Må bli med på dugnaden: Bjørn Winquist fra Gjestelista mener SiO må ta grep for å hjelpe studenter i en vanskelig økonomisk situasjon.
Må bli med på dugnaden: Bjørn Winquist fra Gjestelista mener SiO må ta grep for å hjelpe studenter i en vanskelig økonomisk situasjon.

Krever at SiO setter ned husleien

Mange studenter er i en presset økonomisk situasjon som følge av koronaviruset. Gjestelista og AUF i Oslo krever tiltak fra Studentsamskipnaden SiO for å lette på trykket.

–⁠ Jeg har strengt tatt ikke noe penger til overs. Heldigvis har jeg penger til husleie og mat. Flere av mine medstudenter har mistet store inntekter fra både deltidsjobber, spillejobber og turneer.

Jakob Jensen Lerheim (22) studerer populærmusikk på Høyskolen i Kristiania og bor i Grünerløkka studenthus. Som musiker har han mistet et par spillejobber på grunn av koronapandemien.

Lerheim sier alt er skummelt akkurat nå.

–⁠ Jeg lever i en bransje hvor fremtiden er veldig usikker, og hvor mange inntekter forsvinner.

Lerheim synes at Studentsamskipnaden SiO burde senke husleien, med tanke på den vanskelige økonomiske situasjonen mange permitterte studenter er i som følge av koronakrisen, og at mange kanskje kan slite med å betale husleie og andre nødvendige utgifter.

–⁠ Andre tiltak kan være å droppe oppsigelsestiden for å kunne flytte ut eller å gjøre det lettere å leie ut leiligheten i korte perioder, sier han.

Lerheim sier at flere beboere ved studenthuset har sendt en e-post til SiO med spørsmål om tiden fremover og hvilke tiltak de vurderer for sine leietakere. Han mener det er et vedvarende problem at det er manglende kommunikasjon mellom utleier og leietaker. Han sier det oppleves veldig vanskelig å få kontakt med ansatte i SiO-systemet med ting man lurer på.

–⁠ Som vanlig er det nærmest umulig å få noe svar eller informasjon, selv om vi håper på det beste.

Etterlyser tiltak: Jakob Jensen Lerheim bor i Grunerløkka studenthus. Han mener SiO burde senke leien eller droppe oppsigelsestiden.
Etterlyser tiltak: Jakob Jensen Lerheim bor i Grunerløkka studenthus. Han mener SiO burde senke leien eller droppe oppsigelsestiden.

–⁠ Halvere leia eller fryse helt

Bjørn Winquist, representant for Gjestelista i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, sier at siden studenter generelt har dårlig råd og mange nå blir permittert fra deltidsjobbene sine, går det utover en allerede presset økonomi.

–⁠ Når også studenter er med på denne nasjonale dugnaden, så mener Gjestelista det er riktig at SiO setter ned leia for alle studenter. Dette kan være å halvere den eller kanskje fryse den helt så lenge denne krisa pågår. Det må uansett være såpass mye at det monner og ikke bare blir en symbolsk hundrelapp, sier han.

Når SiO påstår at de er studentens velferdsorgan, må de være der når de trengs, mener Winquist. Han sier det kan være spesielt viktig for internasjonale studenter, som er helt avhengig av deltidsjobben, og som nå blir permittert uten lønn.

–⁠ Alle studentboligaktørene og det private markedet burde gjøre det samme, men SiO er den eneste vi studenter har mulighet til å påvirke, og derfor er de i første rekke. Alle burde bli med på dugnaden.

Les bakgrunn for saken: Permitterte studenter sliter økonomisk

–⁠ Gå foran som et godt eksempel

Fawzi Warsame studerer jus ved Universitetet i Oslo, er medlem av ledelsen til AUF i Oslo og er bystyrevara for Arbeiderpartiet.

AUF i Oslo mener man burde strekke seg så langt at de som leier av SiO, burde få utsatt husleia, for å bedre situasjonen for studenter som nå sliter økonomisk. Ellers trekker han frem redusert leie som et alternativ.

