Symptomstvil: Charlotte Pearson (22) er nå i karantene og har mistet både smaks- og luktesansen. Ifølge en forsker ved UiO kan symptomet kobles til koronaviruset. Bildet er fra 2019.
Symptomstvil: Charlotte Pearson (22) er nå i karantene og har mistet både smaks- og luktesansen. Ifølge en forsker ved UiO kan symptomet kobles til koronaviruset. Bildet er fra 2019.Foto: Gina Grieg Riisnæs

Charlotte (22) har mistet smaks- og lukte­sansen – lever som om hun er koro­nasmittet

Ifølge en tysk studie kan tap av smaks- og luktesans kobles til koronaviruset. FHI anerkjenner det ikke som et symptom.

Koronaviruset er under kontinuerlig forskning. Hvordan det slår ut på samfunnet og enkeltmennesker, er fortsatt ikke fullstendig kartlagt. Nå viser nye studier at symptomene på viruset kan være mer mangfoldig enn tidligere antatt.

–⁠ Det er veldig vanskelig å vite hva man skal gjøre når man ikke vet om det er et symptom på covid-19 eller ikke, sier Charlotte Pearson (22).

Til vanlig studerer hun miljøstudier i Edinburgh, men er nå i karantene hjemme i Høvik. På søndag mistet hun smakssansen og luktesansen, og plagene har vedvart.

–⁠ Jeg møtte broren min i London for ti dager siden, og han mistet smak og lukt et par dager senere. Flere i omgangskretsen hans opplevde det samme, sier Pearson.

Ikke på FHIs liste

Pearson sier at hun tidligere hadde hørt og lest at tap av lukt og smak kunne være et symptom på korona. Da hun skulle melde fra til Helsenorge om koronamistanke, var det ikke mulig å huke av for disse symptomene.

–⁠ Jeg måtte bare velge «annet» uten at jeg fikk muligheten til å spesifisere hvilke symptomer jeg hadde, sier Pearson.

Nå lever Pearson som om hun var smittet av viruset, selv om tap av smak og lukt ikke står på Folkehelseinstituttets (FHI) liste over koronasymptomer.

–⁠ Det hadde vært mer oversiktlig om helsemyndighetene hadde kartlagt og informert om dette. Jeg vet ikke om symptomene er koblet til covid-19 eller om det er tilfeldig. Jeg tror jo ikke det er tilfeldig siden broren min også har mistet smaks- og luktesansen, sier hun.

–⁠ Jeg orker ikke så veldig mye, men føler meg ikke spesielt dårlig. Jeg har ingen av de vanlige koronasymptomene, så det er veldig vanskelig når man ikke vet.

Fikk du med deg denne? Det har åpnet en poliklinikk på Blindern for koronasyke

–⁠ Kan kobles til covid-19

Tor Inge Tønnessen er professor i anestesi- og intensivbehandling ved Universitetet i Oslo (UiO). Han viser til en tysk studie hvor tap av smak- og luktesansen ble trukket frem som et hyppig symptom hos koronasmittede.

–⁠ I den tyske studien ble 100 pasienter som hadde hatt covid-19, intervjuet. Omtrent halvparten hadde endringer i smak og lukt, og 30 prosent opplevde diaré, sier Tønnessen.

Han poengterer at han ennå ikke har sett studien publisert i et medisinsk tidsskrift, men at også andre studier har vist at tap av smaks- og luktesans kan kobles til covid-19.

Tønnessen trekker også frem en undersøkelse fra Italia som viser at problemer knyttet til magen og tarmkanalen har forekommet hos koronasmittede. I Italia hadde åtte prosent av smittede diaré. Mangel på matlyst har også vist seg å kunne være et hyppig symptom på korona.

FHI: –⁠ Ikke et definert symptom

Overlege i FHI Didrik F. Vestrheim sier at de vanligste symptomene på korona fortsatt er feber og hoste. Han poengterer imidlertid at også en rekke andre symptomer kan forekomme.

–⁠ Da viruset fremdeles er relativt nytt, lærer man stadig mer om dets egenskaper. Det er viktig å være oppmerksom på at også nedsatt luktesans kan være et mulig symptom, selv om de vanligste symptomene fremdeles er feber og hoste, sier Vestrheim.

Han er kjent med at tap av lukt og smak kan forekomme hos koronasmittede, men sier at dette per i dag ikke er et eget symptom i definisjonen av sykdommen.

–⁠ Regnes man som antagelig smittet med disse symptomene?

–⁠ Nei, slik det er i dag, vil vi ikke regne noen som smittet kun basert på disse symptomene. Vi anbefaler testing for noen definerte grupper. For andre som har symptomer på luftveisinfeksjon, anbefaler vi at man holder seg hjemme til ett døgn etter man er frisk.

Ifølge Vestrheim er tap av lukt og smak et generelt symptom som kan forekomme med vanlig luftveisinfeksjon. Det er ikke noe FHI ser etter når de vurderer om noen burde testes, og det står heller ikke på listen over typiske symptomer på covid-19.

Han avslutter:

–⁠ Jeg har likevel hørt disse symptomene beskrevet.

Les også: Gjestelista og AUF i Oslo krever at SiO setter ned husleien

Tror listen vil utvides

UiO-forsker Tønnesen mener det kan være praktiske grunner til at FHIs liste over symptomer foreløpig er kortfattet.

–⁠ Det å holde listen til de tre eller fire enkleste og farligste symptomene kan være taktisk lurere enn å ha en lang liste over symptomer som kan assosieres med covid-19, sier Tønnessen og fortsetter:

–⁠ Verken diaré eller tap av smak og lukt krever behandling, og det er nok også en av grunnene til at de ikke står på FHIs liste. FHI kjenner til de nevnte studiene, og jeg tror listen vil utvides etterhvert.

Selv om tap av smaks- og luktesans ikke står på FHIs liste over symptomer foreløpig, er det likevel viktig å være oppmerksom på disse plagene, mener Tønnessen.

–⁠ Flere kan være smittet uten å vite det. Hvis man for eksempel kun opplever feber og diaré, kan man tro at det er noe annet, men så har man hatt covid-19, avslutter han.

Les også: Drastisk økning i fusk på Oslomet