ANNERLEDES VALG: A-lista-leder Eivind Yrjan Stramnes, Grønn liste-leder Axel Klanderud og Liberal liste-leder Vilde Ystmark er klare for årets digitale valgkamp.
ANNERLEDES VALG: A-lista-leder Eivind Yrjan Stramnes, Grønn liste-leder Axel Klanderud og Liberal liste-leder Vilde Ystmark er klare for årets digitale valgkamp.

Dette er student­lis­tenes kampsaker

Fra 23. til 29. april kan alle studenter ved Universitetet i Oslo avgi sin stemme ved studentvalget. Usikker på hvem du skal stemme på? Her er de ulike listenes hjertesaker.

Det skal velges 28 representanter til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) gjennom studentvalget de kommende dagene. De kommer fra ulike studentpolitiske lister, og i år er det syv lister som stiller til valg. Dette er listenes hjertesaker.

A-lista

A-listas toppsak er praksis og arbeidslivsrelevant undervisning. Dette er fordi halvparten av studentene ved UiO er redde for å ikke få jobb når de er ferdig med utdannelsen, ifølge Sentio-undersøkelsen fra 2018.

–⁠ Det er en reell frykt på grunn av at mye teori på Blindern ikke alltid er anvendt for arbeidslivet. A-lista ønsker mer praktisk fokus, sier Eivind Yrjan Stamnes, listeleder for A-lista, til Universitas.

En annen hjertesak for A-lista er studiepoeng for relevant praktikantopphold. Stamnes sier mange studier er frarådet å ta praktikantopphold enten fordi det er et så krevende studium at man ikke får tid til det, eller at man ikke vil få noe ut av det.

–⁠ På samme måte som man tar et emne, lærer man mye av å ta et praktikantopphold, påpeker han.

På tredjeplass av hjertesaker har A-lista bedre undervisningsrom – stikkontakter og god luft og temperatur overalt.

–⁠ Dette gjør at det blir vanskeligere å være student. Nå som UiO selv, og ikke Statsbygg, har ansvaret for vedlikeholdet av byggene, må vi si tydelig ifra om at det er behov for opppussing.

Ikke helt kontroll på hva studentpolitikerne faktisk gjør? Les om det studentpolitiske året

Gjestelista

–⁠ Den viktigste saken for Gjestelista er vårrengjøring i Studentsamskipnaden SiO, sier listeleder Aksel Sogner Noonan.

Gjestelista mener SiO ikke drives på en måte som gagner studentene.

–⁠ Vi har lyst å se SiO prioritere studenter i stillinger, for eksempel i kantiner. Slik blir ikke SiO bare for studenter, men av og med studenter.

Noonan sier at det ikke fungerer å drive SiO indirekte gjennom Velferdstinget, og at SiO av mange oppfattes som svært byråkratisk og vanskelig å få kontakt med.

STUDENTPOLITIKKEN FUNGERER IKKE: Aksel Sogner Noonan, leder for Gjestelista, mener noe drastisk må til for å løse den lave valgdeltakelsen ved studentvalget.
STUDENTPOLITIKKEN FUNGERER IKKE: Aksel Sogner Noonan, leder for Gjestelista, mener noe drastisk må til for å løse den lave valgdeltakelsen ved studentvalget.

En annen hjertesak for Gjestelista er å etablere Vinmonopolet på Blindern, både i praksis og som symbolsak.

–⁠ Med dette mener vi at det er viktig at studentpolitikk handler om helt konkrete ting som gjør studentenes hverdag morsommere og lettere. I dag er det et veldig fragmentert studentmiljø i Oslo, og dette vil vi gjøre noe med.

Den tredje saken handler om at studentpolitikken ved UiO – og ellers i Norge – ikke fungerer.

–⁠ UiO har en valgoppslutning på 15 prosent, noe som er helt sykt. Gjestelista ønsker å prøve ut et mer direkte demokrati i studentpolitikken. I stedet for at all makt skal ligge hos et byråkratisk og topptungt studentparlament, så kan vi ha en borgerjury, der alle får eierskap til beslutningene som blir fattet.

Grønn liste

Axel Klanderud, listeleder for Grønn liste, sier at en av deres hjertesaker er et mer bærekraftig pensum.

–⁠ Vi jobber spesifikt for klima og miljø på Exphil og at alle studieretninger kan ta et bærekraftsemne i løpet av studiet, også profesjonsstudiene. Vi vil også gjøre det mulig for alle bachelorstudiene som har en 40-gruppe, å velge denne i bærekraft.

En annen hjertesak for Grønn liste er at UiO skal få en egen klima- og miljøsjef som er ansatt for hele universitetet. Klanderud sier dette vil gi mer kontinuitet.

–⁠ Nå blir folk valgt med relativt korte mellomrom. Vi trenger en fagperson som kan ha overordnet ansvar for det grønne skiftet ved UiO over en lengre periode, og som ikke er avhengig av å være populær for å bli valgt. Personen må kunne ta tøffe valg, vektlegger han.

En tredje hjertesak for Grønn liste er at UiO ikke inngår nye forskeravtaler med Equinor og andre selskaper som i verste fall kan bidra til at det pumpes opp mer olje.

–⁠ UiO må bidra til å løse problemer, ikke skape problemer.

Moderat liste

Mathias Meyer, listeleder i Moderat liste, sier til Universitas at en av hjertesakene deres er mer frihet for studenten.

–⁠ Forelesninger bør legges ut som podkast eller video slik at du kan studere når det passer deg. Er du syk en dag, skal du ikke gå glipp av hva som ble undervist den dagen.

Meyer sier de ønsker både døgnåpne lesesaler og treningssentre gjennom SiO Athletica.

–⁠ Noen står også i en livssituasjon hvor man kun har tid til å lese på kvelds- eller nattestid, og vi har alle forskjellige behov.