–⁠ Ettersom det er dyre leiepriser i Oslo, kan dette gjøre at flere studenter får lettet på trykket, sier han.

Warsame understreker at alle studenter blir rammet av dagens økonomiske situasjon, også de uten deltidsjobb.

–⁠ AUF i Oslo er positive til foreslått tiltak om at studenter skal få hjelp gjennom Lånekassen, så lenge studentens rettigheter blir ivaretatt og de får støtte i denne tiden. Det viktigste er at de som ikke får nok støtte fra Lånekassen, får hjelp.

Warsame sier AUF i Oslo mener alle studentboligaktørene burde gjennomføre tiltak, men at studentsamskipnadene kan gå foran som et godt eksempel.

–⁠ Vi bør også oppfordre private utleiere til å gjøre det samme. På det private markedet er det blodpriser, og de har også et ansvar.

Fikk du med deg et av regjeringens tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen for studenter? Utvider søknadsfristen for studiestøtte

Jobber med løsninger for utsettelse

Boligdirektør i SiO Gunn Kirsti Løkka skriver i en e-post til Universitas at de vet at mange studenter er bekymret for økonomien og studieprogresjonen sin. SiO jobber på spreng for å sikre studentene et godt velferdstilbud i den krevende tiden, skriver hun.

–⁠ Blant annet jobber vi med å skaffe bolig til studenter som har avbrutt utveksling i utlandet, og med smitteforebyggende råd og tiltak i studentbyene. Vi får veldig mange spørsmål, både i sosiale medier og til kundeservice, og oppdaterer derfor våre nettsider fortløpende.

Krever svar: Flere beboere ved Grünerløkka studenthus har sendt en e-post til SiO med spørsmål om tiden fremover og hvilke tiltak de vurderer for sine leietakere.
Krever svar: Flere beboere ved Grünerløkka studenthus har sendt en e-post til SiO med spørsmål om tiden fremover og hvilke tiltak de vurderer for sine leietakere.

Løkka sier SiO nå jobber med praktiske løsninger for betalingsutsettelse for studenter som av ulike grunner har midlertidige problemer med å betale husleien.

–⁠ Vi ser det som positivt at spørsmålet om studentøkonomi er løftet nasjonalt for å finne gode løsninger, og følger avklaringene som er i vente rundt dette. Vi er også i dialog med de andre samskipnadene om felles tilnærminger.

Fikk du med deg denne? Utreiseforbud hindrer medisinstudenter i utlandet i å komme hjem: –⁠ De vil bidra

–⁠ Mål om felles tilnærming

Rundt 13 prosent av studentene i Oslo bor i SiO-bolig.

–⁠ Vi jobber hardt for å ivareta et godt velferdstilbud og være der for studentene i Oslo nå, sier Løkka.

Hun sier SiO har stor forståelse for at de er bekymret over økonomien og studiesituasjonen sin.

–⁠ Jeg ber samtidig om forståelse for at vi ønsker å se på våre tiltak i dialog med de andre samskipnadene, med mål om felles tilnærming. Våre tiltak må også sees i sammenheng med de nasjonale tiltakene, og vi følger med på avklaringene om krisepakke for studentene gjennom Lånekassen, som ventes snarlig.

Sunniva Y. Roux, boligdirektør i Anker Sti, som driver Anker studentbolig, skriver i en e-post til Universitas at de internt diskuterer mulige tiltak for å hjelpe studenter som sliter økonomisk, men at de avventer regjeringens og Lånekassens tiltak.

Thon Eiendom eier blant annet Diagonale studentboliger i Bjørvika. Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef i Olav Thon-gruppen, sier til Universitas at de kommer til å høre på alle som eventuelt får problemer, og vil bistå dem.

–⁠ Men vi kommer til å behandle dem på individuell basis. Ellers registrerer vi nå at flere politikere har tatt til ordet for å gi hjelp til studenter via Lånekassen, sier Hallerud.

Les også: De kreative utdanningene har gått fra praktisk til teoretisk som følge av koronakrisen