Arkivfoto: Adrian Nielsen

Disse stiller som leder­kan­didat i Velferds­tinget

Eva Strømme Moshuus (22), Felix Volpe (23) og Idun Kløvstad (28) ønsker å bli den nye lederen i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Velferdstinget i Oslo og Akershus er studentdemokratiet til Studentsamskipnaden SiO. Velferdstinget kommer med innspill til hvordan semesteravgiften skal brukes, og de bestemmer blant annet hvor mye studentmedier og studentforeninger får i midler fra SiO. De representerer studentene i saker som studentboliger, psykisk helse og kantinetilbud.

27. mai skal det velges ny leder, og dette er kandidatene til ledervervet.

Eva Strømme Moshuus (22)

I løpet av det siste året har Moshuus vært samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget til Velferdstinget. Hun har en bachelor i historie og tenker å ta videre utdanning når hun er ferdig i Velferdstinget. Hun ser på seg selv som en god kandidat fordi hun brenner for studentvelferd og kjenner studentmiljøet godt.

Foto: Rebekka Opsal

–⁠ Hvorfor stiller du som leder?

–⁠ Som samarbeidsansvarlig kjenner jeg Velferdstinget godt, ettersom at jeg har som følge av mitt verv vært oppdatert på de forskjellige ansvarsområdene i arbeidsutvalget. Vi står overfor et krevende år, og vi skal videreutvikle Velferdstinget til det beste for studentene.

–⁠ Hva ønsker du å få til som leder?

–⁠ SiO står i fare for å gå på et stort underskudd fordi så mange aktiviteter er stengt. Dermed har ikke SiO de samme økonomiske musklene til å ivareta studenter når aktivitetene kommer i gang igjen. Et godt samarbeid mellom Velferdstinget og SiO kan bli veldig viktig for å dempe uheldige konsekvensene for studenter.

–⁠ Hva er din hjertesak?

–⁠ Det er masse jeg kan fremheve. Akkurat nå er jeg mest redd for studentfrivilligheten og hva denne krisen vil medføre, både med tanke på problemene med rekruttering en digital studiestart kan medføre, og de økonomiske konsekvensene som kan forekomme. Jeg er opptatt av hvordan studentene i Oslo og omegn vil ha det i perioden som kommer. Selv om det er mange tilbud som er stengt i disse dager, gir det rom til å tenke over hvordan vi ønsker å ha det i tiden etter korona.

Felix Volpe (23)

Etter halvannet år som representant i Velferdstinget for Handelshøyskolen BI ønsker Volpe å ta steget videre som leder. Han studerer kommunikasjonsledelse og jobber som organisasjonssekretær i Elevorganisasjonen. I tillegg er han sentralstyremedlem i Europeisk ungdom og nyvalgt sentralstyremedlem i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Foto: Privat

–⁠ Hvorfor stiller du som leder?

–⁠ Etter ti år i organisasjonslivet, med og uten politikk, har jeg lært ufattelig mye. Noe av det er å finne mulighetene til å samle og forene om saker, men også hvor enormt viktig det sosiale fellesskapet er for alt fra å representere til å forhandle. Med min bakgrunn og mitt nettverk og med flinke folk i et arbeidsutvalg tror jeg at jeg kan gjøre en knallbra jobb for Velferdstinget.

–⁠ Hva ønsker du å få til?

–⁠ Etter å ha sittet tett på behandlingen av et potensielt studenthus i Oslo kommer det ikke som en overraskelse at den politiske behandlingen er absolutt noe jeg brenner for. Videre ønsker Velferdstinget en økt stønad til psykisk helsehjelp, og flere og bedre idrettsarenaer. Jeg tror absolutt at Velferdstinget kan få gjennomslag, men da må politikerne møtes der beslutningene tas. Gjennom felles dialog med studentledere og beslutningstagere vil vi få en mye, mye sterkere stemme.

–⁠ Hva er din hjertesak?

–⁠ Jeg gleder meg enormt til så og si alle sakene, men det er en sannhet i det. Å kunne jobbe så tett på noe som vil hjelpe folk i sin studenttilværelse er veldig givende. Da blir hver sak spennende!

Idun Kløvstad (28)

Kløvstad er nåværende nestleder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Hun har tidligere vært leder for Kulturstyret og for Realistforeningen på Blindern. Hun har hatt en pause fra studiene dette året, men har fått utsatt studiestart på en master i bioinformatikk.

Foto: Rebekka Opsal

–⁠ Hvorfor stiller du som leder?

–⁠ Jeg stiller som leder fordi jeg har ønsker og mål for organisasjonen. Jeg har initiativet, stå-på-viljen og den organisatoriske erfaringen til å få gjort noe med målene.

–⁠ Hva ønsker du å få til?

–⁠ Jeg ønsker å få til et samarbeid mellom Velferdstinget og studentdemokratiene i Oslo. Oslo trenger også et forum der relevante politikere i kommunen skal komme og få studenters innspill i aktuelle saker. Det er viktig at det anerkjennes at studenter er en egen gruppe. Jeg ønsker også et tett samarbeid med andre velferdsting og med NSO, fordi Velferdstinget har politikk som både påvirker og påvirkes av nasjonale utspill.

–⁠ Hva er din hjertesak?

–⁠ Det må bli samarbeid, både i forbindelse med sakene nevnt over og innad i arbeidsutvalget. Det er viktig med et arbeidsutvalg der vi kan spille hverandre gode.