ØNSKER TILTAK: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, vil gjøre alt han kan for at foreningene skal overleve koronakrisen.
ØNSKER TILTAK: Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, vil gjøre alt han kan for at foreningene skal overleve koronakrisen.Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Student­fri­vil­lig­heten rammes hardt av korona­vi­ruset: –⁠ Det kan bli tomt for mange

Stengte lokaler, møter over videosamtale og en uviss fremtid. Foreningslivet er satt på pause på ubestemt tid, og foreningene frykter store økonomiske og sosiale tap som følge av koronakrisen.

–⁠ Det går ikke så bra. Bortfall av inntekter, arrangementer og sosiale fellesskap er tungt å bære.

Det sier Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, om hvordan studentfrivilligheten rammes av koronaviruset.

Hvor akutt situasjonen er, varierer fra forening til forening, og noen er hardere rammet enn andre.

–⁠ Felles for alle er at studentene ikke lenger kan møtes og bedrive sin aktivitet, og dermed mister mange kontakten med sitt sosiale nettverk. Dette er vi bekymret over.

Fikk du med deg denne? Studenter raser over regjeringens krisepakke: –⁠ Hårreisende

–⁠ Kan miste noe av det mest dyrebare vi har

Velferdstinget kjenner til både store og små foreninger som sliter økonomisk grunnet koronaviruset.

–⁠ Dersom foreninger går konkurs, vil dette ha store negative konsekvenser i etterkant av pandemien, ettersom vi vil ha mistet noe av det aller mest dyrebare vi har. Studentfrivilligheten er viktig i studentenes hverdag, fordi den gjør studielivet til noe mer enn bare pensum og deltidsjobb.

Han forteller at arbeidsutvalget har bedt Studentsamskipnaden SiO om å prioritere studentfrivilligheten i tiden som kommer. Spesifikt har de bedt om en tiltakspakke i millionklassen som foreningene kan søke på.

–⁠ I tillegg skal vi kartlegge hvordan den økonomiske situasjonen ser ut for de foreningene som søker penger direkte fra Velferdstinget hver høst. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for at foreningene skal overleve denne krisen.

100.000 i underskuddsgaranti

11. mars måtte Samfunnet Bislet stenge lokalene etter vedtak fra Oslomet og oppfordringer fra Helsedirektoratet. Foreningen støtter avgjørelsen, selv om den har bydd på økonomiske problemer.

–⁠ Vi var nødt til å søke Velferdstingets kulturstyre om 100.000 kroner i underskuddsgaranti for å unngå konkurs, sier Eirin Kornelia G. Østensen, leder av Samfunnet Bislet. De har fått innvilget underskuddsgarantien, med noen forbehold.

PÅ PAUSE: Mye av den vanlige driften til Samfunnet Bislett må settes på pause inntil videre. 150 frivillige må holde seg hjemme. Bildet er fra Samfunnet Bislets julebord.
PÅ PAUSE: Mye av den vanlige driften til Samfunnet Bislett må settes på pause inntil videre. 150 frivillige må holde seg hjemme. Bildet er fra Samfunnet Bislets julebord.Foto: Iver Daaland Åse

–⁠ Det ideelle ville vært å få støtte fra SiO. Vi håper de oppretter en krisestøtte til foreninger i denne perioden, sier Østensen.

–⁠ Garantien vi har fått fra Kulturstyret, går ut av potten ment for normal drift av alle Oslos studentforeninger, og vi ønsker ikke å spise fra andre foreningers budsjett – men foreningen trenger midler for å overleve.

I tillegg til økonomiske konsekvenser påvirker de stengte lokalene de om lag 150 frivillige i foreningen.

–⁠ Vi har et veldig godt sosialt fellesskap, det prøver vi å opprettholde så godt vi kan nå. Vi har grupper hvor folk tar initiativ til sosiale samlinger over nett. I tillegg holder vi kvisser og møter gjennom videosamtaler.

Østensen forklarer at det har fungert fint hittil, men at de frykter stort frafall om de må holde stengt i lang tid, for eksempel til over sommerferien.

