Arkivfoto: Odin Drønen

«Krisepakke for studenter NÅ!»

–⁠ For å unngå en lang rekke personlige tragedier blant landets studenter må vi få en krisepakke som virkelig monner, skriver leder av Studentparlamentet ved UiO Christen Andreas Wroldsen i dette leserbrevet.

Den siste uken har en rekke bekymrede studenter rapportert om at de har mistet biinntekten sin. De er enten permittert eller de har mistet inntektsgrunnlag på annen måte nå som arbeidsgivere holder stengt. Enkelte studenter melder om panikk på grunn av den økonomiske situasjonen, og med god grunn.

Studenter har ikke rett på dagpenger eller annen midlertidig inntekt, i motsetning til de fleste andre arbeidstakere. Det er ikke bare ekstremt urettferdig, men også svært dramatisk for de det gjelder.

Les også: «Studenter må få rett til dagpenger»

Flere politikere har alt vært på ballen, og Stortinget har gitt regjeringen marsjordre om å komme tilbake med en løsning på problemet. Så langt har regjeringen svart med å gi utvidet mulighet til å søke ordinær støtte fra Lånekassen. Det er ikke engang i nærheten av det disse studentene trenger.

For mange har situasjonen aldri vært verre, og for hver dag som går i denne krisen er det flere og flere som fortviler over at de ikke ser hvordan de skal få endene til å møtes.

Fullt lån og stipend fra Lånekassen gir i dag 8265 kr i måneden som skal dekke alle utgifter. Med dagens leiepriser betaler mange studenter i Oslo en husleie på 7000-8000 kr. Det sier seg selv at man da umulig kan leve av støtte fra Lånekassen alene.

Studenter har leiekontrakter og regninger som forfaller som alle andre. Som gruppe har de naturlig nok også mindre oppsparte midler enn befolkningen forøvrig. På toppen av dette må mange nå belage seg på å miste den sårt tiltrengte inntekten fra sommerjobben. Man får som kjent kun studiestøtte 11 av 12 måneder i året. Juli kan bli stygg.

For å unngå en lang rekke personlige tragedier blant landets studenter må vi få en krisepakke som virkelig monner. En krisepakke som treffer alle dem som innen rimelig tid kan dokumentere bortfall av inntekt, og som er stor nok til at denne gruppen får dekket sine basisutgifter.

Det er helt vesentlig at en slik krisepakke gir støtte som stipend, og at regjeringen ikke faller for fristelsen for å ilegge studenter enda mer lån. Å skulle gi studenter mulighet til å ta opp lån, mens andre arbeidstakere får rene overføringer, ville være absurd og en hån mot en stor gruppe arbeidstakere.

Studenter har alltid vært en utsatt gruppe med stramme budsjetter. For mange har situasjonen aldri vært verre, og for hver dag som går i denne krisen er det flere og flere som fortviler over at de ikke ser hvordan de skal få endene til å møtes.

I denne krisen faller studenter mellom to stoler og fanges ikke opp av samfunnets sikkerhetsnett. Det er for dårlig. Vi trenger en rettferdig krisepakke for studenter. Og vi trenger den nå.

Les også: «Har du ikke korona, er det ingenting vi kan hjelpe deg med»