KRISELØSNING: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).
KRISELØSNING: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Den økonomiske krise­pakken for studenter åpner opp for mer lån: –⁠ Hårrei­sende

Regjeringens krisepakke for studenter er her. Stipend og lån for resten av vårsemesteret vil bli utbetalt etter påske, og det åpnes opp for ekstra lån for studenter som har mistet deltidsjobben. Dermed trosses studentpolitikernes klare oppfordring om mer stipend, ikke lån.

–⁠ Det er hårreisende at regjeringen foreslår å behandle studenter på en helt annen måte enn andre arbeidstakere i dette samfunnet. Det er rett og slett ikke holdbart, sier Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), til Universitas om regjeringens forslag til krisepakken.

–⁠ Jeg er litt forbannet akkurat nå.

Mange studenter mister ekstra inntekt etter permitteringer som følge av koronautbruddet.

Forrige uke ble det kjent at regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning for studentene gjennom Lånekassen.

Et av tiltakene er allerede kjent, nemlig at søknadsfristen for støtte gjennom Lånekassen er utvidet til 15. april.

Les mer om dette her

Nå er de resterende tiltakene klare.

–⁠ I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter. Det forstår jeg har skapt usikkerhet for mange. Derfor er jeg glad vi nå har kommet frem til en god løsning for å avhjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet

MISFORNØYD: Marte Øien, leder i Norsk Studentorganisasjon.
MISFORNØYD: Marte Øien, leder i Norsk Studentorganisasjon.Arkivfoto: Odin Drønen

Får utbetalt støtte for mai og juni i april

Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27.550 kroner.

–⁠ Dette er et tiltak som på kort tid gir studentene mer å rutte med. Om tre uker vil landets studenter på fagskoler, høyskoler og universiteter med fullt lån og stipend få 27 550 kroner inn på konto, sier Asheim.

Tilbud om ekstra lån

I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av koronakrisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26.000 kroner.

–⁠ Når studentene søker må de bekrefte at de har mistet inntekt og har behov for lånet. Ordningen bygger på stor grad av tillit med egenrapportering, men Lånekassen vil følge opp med ordinær kontroll. Lånekassen jobber med å få på plass den tekniske løsningen og det vil være mulig å søke i mai, sier Asheim.

Les også: Koronaviruset og permitteringer i arbeidslivet har ført til at mange studenter mister viktig inntekt: –⁠ Mange sliter nok nå

Trosser NSO

Regjeringen går dermed i mot det ti ungdoms- og studentorganisasjoner, inkludert NSO, ba om tidligere denne uken, nemlig at krisehjelp for tap av inntekt skulle komme i form av stipend, ikke lån.

–⁠ For det første så skjønner jeg ikke hvorfor man skal samle opp de resterende utbetalingene og gi den til studentene i april. Det er som å pisse i buksa for å holde seg varm, men du blir fort kald igjen, sier Marte Øien.

–⁠ For det andre, det ekstra lånebeløpet man kan få, det er lån. Så det store spørsmålet er: Hvorfor i alle dager behandler regjeringen arbeidstakere ulikt, avhengig om man studerer eller ikke? Det er ingen andre arbeidstakere som får støtteordningen sin gjennom et lån.

Hun vektlegger at hun håper Stortinget er enige med studentene, når de nå skal behandle krisepakken, og at de gir støttebeløpet i form av stipend.

–⁠ Uakseptabelt

Christen Andreas Wroldsen, leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, er også svært misfornøyd med regjeringens forslag.

–⁠ Jeg er mildt sagt skuffet over regjeringens «krisepakke», og jeg har full forståelse for at mange er sinte. Mer lån er det siste studentene trenger, sier han.

–⁠ Det er helt uholdbart at studenter som arbeider ved siden av studiene skal straffes økonomisk, når de bidrar til samfunnet og betaler skatt. At de ikke skal få dekket inntektstap som andre arbeidstakere i denne situasjonen er helt uakseptabelt.

