Arkivfoto: Odin Drønen

«Ingen uendelig sparekasse»

Studentleder Ola Gimse Estenstads oppfordring til studentene: «Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på våre medstudenter og beholde et godt læringsmiljø.»

Tiden vi er i nå, er krevende for de fleste, og det kan bli tøffere. Norge er heldig stilt med mye ressurser, men det er dessverre ingen uendelig sparekasse man kan ta penger fra uten konsekvenser. Alle sektorer må prioritere hardere fremover, og da må studentene være klare til å stå på krava.

Du som enkeltindivid kan også gjøre noe for å sikre samfunnet fremover. Noe som er veldig, viktig er at du fullfører utdanningen din

Regjeringens «krisepakke» var en skuffelse for alle permitterte studenter da den ble lansert. Det å kreve at studenter tar opp lån for sin tapte inntekt, viste seg å ikke være så populært. Sammen viste vi at ordningen ikke var god nok, sammen sikret vi en milliard ekstra til studentene. Hadde vi ikke ropt like høyt som vi gjorde, hadde vi nok blitt nedprioritert. Selv om bare en tredjedel av dette lånet blir omgjort til stipend, så er det et steg i riktig retning. Et steg som en samlet studentstemme.

Les også: «studentenes utfordringer må tas på alvor»

Selv om man skal stå på krava, skal man også bidra. Norge kommer ikke til å være lik i den andre enden av denne krisen. Da må man gjøre det man kan for å sikre det best utfallet på andre enden. Over 20 000 helsestudenter har allerede meldt stilt seg disponible for helsevesenet. Flere universiteter og høyskoler ser også på hvordan de kan bidra med smittevernutsyr og annet sykehusene trenger. Dette er bare noen eksempler på hvordan UH-sektoren bidra.

Du som enkeltindivid kan også gjøre noe for å sikre samfunnet fremover. Noe som er veldig viktig, er at du fullfører utdanningen din. Arbeidsmarkedet har blitt mye mer presset, og det å da ha en utdanning i grunn kommer til å hjelpe på arbeidsmulighetene en får. Gjerne fortsett å snakke med de du studerer med. På den måten får dere opprettholdt kontakten, hjulpet hverandre gjennom den digitale studiehverdagen og holdt motivasjonen litt høyere oppe. Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på våre medstudenter og beholde et godt læringsmiljø. Ta også en ekstra telefon til noen du er glad i. Mange kjenner ekstra på ensomhet i denne tiden og trenger noen å støtte seg til. Sist, men ikke minst burde du følge helsemyndighetene sine råd. Slik minsker vi smitten og sikrer landet fremover.

Les også: «Studentvalget har aldri vært viktigere»

En digital hverdag med lite menneskelig kontakt er utfordrende for mange av oss, både studenter og undervisere. Jeg håper alle er litt ekstra rause med hverandre. For mange er dette en mulighet til å lære på en annen måte, som kanskje er enda bedre tilpasset deres behov. Selv om vi møter en del utfordringer, oppfordrer jeg dere til å også se mulighetene.

Holder vi sammen, klarer vi oss gjennom denne krisen. Da ikke bare som studenter, men som nasjon. Vi må alle gi og ta, men ikke minst må vi bidra. Og for gud skyld, ikke glem å vaske henda.

Les også: «Hæ, er studenter med på å styre UiO?»