Pressefoto: Manifest Forlag

P for pillen, prevensjon og popu­lær­vi­ten­skap av god kvalitet

Marte Stubberød Eielsen driver detaljert og nyansert formidling om p-pillen.

«Jeg tror det i dag er vanskelig å fatte hvor skambelagt alt som hadde med sex å gjøre, var før pillens tid. Da vi debuterte, hadde gutta fått greie på at de måtte ha to lag med gummi – og helst hoppe av i svingen i tillegg, for å være trygge.» Så enkelt og så brutalt uttrykker intervjuobjekt Anne Marie Ottersen det overfor Marte Stubberød Eielsen, som har skrevet boken om p-pillens historie.

Skrekkinngytende fortellinger om forhistoriske prevensjonsmetoder og destruktiv moralisme gjør at jeg tidlig i lesningen av Pillen kjenner på sterk takknemlighet for å leve et liv hvor så å si risikofrie prevensjonsmidler er tilgjengelig. Det blir imidlertid klart at det ikke først og fremst er stum takknemlighet for prevensjonsrevolusjonen Pillen er ment å vekke.

Universitas har anmeldt NRKs nye serie «Rådebank». Vår anmelder er ikke imponert. –⁠ High School Musical 4 – råneredition

Eielsen viser snarere frem hvor viktig evnen til ikke å slå seg til ro med tingenes tilstand er for at et vitenskapelig gjennombrudd av p-pillens kaliber skal bli virkelig. Heller enn å hvile i takknemlighet for p-pillens eksistens kan vi i dag, for eksempel, spørre oss hvorfor det ikke finnes en p-pille for menn.

Det er imidlertid ikke med slike dagsaktuelle problemstillinger Eielsen begynner. Hennes debutbok er kronologisk komponert i fem hovedkapitler, hvorav det første «Forspill»(!) tar mål av seg å skissere opp mulige forklaringer på hvorfor prevensjonsmidler var omdiskuterte, vanskelig og til dels ulovlige å forske på ved 1900-tallets inngang.

Fikk du med deg vår anmeldelse av Peder Kjøs' nye bok om å være alene? Hvorvidt den fungerer som et verktøy mot ensomhet, er vår anmelder usikker på: –⁠ Ensom, eller bare alene?

Bokens kapittel to og tre, «Unnfangelse» og «Første barneår», er både de mest utfyllende og øyeåpnende. Det er nok nytt for de fleste av oss, som i dag tenker på prevensjonsmidler som et udelt gode, at p-pillens tilblivelse var så intimt forbundet med eugeniske og rasehygieniske teorier og ideologier.

Videre er det direkte ubehagelig å lese om hva slags medisinske feltarbeid som ble foretatt under p-pillens tilblivelse. Idealistene som, delvis på siden av amerikansk lovgivning, utviklet den første «pillen», dro rett og slett til slummen i Puerto Rico og rekrutterte fattige kvinner til risikofylte eksperimenter. Eielsen forsøker ikke å skjønnmale verken de idéhistoriske eller medisinsk-etiske skyggesidene av p-pillens tilblivelseshistorie.

Styrken i hennes fremstilling er at hun i stor grad lar det omfattende kildematerialet tale for seg selv. Både i fremstillingen av de første medisinske eksperimentene, p-pillens inntog på det kommersielle markedet og ikke minst historien om p-pillen i Norge fremstår Eielsen som etterrettelig ved å lene seg på et mangfold av stemmer og historiske kilder. I sum blir bildet nyansert også uten Eielsens egne kommentarer og nyanseringer.

Når p-pillens historie skal skrives inn mellom to permer, kreves det evne til formidling av både historiske fakta, nyere forskning og ideologiske problemstillinger. Det er en krevende oppgave å skulle skille klinten fra hveten i den enorme informasjonsmengden som finnes om et av verdens mest brukte legemidler. Eielsen evner å veksle mellom redegjørelse for tunge fakta og artig kuriosa. Derfor er enkelte gjentagelser og et par innslag av gal begrepsbruk – for eksempel forveksles begrepene «falsifisere» og «forfalske» – lite skjemmende i det store bildet.

Universitas' anmelder mener «Sigurd fåkke pult» er hysterisk morsom og fryktelig virkelighetsnær: –⁠ Suveren cringe

P-pillens historie er spekket med et stort persongalleri av forskere, politikere, aktivister og først og fremst: iherdige forkjempere for kvinners rett til å kontrollere egen kropp. Enkelte av stemmene som Eielsen skriver frem, evner å formidle en slags kamplyst i arbeidet for å beskytte og sikre reproduktive rettigheter for kvinner over hele verden.

Hvert år tar flere titalls millioner kvinner abort etter uønskede graviditeter. Svært mange av disse skjer i land hvor tilgangen på prevensjonsveiledning er nærmest ikke-eksisterende og svangerskapsavbrudd er illegalt. Dermed er ikke historien om verken «pillen» eller prevensjonen avsluttet, men Eielsens bok er en solid statusrapport.