For oslostudentene er dette kanskje spesielt dramatisk, da de må leve med svært høye leiepriser, påpeker han.

–⁠ Flere studenter har basert seg på stabil biinntekt for å kunne overleve på Oslos private leiemarked, og med denne løsningen vil mange tvinges til å ta opp lån for å kunne dekke helt grunnleggende utgifter.

Saken fortsetter under bildet

SKUFFET: Christen Andreas Wroldsen, leder i Studentparlamentet ved UiO, kaller forslaget for uholdbart.
SKUFFET: Christen Andreas Wroldsen, leder i Studentparlamentet ved UiO, kaller forslaget for uholdbart.Arkivfoto: Odin Drønen

Bekymret for oslostudentene

Gard Løken Frøvoll, leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus, er også spesielt bekymret for krisepakkens betydning for oslostudentene.

–⁠ Denne pakken er ikke god nok. Prisnivået i Oslo er høyest i landet, og oslostudentene må derfor jobbe mye for å få hjulene til å gå rundt, sier han til Universitas.

–⁠ At hardtarbeidende studenter som er avhengig av deltidsjobben kun belønnes med økt studielån, syns vi rett og slett er urimelig. Studielån er ikke det samme som inntekt!

Svarer på kritikken

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til Universitas at kritikken er som forventet.

–⁠ Jeg har som sagt hatt god dialog med Marte Øien og NSO hele veien, og er klar over at vi ikke har konkludert med alt de skulle ønske. Men jeg vil minne studentene på at vi nå har en arbeidsledighet på 10,4 prosent og 250.000 permitterte. Forskjellen i Norge går mellom de som er i jobb og utdanning og de som ikke er det, skriver Asheim i en e-post.

–⁠ Hennes oppgave er å stå på krava, min oppgave er å finne gjennomførbare løsninger i en ekstremt vanskelig situasjon for landet og for tusenvis av familier og enkeltmennesker, både studenter, arbeidstakere og frilansere. Jeg er fornøyd med det vi har landet på, og er sikker på at det vil hjelpe mange i månedene fremover.

–⁠ Regjeringen går altså mot det flere studentpolitikere har ønsket, nemlig at støtten skal komme som stipend, og ikke lån. Hvorfor har dere ikke lyttet til hvem dette nettopp rammer, nemlig studentene?

–⁠ Jeg har hele veien hatt god kontakt med studentorganisasjonene om hvilke krav og ønsker de har hatt. Vi har lyttet og imøtekommet dem på punktet om å utvide søknadsfristen i Lånekassen. Så er vi litt uenige om hvorvidt en ekstra støtte skal komme i form av lån og stipend, men det er viktig å si at det ikke ville hatt noe å si de neste månedene, men når lånet skal betales tilbake.

–⁠ Hvorfor skal studenter godta mer lån som løsning?

–⁠ Studenter har utdanning som sin hovedaktivitet i motsetning til arbeidstakere som har arbeid som hovedaktivitet. Det er kort fortalt årsaken til at de ikke kvalifiserer til dagpenger. Derfor ba Stortinget regjeringen om å finne en løsning for studentene i Lånekassen. Det har vi nå gjort. Vi har lagt frem en god pakke som hjelper studenter som har vært usikre på hvordan de vil få det økonomisk fremover.

–⁠ Frykter dere ikke at kanskje de som blir rammet av dette, vegrer seg for å søke om mer støtte, når dette innebærer mer lån?

–⁠ Jeg tror ikke et ekstralån på 26.000 er det det store problemet nå. Dersom man tar lånet vil det utgjøre 145 kroner i måneden når det skal nedbetales. Det er å få betalt husleien, dekke faste kostnader og ikke minst å kunne få gjennomført eksamen dette semesteret som er første prioritet. Det jobber universitetene, fagskolene og høyskolene nå på spreng for å få til. Det skal de ha ros for!

Les også: Slik påvirkes praksisperiodene av koronaviruset