I KØ: Medisinstudent Marie Aure (29) har meldt seg til tjeneste og venter ennå på å bli utplassert. – Det er veldig synd om vi bare blir sittende her, sier hun.
I KØ: Medisinstudent Marie Aure (29) har meldt seg til tjeneste og venter ennå på å bli utplassert. –⁠ Det er veldig synd om vi bare blir sittende her, sier hun.

Møt medi­sin­stu­den­tene i koro­na­be­red­skap

Med nye stipendregler og et sterkt ønske om å bidra i helsevesenet står medisinstudenter i kø for å melde seg til koronatjeneste.

I slutten av forrige uke meldte helseminister Bent Høie (H) at landets helsestudenter har fått nye stipendregler og oppfordres nå til å melde seg til koronatjeneste. De nye stipendreglene gir helsestudenter mulighet til å overstige inntektsgrensen uten å miste stipendet fra Lånekassen.

Selv om undervisningen for studentene fortsetter over nett og de forventes å lese på egenhånd, har flere medisinstudenter nå meldt seg til tjeneste og tatt på seg ekstra arbeid.

Venter på å få hjelpe

Medisinstudent Marie Aure (29) er blant de som har meldt seg til tjeneste, men som ennå venter på å bli utplassert. Hun skal i utgangspunktet være ferdig utdannet lege til sommeren. Onsdag fikk studentene en e-post om at Universitetet i Oslo (UiO) har sendt kontaktinformasjonen deres til Helsedirektoratet, slik at de kan kalles inn som reservehelsepersonell.

–⁠ Vi har fått beskjed om at dette tar litt lengre tid, og at det er mange som har meldt seg. Vi er nå en del av en slags ressursbank og blir kontaktet ved behov, forteller hun.

–⁠ Det er veldig synd om vi bare blir sittende her. Vi har legelisens og kan utføre flere viktige legeoppgaver

Marie Aure, medisinstudent

Selv om hun for øyeblikket er travel med å lese til den nasjonale delprøven hun skal ha neste uke, håper hun at hun får mulighet til å bidra i koronaberedskapet.

–⁠ Det er veldig synd om vi bare blir sittende her. Vi har legelisens og kan utføre flere viktige legeoppgaver, sier Aure.

Hun tror dét er oppfatningen til de fleste andre medisinstudenter som ønsker å bli satt til tjeneste.

–⁠ Mine medstudenter som jeg har kontakt med, ønsker veldig gjerne å jobbe og bidra. Mange tar ekstravakter der de jobber fra før. Det er ikke noe tvil om at viljen er der.

Prodekan ved Det medisinske fakultet Elin Olaug Rosvold sier til Universitas at ved en eventuelt mobilisering kan studentene med studentlisens bli utkalt til å arbeide som leger. Hun forteller at de har gjennomført en så stor del av studiet at de kan arbeide i legestilling under veiledning.

Det er enighet om den andre krise­pakken: Lover å hjelpe studentene

Ikke redd

Når Aure blir utplassert i koronatjeneste, kan arbeidet variere fra telefonjobber, testing av helsepersonell eller pleie av syke. Medisinstudenten er imidlertid ikke redd for den smitterisikoen arbeidet kan by på.

–⁠ Det er kanskje noe i oss medisinstudenter som gjør at man setter seg selv til side. Jeg kjenner skikkelig på det, og det er jo derfor vi har studert det her. Man vil veldig gjerne bidra og stå der sammen med alle andre som jobber hardt for at pasientene skal få den hjelpen de trenger, forteller hun.

PANDEMI-PENSUM? Aure kan ikke huske at de har snakket om eller trent på pandemi-scenario på medisinstudiet.
PANDEMI-PENSUM? Aure kan ikke huske at de har snakket om eller trent på pandemi-scenario på medisinstudiet.

–⁠ Jeg er vel heller bekymret for mangel på smittevernutstyret som er nødvendig når vi skal ut i frontlinjen og møte smittede pasienter.

Aure er likevel håpefull og positiv til at helsevesenet skal håndtere situasjonen, men legger ikke skjul på at det kan bli utfordrende tider for både studenter og annet helsepersonell i arbeid:

–⁠ Det er klart jeg synes det er bekymringsfullt å lese om hvordan hverdagen til legene rundt om i verden er nå. Man frykter jo muligheten for lignende scenarioer her. Men det gjør at man vil bidra.

Mangel på pandemi-pensum

Selv om studentene er godt trent i både smitte og smittevern, har de ikke hatt noen form for undervisning eller trening på situasjoner som denne.

–⁠ Jeg kan ikke huske at vi har snakket om eller trent på noe pandemi-scenario. Vi burde sikkert ha gått gjennom beredskapsplaner på medisinstudiet, og hva vi gjør som helsearbeidere og medisinpersonell i en slik situasjon, sier Aure.

Hun håper det vil bli mer fokus på beredskapsdelen i kjølvannet av koronatiden.

–⁠ Vi vet jo at det med jevne mellomrom kommer pandemier. Det blir forhåpentligvis mer fokus på dette på medisinstudiet i ettertid.

