FLERE STUDIEPLASSER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), her fra pressekonferansen for årets søkertall til høyere utdanning.
FLERE STUDIEPLASSER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), her fra pressekonferansen for årets søkertall til høyere utdanning.Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Revidert budsjett:

Regje­ringen foreslår 5000 nye studie­plasser

Regjeringen foreslår 4000 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler og 1000 nye plasser ved fagskolene for en halv milliard kroner.

Det kommer frem i det reviderte budsjettet som ble lagt frem tirsdag formiddag.

I år er det rekordmange søkere til høyere utdanning. Koronakrisen og de økonomiske konsekvensene og usikre jobbutsiktene dette medfører, har blitt trukket frem som en viktig årsak til dette.

Som Aftenposten først meldte, vil regjeringen opprette 5000 nye studieplasser.

Studieplassene går til fagområder der det er stort behov for kompetanse i årene fremover, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding:

  • Helse- og sosialfag får rundt 1500 studieplasser
  • Lærerutdanning får rundt 550 studieplasser
  • Teknologi, naturvitenskap og matematiske fag får rundt 1500 studieplasser
  • Juridisk og økonomisk-administrative fag får rundt 800 studieplasser
  • Animasjon, utøvende musikk, film og kunst får om lag 20 studieplasser
  • –⁠ Tilbakemeldingene så langt viser særlige behov innen helse- og medisinutdanningene. Her trengs en rask oppgradering av undervisningsressurser, areal og utstyr- og klinisk undervisning. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 40 millioner kroner for å møte utfordringene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.

    Les bakgrunn for saken: Regjeringen har bedt om økt studietilbud for permitterte og arbeidsledige som følge av koronakrisen