ANDRE TILTAK: Jonas Virtanen, styreleder i SiO,  vektlegger at andre tiltak enn redusert husleie kan hjelpe flere studenter i Oslo.
ANDRE TILTAK: Jonas Virtanen, styreleder i SiO, vektlegger at andre tiltak enn redusert husleie kan hjelpe flere studenter i Oslo.Arkivfoto: Odin Drønen

SiO: –⁠ Redusert husleie er ikke aktuelt

Seks studentpolitiske lister ber Studentsamskipnaden SiO sette ned leien, men det er ikke aktuelt, ifølge styreleder.

Seks lister ved Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO) har sendt et brev til Studentsamskipnaden SiO der de oppfordrer til å sette ned husleien.

Det var Gjestelista som først tok initiativ til oppropet. Listeleder Aksel Sogner Noonan sier til Universitas at årsaken til dette er at mange studenter rammes spesielt hardt av koronakrisen.

–⁠ Mange studenter mister deltidsjobbene sine, som de er fullstendig avhengige av for å overleve og for å kunne betale leie.

Noonan sier at utenlandske studenter kanskje er den gruppen som er mest utsatt i krisen.

–⁠ For å kunne bo i Norge må de dokumentere inntekt. Nå har de mistet deltidsjobbene sine og står på bar bakke, uten støtte fra verken Nav eller Lånekassen.

Han sier det vil være et viktig symbolsk tiltak at studentens egne velferdsorganisasjon går foran og viser vei til hva som er studentens beste.

–⁠ At SiO setter ned husleien, vil ha en reell og viktig effekt som trengs, og den trengs akkurat nå.

Les mer om studentenes økonomiske situasjon som følge av koronaviruset: Studenter raser over regjeringens krisepakke: –⁠ Hårreisende

Bred støtte

Oppropet er også signert av Venstrealliansen, Grønn liste, Moderat liste, A-lista og Liberal liste.

Leder for A-lista Eivind Yrjan Stamnes sier at dette ikke er A-listas primære løsning, men et lite tiltak i en større løsning.

–⁠ Vi jobber mer mot en bedre krisepakke, men dette er uansett et godt initiativ fra Gjestelista, sier Stamnes.

Leder i Liberal liste Vilde Marie Ystmark mener det er viktig å se på løsninger som kan gagne flest mulig.

–⁠ Vi håper at SiO med denne oppfordringen bidrar med hjelp til studenter i denne situasjonen.

Listeleder i Venstrealliansen Ronja Marie Gulbrandsen sier det er viktig at SiO tar studentens hverdag på alvor og anerkjenner at de er i en vanskelig situasjon.

–⁠ Mange studenter har ikke foreldre eller familie som kan gi dem økonomisk støtte i denne tiden, og da er det ekstra viktig at SiO er der for dem.

Velferdstinget tok helomvending

Gard Løken Frøvoll, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, har ikke signert brevet, men har tatt opp reduserte leiepriser i formøtet til hovedstyret og med konsernledelsen i SiO.

–⁠ Vi har absolutt ment at man bør redusere leieprisen, selv om det vil hjelpe relativt få. Vi tok opp dette, men hovedstyret valgte ikke å gå videre med saken, forteller Frøvoll.

Han sier dette både handlet om kostnadene av tiltaket og at det vil hjelpe for få studenter.

–⁠ Vi var enige med dem og lot saken ligge.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) har tidligere uttalt at han jobber for en egen krisepakke for hovedstaden. Frøvoll sier de har gitt innspill til SiO om at det kan være mulig å øremerke noen midler i denne pakken til studenter.

–⁠ Vi er bekymret for de 87 prosent av studentene som ikke bor i studentbolig. Jeg ønsker at studentene skal vite at vi gjør vårt aller beste, og at vi deler våre bekymringer med dem.

Noonan i Gjestelista sier et tilnærmet enstemmig studentparlament krever leiekutt.

–⁠ Da er det helt uforståelig for meg at Velferdstinget ikke vil jobbe for studentenes vilje. Velferdstinget har tatt en 180 graders vending. Nå oppfordrer vi dem til å ta en hel 360.

–⁠ Vet ikke nok om ringvirkningene

Realistlista, som eneste liste, har ikke skrevet under på oppropet. Listeleder Didrik Svellingen skriver i en e-post til Universitas at de hadde en lengre intern diskusjon om oppropet og hadde flere betenkeligheter.

–⁠ Vi har stor forståelse for at et slikt type tiltak foreslås, men vi mener vi ikke vet nok om ringvirkningene det vil få.

Svellingen påpeker at SiO har rundt 8500 boliger og over 67.000 studenter tilknyttet seg. Realistlista synes ikke det er selvsagt at SiO skal bruke enorme summer på å gi omtrent 13 prosent av studentene i Oslo en lettere økonomisk situasjon.

–⁠ I ytterste konsekvens kan en reduksjon i husleien føre til at SiO slås konkurs.

Svellingen sier pandemien allerede har ført til store økonomiske konsekvenser for studentsamskipnadene. For Realistlista er det viktig at SiO består og kan yte velferdstilbud til studenter også etter at vi er ute av unntakstilstanden.

–⁠ Vi mener at heller enn å sende regningen for denne krisen til studenter og samskipnaden må staten ta regningen også for studentene.

Les også: Studentfrivilligheten rammes hardt av koronaviruset: –⁠ Det kan bli tomt for mange nå

SiO: Feil prioritering av ressurser

Jonas Virtanen, styreleder i SiO, sier til Universitas at SiO har lavere leie og kortere oppsigelse enn mange andre utleiere, og det kommer studentene til gode nå.

–⁠ Vi vil også la de studentene som ber om det, får utsette eller dele opp innbetalingen av husleie.

Virtanen sier de ønsker at SiO sin stabilitet skal komme til syne for studenter i krisetider. De vil prioritere ressursene slik at de kan hjelpe flest mulig, gjennom bruk av digitale løsninger innen trening, psykisk helse og rådgivning.

–⁠ Redusert husleie er ikke aktuelt på dette tidspunktet. Vi er av den oppfatning at de som allerede har blitt tildelt studentbolig, allerede har en gunstig leieavtale sammenlignet med de som er henvist til det private markedet.

Virtanen sier redusert husleie derfor vil være en rabatt til en svært begrenset del av studentmassen som allerede har en økonomisk fordel.

–⁠ Vi ser ikke dette som en fornuftig prioritering av midler for å hjelpe så mange studenter som mulig. Vi har som visjon å skape en bedre hverdag for alle studenter.

Virtanen sier en reduksjon i husleien på den måten vil medføre at de må hente inn tapte inntekter gjennom andre tjenester eller fortrenge boligtilbudet til fremtidige studenter.

–⁠ Det ville vært et klart brudd på vår visjon og medført at studenter som er henvist til det private markedet, er med på å finansiere en husleiereduksjon for de som i utgangspunktet har en rimelig studentbolig.

Virtanen sier SiO er kjent med problemstillingene og argumentene flere her presenterer, og deler bekymringen for studentenes økonomi.

–⁠ Koronaepidemien er en nasjonal utfordring, og nasjonale tiltak er avgjørende for å ivareta studentenes økonomiske problemer. Det er helt legitimt å argumentere for at SiO kan sende et signal til resten av markedet. Dette er noe vi også har lagt vekt på i vår vurdering av saken, men det endrer ikke vår konklusjon.

Les også: Nå får norske studenter i utlandet gratis online psyko­log­timer