Opprør mot karakterer: Studentene ved Det juridiske fakultet mener karaktervurdering på hjemmeeksamen er urettferdig og skaper skille mellom de med juristforeldre, og de som ikke har det.
Opprør mot karakterer: Studentene ved Det juridiske fakultet mener karaktervurdering på hjemmeeksamen er urettferdig og skaper skille mellom de med juristforeldre, og de som ikke har det.Arkivfoto: Bjørnar Morønning

Jusstu­den­tene raser mot bokstav­ka­rakter på hjemme­ek­samen: –⁠ Usoli­da­risk og urett­ferdig

–⁠ På et studium med så hardt karakterpress og spisse albuer kan man ikke stole på at flere hundre studenter ikke blir fristet til å oppsøke hjelpen de har tilgjengelig, sier jusstudent Edvard Syse.

–⁠ Grunntanken bak universitetet er å fremme kunnskap og være en drivkraft for sosial mobilitet. Derfor mener jeg at gårsdagens vedtak er usosialt og urettferdig, sier Edvard Syse (20), student ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Universitetene og høyskolene har stengt dørene for å hindre koronasmitte, og det tyder på at skoleeksamener blir vanskelig å gjennomføre.

Det juridiske fakultet ved UiO har denne uken bestemt at alle skoleeksamener erstattes med hjemmeeksamen. Eksamen blir også vurdert med karakterskala A til F for studentene på andre og fjerde året.

Sterke reaksjoner

Dette har skapt sterke reaksjoner på sosiale medier, med studenter og ansatte som både støtter vurderingsformen og som har uttrykt misnøye med avgjørelsen om å beholde karaktervurderingen. Begrunnelsen for misnøyen er faren for juks og at studenter med juristforeldre potensielt får en stor fordel.

–⁠ Tenk om man har en mor eller far som er forretningsadvokat, og som gir bistand under eksamen. Det er en enorm fordel

Edvard Syse, student ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

På det sosiale mediet Jodel kritiserer anonyme studenter fakultetsledelsen for å være «naiv» og for å ha «alvorlig mangel på dømmekraft». Flere kommenterer at vurderingsformen med «bestått» og «ikke bestått» vil være et bedre og mer rettferdig alternativ til vurdering når alle hjelpemidler er «tillatt».

Fikk du med deg denne? Nå får du gratis pensum digitalt

Startet underskriftskampanje

Syse er andreårsstudent på jussen og én av de som blir rammet av ledelsens avgjørelse. Han mener hjemmeeksamen med bokstavkarakter gir de ressurssterke en utilbørlig fordel og skaper urettferdighet.

–⁠ Det er ikke bare juks som er et problem, men også de ulike situasjonene man har hjemme. Noen har tilgang på et hjemmekontor med flere pc-skjermer, bra tastatur, jussbibliotek og kanskje en juristforelder, mens andre må sitte med en stor og bråkete søskenflokk i karantene, sier han og fortsetter:

–⁠ Tenk om man bor i et kollektiv med andre jusstudenter og skriver eksamen i kollokvier, eller hvis man har en mor eller far som er forretningsadvokat, og som gir bistand under eksamen. Det er en enorm fordel.

Syse står bak «Underskriftskampanje mot karakterskala på hjemmeeksamen», som ble publisert på Facebook i går. Fredag ettermiddag hadde denne fått i underkant av 600 signaturer. Syse håper denne vil ha innvirkning på fakultetet, og at den vil bidra til en omgjøring av vedtaket.

–⁠ Jeg tror signaturene beviser at mange studenter er enige med meg. Jeg har nok majoriteten av jusstudentene i ryggen, noe oppmerksomheten på sosiale medier også viser, sier han.

Advarer mot fester i studentbyer: –⁠ Skjerp dere

Mer rettferdig med bestått/ikke bestått

Aksel Kolstad er fjerdeårsstudent og leder for Juridisk studentutvalg (JSU). Han mener hjemmeeksamen, sett i lys av situasjonen de er i, er den mest hensiktsmessige måten å gjennomføre eksamen på, da alternativet ville vært å utsette skoleeksamen på ubestemt tid, og dermed gått i strid med studentenes studieprogresjon.

