Økonomiske problemer: Permitteringen omfatter blant annet 157 ansatte i SiO Mat og drikke. Illustrasjonsfoto.
Økonomiske problemer: Permitteringen omfatter blant annet 157 ansatte i SiO Mat og drikke. Illustrasjonsfoto.Arkivfoto: Sjur Stølen

350 ansatte permittert i SiO

Studentsamskipnaden SiO har permittert 350 ansatte, og de frykter et betydelig underskudd i 2020.

–⁠ Vi har dessverre måttet ta beslutningen om å permittere ettersom større deler av tilbudet er stengt ned og behovet for arbeidskraft dermed er midlertidig redusert. Dette er en krevende situasjon for alle berørte, og vi håper det blir så kortvarig som mulig, skriver Inger Hegstad Krüger, fungerende administrerende direktør i SiO, i en e-post til Universitas.

Permitteringen omfatter 157 ansatte i SiO Mat og drikke, 179 ansatte i SiO Athletica, 11 ansatte i SiO Helses tannhelsetilbud og 3 ansatte i administrasjonen. Det vil kunne bli ytterligere permitteringer i tiden frem mot påske.

–⁠ Det er dessverre usikkert hvor lenge permitteringene som følge av koronasituasjonen vil vare, skriver Krüger videre.

De har ikke data på hvor mange av de permitterte som er studenter, men:

–⁠ Vi vet at mange av de ansatte i SiO Athletica er studenter.

Over 1000 ansatte i studentsamskipnadene i landet er permittert, viser en kartlegging gjort av Khrono, som omtalte permitteringene først..

Frykter store økonomiske tap

SiO har estimert et tap på 30 millioner kroner frem mot mai, som følge av nedstengingen og bortfall av inntekt. Dersom situasjonen med nedstengte virksomheter og etterspørselen etter studentboliger synker som følge av færre internasjonale studenter fra høsten av vedvarer ut året, frykter de at resultatet reduseres med opp mot 100 millioner kroner.

–⁠ I så fall går SiO med et betydelig underskudd i 2020, skriver Krüger.

–⁠ Var permitteringer den eneste løsningen på bordet, eller har det vært diskutert andre tiltak?

–⁠ Vi måtte permittere i denne situasjonen. Bortfallet av inntekt som følge av nedstengning i koronakrisen vil ha betydelige konsekvenser for SiOs økonomi. Vi må gjøre alt vi kan for å ta ned kostnadspådraget der vi har stengt eller redusert virksomhet. Dette for å sikre at SiO også på lang sikt skal kunne levere gode tjenester til studentene, skriver hun.

–⁠ Det er imponerende hvordan våre ansatte står i denne krevende situasjonen. Vi kjenner veldig sterkt på alvoret og skal gjøre det vi kan for å ivareta de permitterte.

Ingen kutt i lederlønningene

–⁠ Vi vurderer hvilke arbeidsoppgaver som blir borte som en konsekvens av nedstenging. Avdelingsledere, kokker og medarbeidere på serveringsstedene, tannleger og tannhelsesekretærer, personlige trenere, instruktører og verter på treningssentre, administrative støttefunksjoner der oppgavene er bortfalt eller redusert, skriver Krüger.

–⁠ Ytterligere permitteringer vurderes fortløpende ut fra prioriterte arbeidsoppgaver. Vi legger de samme vurderingene til grunn i hele SiO.

Lønningene i SiOs ledergruppe har tidligere vært kilde til kritikk fra studentpolitikere. Administrerende direktør Lisbeth Dyrberg sin inntekt er på to millioner. Bak henne kommer direktør for eiendomsutvikling Trond Bakke med en årslønn på 1,5 millioner.

–⁠ Har ledelsen valgt å ha et solidarisk lønnskutt for denne perioden, mens 350 ansatte har blitt permittert?

–⁠ Vi endrer foreløpig ikke på lønnen for de ansatte som fremdeles er i jobb, verken for medarbeidere eller ledere.

Les også: Studentpolitikere ber SiO sette ned husleien: –⁠ Ikke aktuelt, sier styreleder

Tilpasser tilbudet digitalt

SiOs treningssentre, spisesteder og andre tilbud har vært stengt i over to uker for å hindre smittespredning. De følger situasjonen rundt koronaviruset fortløpende og forholder seg til Folkehelseinstituttets råd og andre føringer fra myndighetene.

–⁠ Hverdagen er snudd på hodet både for studentene og de ansatte, og vi kjenner på alvoret i disse dager. Det viktigste for oss nå er å forebygge smitte, være der for studenter og ansatte og sikre studentene et så bra tilbud som mulig, skriver Krüger.

–⁠ Vi jobber iherdig for å opprettholde de tilbudene vi kan, og samtidig ivareta studentenes og ansattes helse, som er det aller viktigste nå. Vi ser nå på hvordan vi kan tilpasse tilbudet vårt digitalt og innrette det til de særlige behovene studentene har i en tid med mye usikkerhet og lite sosial kontakt.

Studentene sliter økonomisk som følge av koronaviruset: Studenter raser over regjeringens krisepakke: –⁠ Hårreisende

Flere oppsigelser av leiekontrakt

Per mandag hadde SiO Bolig rundt 300 oppsigelser fra internasjonale studenter som ønsket å reise hjem på grunn av koronasituasjonen. Det er høyere enn vanlig.

De har så langt mottatt rundt 90 henvendelser fra studenter, i tillegg til noen på telefon, som har bedt om betalingsutsettelse, eller som ikke får betalt husleien.

–⁠ Frykter dere at flere studentboliger vil stå tomme nå? Hvilke økonomiske konsekvenser får det for samskipnaden?

–⁠ Ja, vi er særlig usikre på situasjonen fra august. Internasjonale studenter utgjør en stor andel av leietakerne våre i høstsemesteret, og vi vet ikke i hvilken grad innreisende utvekslingsstudenter vil påvirkes av pandemien. Den økonomiske konsekvensen av et bortfall vil kunne bli betydelig dersom vi ikke får fylt disse boligene.

Les også: Studentfrivilligheten rammes hardt av koronaviruset: –⁠ Det kan bli tomt for mange nå