–⁠ Det håper vi ikke skjer, men vi stoler på myndighetenes tiltak. Aller viktigst er selvsagt helsen.

Sosiale tap

Koronakrisen rammer også Radio Nova hardt, forteller ansvarlig redaktør Ådne Feiring. De holder vanligvis til i Universitetet i Oslos lokaler på Chateau Neuf, men ettersom det er stengt, har de ikke tilgang til utstyret de trenger for å lage nytt innhold. Kun noen få programredaksjoner har utstyret de trenger for å sende hjemmefra.

–⁠ Men vi har den samme sendeplanen som ellers og sender repriser heller enn vanlig innhold. Dette er veldig kjipt, men det er en del av dugnaden, sier Feiring.

Han frykter at foreningen vil miste verdifull kompetanse om dette varer over lang tid.

–⁠ Man kan jo tenke seg at mange faller fra. Flere av de som ble ansatt på vårsemesteret, fikk bare ha én sending. Må vi for eksempel holde stengt til over sommeren, kan vi miste mye av den kompetansen vi har. Det er det jeg er mest bekymret for, sier Feiring.

BEKYMRET: Ådne Feiring, ansvarlig redaktør i Radio Nova, frykter at mye verdifull kompetanse forsvinner ut av foreningen hvis koronakrisen blir langvarig: – Men det er en del av dugnaden, sier han.
BEKYMRET: Ådne Feiring, ansvarlig redaktør i Radio Nova, frykter at mye verdifull kompetanse forsvinner ut av foreningen hvis koronakrisen blir langvarig: –⁠ Men det er en del av dugnaden, sier han.Foto: Radio Nova

Han forteller at de ikke først og fremst får økonomiske utfordringer etter denne perioden, men sosiale.

–⁠ Radio Nova er livet til mange av våre medlemmer, rett og slett. Når det settes på vent, mister man på en måte alt. Jeg tror det kan bli tomt for mange, sier Feiring.

–⁠ Klarer dere å opprettholde noe av det sosiale?

–⁠ Ja, vi arrangerer en del sosialt på nett. Vi har kviss hver dag, filmklubb og spiller spill.

#karantrening

Truls Vestnes, daglig leder i Oslostudentenes idrettsklubb (OSI), forteller at OSI som helhet klarer seg fint, men at de må jobbe for å kutte i utgiftene.

–⁠ Vi er avhengig av at medlemmene betaler treningsavgiften for semesteret, selv om treningene er avlyste, sier Vestnes.

–⁠ De går glipp av et halvt semester med trening, men vi kan ikke refundere – tapet blir for stort. Det skal jo være et lag å komme tilbake til.

Men OSI frykter konsekvensene hvis oppholdet må vare lenge.

–⁠ Hvis dette varer over sommeren, vil vi få store økonomiske problemer. Da risikerer vi å tape to millioner i treningsavgift, sier Vestnes.

Han legger også vekt på tapet av det sosiale fellesskapet, og forteller at de ser på muligheter for å aktivisere og opprettholde noe sosialt for de omtrent 3000 medlemmene.

–⁠ Vi jobber med å få til møter over nett, som kviss, e-sport og andre samlinger, sier Vestnes. Han forteller at mange har tatt i bruk emneknaggen #karantrening, hvor de deler treningstips.

Les også: Nå får norske studenter i utlandet gratis online psyko­log­timer

60 permittert i DNS

Det norske studentersamfund (DNS) er ikke i akutt økonomisk fare, men har allerede permittert de fleste av de ansatte, nærmere 60 personer. Adrian Helle, DNS-styrets leder, forteller at foreningen har gått med overskudd de siste årene, og at de derfor er i en bedre situasjon enn de fleste andre studentkjellere.

–⁠ Men Chateau Neuf er stengt, og det går selvsagt utover de frivillige i foreningene som holder til her – om lag 500, sier Helle.

For ikke å miste det sosiale fellesskapet innad i foreningen holder de møter over internett.

–⁠ Den største trusselen er nok å miste de besøkende. Nå vet vi ikke hvor lenge dette varer, men vi jobber med å få til arrangementer som kan strømmes, for eksempel kviss og debatter, sier Helle.

