TATT PÅ FERSKEN: I 2019 ble hele 49 studenter tatt i fusk ved Oslomet, og det har vært en stor økning de siste årene.
TATT PÅ FERSKEN: I 2019 ble hele 49 studenter tatt i fusk ved Oslomet, og det har vært en stor økning de siste årene.Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Drastisk økning i eksa­mens­fusk på Oslomet

Selv om Oslomet har opplevd en stor økning i fuskesaker de siste årene, er det nok en gang flest juksemakere ved Universitetet i Oslo (UiO).

Grafikk: Amund Reigstad

I 2019 ble 66 fuskere tatt ved UiO. Hele 57 er registrert ved Det humanistiske fakultet (HF), altså 86 prosent av tilfellene.

Studentene ved de andre fakultetene fremstår som englebarn i forhold til HF. Det matematisk- og naturvitenskapelige fakultetet og Det samfunnsvitenskapelige fakultetet hadde to tilfeller av fusk, mens Det utdanningsvitenskapelige fakultetet hadde fem.

Exphil på fusketoppen

Ifølge Monica Bakken, avdelingsdirektør ved HF-fakultetet, er det to grunner til at fakultet hennes år etter år ligger øverst på fuskelisten:

–⁠ HF er det største fakultetet målt i antall semesterregistrerte studenter. Vi er i tillegg ansvarlig for EXPHIL03, et emne alle studenter må ta, og det er mange kandidater som tar eksamen i dette hvert semester, forklarer hun.

Filosofiemnet Exphil er obligatorisk for alle bachelorstudenter ved universitetet, og eksamen foregår på HF uansett hvilket fakultet studentene tilhører. Tall fra 2019 viser at Exphil utgjorde 31 av de totalt 57 fuskesakene som ble behandlet av HF, altså 54,4 prosent av disse.

–⁠ Hva slags rutiner har dere for å redusere fusk på Exphil-eksamen?

–⁠ Vi sender ut e-post med informasjon om reglene til alle EXPHIL03-studenter i forkant av eksamen, som et forebyggende tiltak, sier Bakken.

Les også: Gjestelista og AUF i Oslo krever at SiO setter ned husleia

Kraftig økning ved Oslomet

Fusketallene har skutt til værs ved Oslomet. I 2017 registrerte universitetet 19 fusktilfeller. Tallet steg til 29 i 2018. I 2019 ble hele 49 studenter tatt i fusk.

–⁠ Vi er naturligvis ikke fornøyd med at så mange studenter fusker, og vil fortsette å jobbe med tiltak for å redusere fusk, sier prodekan ved Oslomet, Nina Waaler.

Klagenemnda behandlet 38 fuskesaker som gjaldt plagiering, altså at kandidatene fremstiller andres arbeid som sitt eget. Alvorlighetsgraden på juksingen varierer, men er ofte knyttet til manglende kildehenvisning eller at tekster kopieres inn i oppgaven. På samme måte som UiO, har Oslomet benyttet seg av plagieringskontrollsystemet URKUND for å finne juksemakerne.

–⁠ En stor grad av økning i antallet fuskesaker skyldes at flere innleveringer i Canvas blir kontrollert gjennom dette systemet. Vi har ikke nødvendigvis grunnlag for å si at studentene fusker mer, men verktøyene for å avdekke fusk har blitt bedre, sier Waaler.

De resterende åtte fuskesakene som ble registrert gjaldt for skriftlig skoleeksamen uten hjelpemiddel. Her oppdager eksamensvaktene at kandidatene bruker ikke-tillatte notater, mobiltelefoner, eller andre elektroniske hjelpemidler. Ifølge Waaler får studentene dekkende informasjon om reglene som gjelder for eksamen.

–⁠ Et viktig tiltak for å unngå fusk er å gi studentene opplæring i korrekt kildebruk og oppgaveskriving. Der gjør fakultetene en god jobb. Vi har også jobbet mye med å gi god informasjon om eksamenssituasjonen og tillatte hjelpemidler ved eksamen, sier hun.

Fikk du med deg? Psykologenes tips til studenter i koronatiden

Kan bli utestengt i ett år

Hvis kandidaten blir tatt på fersken, kan dette ha betydelige konsekvenser for videre studieprogresjon. Her gjelder samme reglene for både UiO og Oslomet.

–⁠ Studentene kan få sin eksamen annullert og risikere å bli utestengt i ett eller to semestre, sier Bakken.

I tillegg mister studenten retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høyskoler i landet. Og utestengelsen betyr videre at de som eventuelt har fått støtte av Lånekassen må tilbakebetale hele beløpet som lån.

Les også: Møt medisinstudentene i koronaberedskap