Prodekan Rosvold bekrefter at medisinstudiet ikke har spesiell trening på beredskapssituasjonen. Hun regner imidlertid med at koronaepidemien nå blir et naturlig tema i flere deler av undervisningen.

Fikk du med deg denne? Nå får du gratis pensum digitalt

Enkel avgjørelse

Hamida Achour (23) er på sitt fjerde år på medisinstudiet og skulle egentlig ha hatt undervisning med pasienter på sykehus nå. Hun var ikke i tvil om at hun ville hjelpe da hun fikk en e-post fra Oslo kommune forrige uke som tilbød helsepersonell å melde seg inn i koronaberedskapstjeneste.

Nå jobber hun i koronatelefonen, som har over 10.000 innringere og flere timers ventetid hver dag.

–⁠ Jeg bestemte meg for å melde meg med en gang jeg fikk e-posten. Det er mest det at jeg føler jeg må bidra med et eller annet, forteller Achour, som på tirsdag begynte i den nye jobben.

–⁠ På jobben svarer jeg på henvendelser og gir råd til folk i Oslo kommune, og vurderer om disse skal testes for viruset eller ikke.

Ønsker å jobbe

Da Achour meldte seg til tjeneste, var det ennå usikkerhet rundt hvordan undervisningen og studieprogresjonen ville være for medisinstudentene i tiden fremover. Nå har hun fått beskjed om at undervisningen ved UiO fortsetter som vanlig over nett. Det har gjort at hun ikke kan bidra like mye som hun først håpet på.

–⁠ Nå har vi fått e-post fra universitetet om at eksamen går som ordinært, og at vi bør prioritere å studere. De sier det er fint om vi melder oss til noe frivillig, men studiet skal gå som planlagt, og det er opp til hver enkelt hvor mye man skal jobbe.

IVRIG: Hamida Achour har nå fått jobb i koronatelefonen. Hun håper å få jobbet så mye som mulig, men venter fortsatt på mer informasjon fra fakultetet om praksis og studieprogresjon.
IVRIG: Hamida Achour har nå fått jobb i koronatelefonen. Hun håper å få jobbet så mye som mulig, men venter fortsatt på mer informasjon fra fakultetet om praksis og studieprogresjon.

Hun mener det gjør det vanskeligere for studentene å vite hva som er riktig å gjøre i denne situasjonen.

–⁠ Det er nok mange som har lyst til å jobbe og bidra nå. Det som kan være kjipt, er at når det er så uvisst med skolen og praksis, vet man ikke hvor mye man kan jobbe. De som ansetter på sykehuset, er avhengig av at man kan jobbe mye, da de investerer tid i ansettelse og opplæring, påpeker Achour.

Ifølge prodekan Rosvold har fakultetet nå daglig kontakt med studentforeningene og forsøker å informere studentene så fort beslutninger tas. Hun presiserer at de forsøker å være så klare og tydelige de kan i en uoversiktlig situasjon som man ennå ikke kjenner rekkevidden av.

Advarer mot fester i studentbyer: –⁠ Skjerp dere

Studenter må vente

Oline Sæther, leder i Medisinsk studentutvalg, opplever at mange medisinstudenter nå ønsker å ta i et ekstra tak ved siden av studiene.

–⁠ Det er veldig mange som føler at deres kompetanse er ettertraktet, og at det er et behov og en forventning om at de hjelper til, understreker Sæther.

Samtidig har flere helsestudenter de siste dagene stått frem i media for å uttrykke et ønske om å bidra i denne kritiske perioden, og er oppgitt over mangelen på informasjon om hvor og hvordan. Sæther forteller at det har vært forvirring rundt hvordan man kan bidra, men at det fleste sykehusene nå har lagt ut egne annonser studentene kan ta kontakt gjennom.

–⁠ Det er veldig mange som føler at deres kompetanse er ettertraktet, og at det er et behov og en forventning om at de hjelper til

Oline Sæther, leder i medisinsk studentutvalg

Medisinstudent Achour tror at man må regne med at det tar litt tid før alle studentressurser kan tas i bruk, men at det lønner seg å følge med på Facebook-sider for helsepersonell og på Webcruiter.

–⁠ Jeg tror noen er frustrert fordi de ikke har fått svar. Det skyldes nok at det er så mye administrativt som må på plass først. Det er mange ansatte i psykiatrien og rus som først skal delegeres til andre oppgaver, og deretter ser man om studentene kan fylle en slags ekstraposisjon.

Bør kreve kontrakt og opplæring

Sæther er positiv til de nye stipendreglene for helsestudentene. Hun tror det vil gjøre det lettere for de som ønsker å jobbe ekstra mye fremover, og understreker samtidig viktigheten av å ha ordnede arbeidsforhold som student under denne hektiske tiden for helsevesenet.

–⁠ Norsk medisinstudentforening er veldig klare på at vi alltid må be om lønn, arbeidskontrakt og opplæring i den jobben vi skal gjøre, slik at vi har ordnede forhold. Dette har også fakultetet støttet sine studenter på.

Les også: Psykologenes tips til studenter: –⁠ Vær gjerne enda mer strukturert nå enn ellers