ARKIVFOTO: ODIN DRØNEN

Svarer på kritikken:

«Vi lover å ikke være tause»

«Studentene forventer at vi kommer tydeligere på banen i saker som dette, og det tar vi til oss», skriver Styreleder i SiO Jonas Virtanen i dette leserbrevet.

Bakgrunn: «Studenter trenger at deres skipnad sier tydelig nei til rasisme»

Kjære Elise,

Du har helt rett. Hendelsene i USA viser hvor viktig det er å kjempe mot rasisme, trakassering og urett. Vi er rystet over politivolden og brutaliteten. Du har helt rett i at SiO var sent ute med å vise vårt standpunkt. Du har også helt rett i å kritisere SiO for å bruke en emneknagg som er omdiskutert fordi den flytter fokus over på majoriteten. Takk for at du utfordrer oss og bidrar til bevisstgjøring!

Studentene forventer at vi kommer tydeligere på banen i saker som dette, og det tar vi til oss. Da vi var ute og klargjorde ståstedet vårt fikk vi enorm respons fra studentene. De mange positive reaksjonene viser at denne saken betyr mye for Oslostudentene. Den viser også hvor viktig det er å ikke være taus. Vi skal tåle kritikken fordi vi var seint ute, og for at vi ikke hadde god nok innsikt i kontroversen rundt emneknaggen.

La meg gjenta vårt ståsted: SiO er til for et bedre studentliv for alle, og det betyr at vi jobber FOR likestilling og MOT diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og funksjonsevne. Dette gjelder både overfor våre 70.000 studenter og alle ansatte i SiO som utgjør en mangfoldig gruppe.

Vi tar kritikken til oss, og vi lover å ikke være tause. Takk til Elise og de andre studentene som utfordret oss og kom med ærlige tilbakemeldinger. Det gjør oss bedre!

Les også: «NSO trenger ikke ekstra lønn»