Urettferdig: Aksel Kolstad, leder for Juridisk Studentutvalget (JSU), mener vurderingsformen «bestått» og «ikke bestått» er en bedre løsning enn karakterskala under koronaomstendighetene.
Urettferdig: Aksel Kolstad, leder for Juridisk Studentutvalget (JSU), mener vurderingsformen «bestått» og «ikke bestått» er en bedre løsning enn karakterskala under koronaomstendighetene.Foto: Privat

–⁠ Utgangspunktet er selvfølgelig at vanlig skoleeksamen er den ønskede vurderingsformen, men vi har forståelse for at dette ikke er mulig med situasjonen vi er i nå, sier Kolstad.

–⁠ JSU mener hjemmeeksamen, i de obligatoriske emnene, med «bestått» og «ikke bestått» er en mer rettferdig løsning enn vurdering med karakterskala. Da stiller alle kandidatene på lik linje utover de mulighetene for ekstern støtte de har fra juristforeldre eller lignende, sier han.

Begrunnelsen for bokstavkarakter fra fakultetets side er at det er gjennomført tilstrekkelig undervisning for å ha et forsvarlig grunnlag på eksamen, ifølge JSU-lederen.

–⁠ Fristet til å oppsøke hjelp

–⁠ Det er en kjent sak at arbeidsgivere ofte vurderer kandidatene ut fra karakterutskriften. Jeg tror at i denne situasjonen vil fremtidige arbeidsgivere være kjent med forutsetningene studentene har hatt denne våren, og ha sympati for dette, sier Kolstad.

Ifølge JSU deler ikke studieledelsen studentenes bekymring for eventuell juks ved hjemmeeksamen, men håper studentene kan være så ansvarsfulle og pliktoppfyllende som mulig under disse omstendighetene.

Jeg tror at i denne situasjonen vil fremtidige arbeidsgivere være kjent med forutsetningene studentene har hatt denne våren, og ha sympati for dette

Aksel Kolstad, leder for Juridisk studentutvalg

Dette mener ikke Syse er et tilfredsstillende nok argument.

­– Det er hyggelig at fakultetet har tillit til studentene, men på et studium med så hardt karakterpress og spisse albuer kan man ikke stole på at flere hundre studenter skal være dydige og ikke bli fristet til å oppsøke hjelpen de har tilgjengelig. Dessuten er det også mange studenter med foreldre som har store ambisjoner for barna sine, sier han.

Fakultetet ønsker minst mulig forandring

For å forebygge koronasmitten har høyere utdanningsinstitusjoner lagt til rette for digital undervisning. For at studentene skal få mest mulig normal studieprogresjon, har Det juridiske fakultet sett på mulige løsninger for å få gjennomført eksamen innenfor de rammer som er fastsatt av de nasjonale myndighetene.

– ­Den siste uken har vært veldig krevende. At universitetene ble stengt, og at vi på kort tid må legge om til digital undervisning, er veldig krevende for både studenter og ansatte, sier dekan Ragnhild Hennum.

Forsvarer karakterene: Dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum, sier at de ønsker at eksamen skal være så lik som vanlig.
Forsvarer karakterene: Dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum, sier at de ønsker at eksamen skal være så lik som vanlig.Arkivfoto: Emeline Pischedda

Studieledelsen ønsker at eksamensordningen skal ligne mest mulig den originale. Derfor har det blitt bestemt at det blir hjemmeeksamen i stedet for skoleeksamen, og at studentene blir vurdert med bokstavkarakter.

– ­At hjemmeeksamen med karakterer skulle medføre et grunnleggende brudd på universitetets likhetsprinsipp, er jeg ikke enig i. På UiO finner du mange hjemmeeksamener med karakterer uten at dette verken er omdiskutert eller bryter med noe likhetsprinsipp, sier hun.

At hjemmeeksamen med karakterer skulle medføre et grunnleggende brudd på universitetets likhetsprinsipp, er jeg ikke enig i

Ragnhild Hennum, dekan ved Det juridiske fakultet

Som følge av reaksjonene fra studenter har dekanen i dag avtalt et møte med JSU for å diskutere tilbakemeldingene fra studentene og ta opp mulige omgjøringer i vedtaket.

Les også: Psykologenes tips til studenter: –⁠ Vær gjerne enda mer strukturert nå enn ellers