Særlig frykter de konsekvensene om de må holde stengt i lenge og ikke får holdt arrangementer ved studiestart.

–⁠ Da mister vi mye av grunnlaget for høstsemesteret. Men per nå er vårt mål at vi skal fortsette å holde arrangementer for studentene over nett enn så lenge.

PERMITTERINGER: Adrian Helle, styreleder i Det norske studentersamfund, forteller at nesten alle ansatte er permittert: – Men det virker som at de har forståelse for situasjonen.
PERMITTERINGER: Adrian Helle, styreleder i Det norske studentersamfund, forteller at nesten alle ansatte er permittert: –⁠ Men det virker som at de har forståelse for situasjonen.Arkivfoto: Odin Drønen

Etterlyser tiltak

Arbeidsdagen for Velferdstinget som jobber for studentvelferd, er også påvirket. Arbeidsutvalget har videomøter hver dag, men:

–⁠ Vår vanlige politiske virksomhet, blant annet møter med representanter fra byrådet og bystyret, har falt bort, sier Frøvoll.

Han forteller også at fokuset deres har endret seg, og er nå dreid mot tiltak som er viktige på kort sikt.

–⁠ Blant annet har vi spilt inn tiltakspakke for studentfrivilligheten og at SiO skal sette av penger til andre pandemirelaterte tiltak. Tidligere har vi også snakket med Norsk studentorganisasjon om viktigheten av en avklaring om permitterte studenters økonomiske situasjon, sier han.

Les også: Charlotte (22) har mistet smaks- og lukte­sansen – lever som om hun er koro­nasmittet

–⁠ Tiltak som hjelper så mange som mulig

Jonas Virtanen, styreleder i SiO, kan ikke si noe konkret om hvordan tiltakene som Velferdstinget har spilt inn, skal la seg gjennomføre for foreningene.

–⁠ Det må vi nesten få komme tilbake til, men jeg kan garantere at vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe alle foreninger som sliter i disse tider. Generelt ønsker vi også å iverksette tiltak som hjelper så mange studenter som mulig, sier han og utdyper:

–⁠ Derfor vil vi se på hva vi kan tilby av digitale løsninger innen trening, helse og rådgivning. Vi har allerede gjort en massiv investering innen e-helse og vil utnytte kapasiteten så godt som mulig for å hjelpe studenter som sliter av ulike årsaker i disse tider.

Virtanen forteller at han er bekymret for situasjonen flere studenter nå befinner seg i.

–⁠ Studenter lever fra før av et anstrengt økonomisk liv, og flere lever i sosial isolasjon i mangel på nettverk. Pandemien gjør ikke akkurat situasjonen bedre, og vi er derfor bekymret for hvordan studenter opplever denne tiden, sier Virtanen.

–⁠ Vi har per nå ikke kommet frem til en endelig løsning for foreningene, men det er noe vi jobber med å få på plass nå. Jeg vil understreke at dette er mulig som følge av en i utgangspunktet solid økonomi og en godt drevet samskipnad over flere år. Vi skal stå sammen med studentfrivilligheten i tøffe tider.

–⁠ De fleste klarer de kortsiktige forpliktelsene

Mike Fürstenberg, faglig leder i SiO Foreninger, skriver i en e-post til Universitas at de er i kontakt med ulike foreningsmiljøer for å fange opp utfordringene de nå møter.

–⁠ Vi ser at noen få studentforeninger med lav likviditet har utfordringer med å betale regninger allerede nå, men det generelle inntrykket er at de fleste klarer de kortsiktige forpliktelsene, skriver Fürstenberg.

De jobber nå med å kartlegge bildet fremover og konsekvensene av at foreninger må bruke av buffere som har vært tiltenkt vedlikehold og nye investeringer.

–⁠ Vårt hovedfokus er å gjøre det vi kan for å sikre at kontinuitet og videre drift av så mange studentforeninger som mulig når situasjonen rundt korona er tilbakelagt. Vi oppfordrer samtidig til at foreninger tar kontakt med oss hvis det der noe de lurer på.

Les også: Slik påvirkes praksisperiodene av koronaviruset