FRIHET: Mathias Meyer, listeleder i Moderat liste, er opptatt av mer frihet for studentene.
FRIHET: Mathias Meyer, listeleder i Moderat liste, er opptatt av mer frihet for studentene.Foto: Privat

Moderat liste mener studenten fortjener et bedre mat- og drikketilbud.

–⁠ Vi vil avvikle SiO-monopolet og slippe til private aktører, slik at vi gjennom konkurranse oppnår et billigere, bedre og bredere tilbud.

En annen hjertesak for Moderat liste er at UiO må være en del av løsningen på klimakrisen, både internasjonalt ved å jobbe for å bli verdensledende innen grønn forskning og lokalt:

–⁠ Moderat liste har tidligere fått gjennomslag for å få bysykler på Blindern og kildesortering på hele universitetet og at Villa Eika ble sertifisert som miljøfyrtårn. Vi mener det er på tide at hele UiO skal bli et miljøfyrtårn.

Liberal liste

–⁠ Liberal liste, er mest opptatt av frihet til studentene og at undervisningstilbudet skal ta utgangspunktet i studentene, sier listeleder Vilde Marie Ystmark.

–⁠ Vi ønsker større fleksibilitet og derfor døgnåpne lesesaler. Mange studenter jobber mye og må derfor ha mulighet til å studere til ulike tider av døgnet.

En annen hjertesak for Liberal liste er at det skal bli laget video og podkast av alle forelesninger. De ønsker også å åpne for mer variasjon i undervisningsformene.

–⁠ I dag er det mye A4-undervisning, der studentene er overlatt til seg selv. Vi må ta høyde for at studenter lærer på forskjellige måter. Mer praksis og mer variasjon i undervisningen er viktig for bedre læringsutbytte.

En tredje valgsak er å tilrettelegge for frivilligheten ved studentpubene og fjerne salutt-kravet, som innebærer at ansatte i puber må ta et kurs til 500 kroner for å kunne skjenke etter klokken ett.

Venstrealliansen

Listeleder i Venstrealliansen Ronja Guldrandsen ønsker å kunne gå inn tidligere og i større grad bruke kjønnspoeng for å regulere opptak til høyere utdanning. Gulbrandsen sier flere studieprogram, særlig de som har høyt snitt, har veldig skjev kjønnsfordeling og overvekt av kvinner.

–⁠ Hvis det blir sånn at menn faller fra høyere utdannelse, så får vi et veldig delt arbeidsliv. Det er problematisk dersom vi kun utdanner kvinnelige leger og psykologer.

FEMINISTER I FOKUS: Ronja Gulbrandsen, leder i Venstrealliansen, ønsker å bruke kjønnspoeng i større grad for å jevne ut kjønnsbalansen på visse studier.
FEMINISTER I FOKUS: Ronja Gulbrandsen, leder i Venstrealliansen, ønsker å bruke kjønnspoeng i større grad for å jevne ut kjønnsbalansen på visse studier.Arkivfoto: Odin Drønen

Den andre hjertesaken til Venstrallianse er å stoppe grønnvaskingen av Equinor. Forskningsmidler som UiO benytter seg av, skal ikke være basert på oljesubstiler.

Den tredje temasaken til Venstrealliansen er det ikke skal være et klasseskille blant studenter.

–⁠ Studiestøtten er bedre tilpasset studenter som kommer fra ressurssterke hjem og som får økonomisk støtte hjemmefra. Vi mener støtten bør heves til 2,5G [2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, tilsvarer i alt 249.645 kroner, red.anm.] og utvides til tolv måneder.

Venstrealliansen vil reversere den ordningen som kom i fjor om at stipendet slettes dersom du ikke fullfører graden din.

–⁠ Vi ønsker også å avvikle ordningen der internasjonale studenter må betale et forskudd på hele leieperioden til SiO før de tegner boligkontrakt.

Realistlista

En av hjertesakene til Realistlista er rimelig frist for legeerklæring.

–⁠ Det burde være minst tre dagers frist, uavhengig om du befinner deg på eksamen eller hjemme når du kjenner symptomer på at du er syk, sier listeleder Didrik Svellingen.

Svellingen understreker at det nå har oppstått en spesiell situasjon og UiO dermed midlertidig har gått over til å bare ha egenmelding så lenge den nåværende krisen pågår.

BEDRE OVERGANG: Didrik Svellingen, leder i Realistlista,  er opptatt av at studentene opplever en lettere overgang fra videregående, og ønsker å opprette snublegrupper på alle førsteårsemner.
BEDRE OVERGANG: Didrik Svellingen, leder i Realistlista, er opptatt av at studentene opplever en lettere overgang fra videregående, og ønsker å opprette snublegrupper på alle førsteårsemner.Foto: Privat

En annen hjertesak for Realistlista er stikkontakter til studentene.

–⁠ Det er ingen hemmelighet at mesteparten av byggene til UiO begynner å bli litt gamle og dermed ikke alltid helt tilpasset dagens studenter. En ting som er frustrerende for mange studenter, er når det kun er ti stikkontakter tilgjengelig i forelesningssaler med over hundre studenter.

En tredje hjertesak for Realistlista er en lett overgang fra videregående. Hvert år mister de fleste studieprogram en betydelig del av sine bachelorstudenter.

–⁠ En av tingene man kan gjøre, er å opprette snublegrupper eller lignende lavterskeltilbud der man kan få hjelp til å forstå ting om pensum man er usikker på, på alle førsteårsemner.

Svellingen sier en annen mulighet er å utvide mentorordningen de har på det mye omtalte Honours-programmet, for alle studenter.

Studentvalget er digitalt i år: –⁠ Viktigere å stemme nå enn noensinne