhetskommentar: Identitetspolitisk skinndebatt

–⁠ Det har alltid vært en krangel og en kamp for å få til ting. Med én gang man gjør noe annerledes i studieløpet sitt og ikke følger normalen, opplever man problemer, sier Østhassel.

Engen er enig. Hun savner kontinuitet og håper at kommende studenter slipper å oppleve det samme som hun og Østhassel har opplevd.

Med én gang man gjør noe annerledes i studieløpet sitt og ikke følger normalen, opplever man problemer