ARKIVFOTO: HENRIK FOLLESØ EGELAND

«NSO trenger ikke ekstra lønn»

«Samtidig som studentene opplever tøffe økonomiske tider, vil arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon øke egen lønn. Det er uaktuelt», skriver Gard Løken Frøvoll i dette leserbrevet.

Denne helgen er det sentralstyremøte i Norsk studentorganisasjon. Arbeidsutvalget har lagt frem en sak der de blant annet ønsker å heve egen lønn med åtte lønnstrinn. De ønsker å gå fra dagens lønntrinn 25, til lønnstrinn 33. Dette vil gi alle seks i arbeidsutvalget 40 000 kroner mer i lønn årlig.

Les også: «Et demokrati bygges på gode prinsipper, ikke ønsketenkning»

Dagens lønnstrinn 25 tilsvarer 323 000 kr, som er mer enn nok å leve av et år eller to. Dessuten er det en langt høyere inntekt enn det vanlige studenter har, uten av utgiftene nødvendigvis trenger å øke. Å sitte i et arbeidsutvalg er å være frikjøpt fra studiene, slik at man kan dedikere nok tid og krefter til vervet, fremfor å måtte ha deltidsjobb og studielån ved siden av. En lønn på 323 000 kr, som øker i takt med generell lønnsvekst i samfunnet, ivaretar dette hensynet mer enn tilstrekkelig.

Arbeidsutvalget holder til i Oslo, og argumentasjonen går derfor på at det er dyrt å bo i Oslo. Er det noen som er klar over det, er det Oslos 70 000 studenter, som har langt mindre å rutte med enn studentpolitikere i 100%-stilling. At det er dyrt i Oslo er ingen grunn til å heve lønnen, når lønnen allerede er høy nok slik den er i dag. Som heltids-studentpolitiker selv kan jeg røpe at vi på ingen måte opererer med de summene NSO nå foreslår, og det gjør heller ingen andre studentdemokratier i Oslo. Er det slik å forstå at det er dyrere å bo i Oslo dersom man sitter i NSOs arbeidsutvalg enn om man sitter på fulltid i Velferdstinget eller Studentparlamentet?

Selv startet jeg i arbeidsutvalget med lønnstrinn 20 som honorar, og har nå lønnstrinn 25 som lønn. Tross at den menige student nå gir meg mer penger inn på kontoen hver måned og betaler på min pensjon, har ikke min nytte for studentene endret seg. Arbeidet jeg legger ned er det samme, ettersom stillingsprosenten og engasjementet er det samme. Å være frikjøpt i ett, to eller kanskje tre år er et stort privilegium, og det er supert at studentene vil gi oss en lønn vi kan leve av. Men når den terskelen er nådd, og studentpolitikerne lever godt, bør lønnen absolutt ikke økes ytterligere.

Les også: «Er koronakrisen spikeren i kista for skolepenger?»

Pengene går direkte eller indirekte fra studentenes lommebok, og dette bør vi respektere. For eksempel består lønnen både i Velferdstinget og i NSO av midler fra semesteravgift, som alle studenter må betale inn for å avlegge eksamen. Dette må vi være bevisst, og dersom NSO er i en situasjon der de har for mye penger, bør de heller kutte medlemsavgiften som studentene blir tvunget til å betale hvert semester.

Videre i sakspapiret skriver arbeidsutvalget: «Arbeidsutvalget mener at denne lønnen ikke skal være ledende på noen som helst måte, men at det er rett og rimelig at NSO forsøker å jevnt over følge prisstigningen i samfunnet.» Dersom arbeidsutvalgets forslag går gjennom, blir lønnen nettopp ledende. Statens lønnstrinn justeres hvert år, og følger dermed generell lønnsutvikling i samfunnet. Det finnes ingen særlig ansiennitet i et arbeidsutvalg, så det finnes heller ingen grunn for å justere lønnen vesentlig. NSO snakker som om de samme personene har sittet lenge i jobben og dermed burde øke lønnen i takt med økt ansiennitet og erfaring. Det gjør de ikke. Medlemmene i arbeidsutvalget sitter i ett til to år. At arbeidsutvalget har hatt samme lønnstrinn siden 2015, betyr bare at ulike mennesker i samme jobb har hatt samme lønn, naturligvis justert for generell lønnsvekst.

Pengene går direkte eller indirekte fra studentenes lommebok, og dette bør vi respektere.

Når det i tillegg står at arbeidsutvalget får dekket månedskort hos Ruter (5544 kr dersom student, 7700 kr dersom ikke-student) og treningsavgifter opptil 3600 kr, begynner dette å gå stokk over stein. Disse tilleggsgodene er det få andre studenter som får, og det er naturlig at dette betales fra egen lomme. Alle andre studenter gjør det, og arbeidsutvalget har allerede en lønn som er nesten tre ganger størrelsen av maks studielån.

Arbeidsutvalgets forslag til lønnsøkning er utrolig dårlig begrunnet, og det er også lite taktfullt å øke lønnen til det øverste studentpolitiske organet i en tid der studentene sliter økonomisk mer enn noen gang tidligere. Jeg håper sentralstyret er med meg på dette, og sikrer at rammevilkårene i NSO tåler dagens lys.

Les også: «Samfunnet trenger samfunnsvitere og humanister. Er det vanskelig for Arbeiderpartiet å forstå?»