Lederkandidatene: Lisa Marie Mandfloen, Daniel Hansen Masvik, Fatema Al-Musawi og Andreas Trohjell.
Lederkandidatene: Lisa Marie Mandfloen, Daniel Hansen Masvik, Fatema Al-Musawi og Andreas Trohjell.Foto: Privat/INN

Norsk studentorganisasjons landsmøte 2020:

Disse konkur­rerer om å bli Norges mektigste studenter

17 studenter har stilt til verv i Norsk studentorganisasjons (NSO) arbeidsutvalg, og tre av dem ønsker å ta over tronen som landets mektigste student.

Saken har blitt oppdatert siden første publisering, med nye opplysninger om at Daniel Hansen Masvik har trukket sitt kandidatur til ledervervet og kommentarer fra lederkandidatene

Onsdag 18. mars offentliggjorde NSO hvem som har meldt sitt kandidatur i kampen om vervene i arbeidsutvalget og sentralstyret.

NSO er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230.000 studenter.

Kandidatene til arbeidsutvalget

Leder

 • Fatema Al-Musawi, INN
 • Andreas Trohjell, UiB
 • Lisa Marie Mandfloen, INN
 • Nestleder

 • Felipe F. Garcia, NTNU
 • Cecilie Bjørnsdotter Raustein, NTNU
 • Marion Kristine Gustavsen, HVO
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

 • Christina Eide, UiO
 • Annbjørg Pasteur Stø, NTNU
 • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

 • Julie Iversen, Oslomet
 • Simen Oftedahl, DMMH
 • Morten Stene, UiB
 • Velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig

 • Jonas Økland, BI
 • Henriette Seim, NLA
 • Preben Reinaas Rotlid, HiØ
 • Marius Frans Linus Hillestad, UiO
 • Internasjonalt ansvarlig

 • Trym Nikolas Rimmen, HVO
 • Joachim Børlie, UiS
 • Trakk seg

  I forkant av fristen, hadde allerede Daniel Hansen Masvik fra Universitetet i Tromsø, meldt sitt kandidatur til ledervervet. Onsdag ettermiddag trakk han derimot sitt kandidatur, og stiller istedenfor til sentralstyre. Det opplyser han på sin Facebook-side.

  –⁠ Som mange studenter fant også jeg ut at jeg måtte gjøre et veivalg. Veien fra lærerstudiet og over i nytt fagfelt var langt mer krevende enn først antatt, skriver han.

  –⁠ Selv om gløden for studentpolitikken og studenters rettigheter ikke har blitt noe mindre krever min retningsendring at jeg må gjøre et par nye vurderinger for den kommende perioden.

  Utsatt på ubestemt tid

  Forrige uke ble det kjent at NSOs landsmøte, der delegater fra hele landet samles for å diskutere og stemme over norsk studentpolitikk, er utsatt på ubestemt tid. Det skjer som følge av myndighetenes nylig iverksatte tiltak for å begrense koronasmitten.

  Det er under landsmøtet det velges ny leder og arbeidsutvalg. Landsmøtet skulle egentlig holdes 17. til 19. april i Tønsberg.

  NSO arbeider for å få på plass en teknisk løsning som likevel gjør det mulig å gjennomføre nødvendige valg helgen 18.-19. april, uten at det krever et fysisk møte.

  Les mer om utsettelsen her: –⁠ Dette var det eneste riktige å gjøre

  –⁠ Stødig frontfigur

  Som følge av krisetilstanden landet er i med koronaviruset og hvordan dette påvirker studentene, har Universitas stilt lederkandidatene de samme tre spørsmålene.

  Slik svarer Lisa Marie Mandfloen:

  –⁠ Hvordan skal du kjempe studentenes sak i disse krisetidene?

  –⁠ I disse tidene vil vi kunne ta lærdom av sittende arbeidsutvalg, og hvordan de har organisert seg i løpet av denne krisen. Vi har gode digitale løsninger som gjør det mulig å jobbe for studentenes sak selv om vi muligens utover sommeren må ha hjemmekontor. Det blir viktig med et godt samarbeid, og som en leder som har opplevd ulike situasjoner, er det viktig å holde hodet kaldt og være en stødig frontfigur. Man må også som sittende arbeidsutvalg har gjort, bruke media for alt det er verdt.

  –⁠ Hvorfor tenker du at du er den rette personen til den oppgaven?

  –⁠ Jeg tenker at jeg er den rette personen til å dra studentene gjennom dette fordi jeg er vant til å jobbe under pressede situasjoner. Som en leder er jeg opptatt av å få frem det beste hos de som er i teamet mitt, og den egenskapen er viktig i en slik situasjon som vi er i nå. Hvis alle er toppmotivert for å takle denne krisen, og jobber for at studentene skal bli tatt vare på - så kommer vi til å klare dette!

  –⁠ Hva er dine forventninger til andre del av krisepakken som behandles på Stortinget i morgen?

  –⁠ Mine forventninger til andre del av krisepakken som behandles på Stortinget i morgen er at studenter som er permiterte får rett på dagpenger. Regelverket må tilrettelegges slik at studenter får muligheten til å søke dagpenger. Det skal bare mangle at studenter også blir inkludert i denne krisepakken. Partiene Rødt og Sosialistisk Venstreparti har tatt til ordet, og jeg forventer et utslag som går i favør for studentene.

  –⁠ Må pushe mer

  Slik svarer Fatema Al-Musawi:

  –⁠ Hvordan skal du kjempe studentenes sak i disse krisetidene?

  –⁠ Det handler om å holde tunge rett i munn, siden situasjonen eskalerer fra dag til dag. NSO har i dag vært ekstremt flinke til å bruke media og sosiale medier for å fremme urettferdigheten studenter møter på i denne krisen med å bli permittert fra jobb. Vi må pushe mer mot politikerne og de politiske rådgiverne som påvirker hvilke beslutninger som blir tatt. Studentene nå mobiliserer seg selv mer enn noen gang før for å sikre egen økonomi, og dette må vi flagge mer til politikerne. Studentene er også de som prøver å stille opp der det trengs og er en samfunnsressurs som dessverre ikke blir imøtekommet, og dette kan vi ikke akseptere uten gode tiltak som sikrer oss.

  –⁠ Hvorfor tenker du at du er den rette personen til den oppgaven?

  –⁠ Når man i dag opplever å måtte ha hjemmekontor og er isolert, kan motivasjonen falle. I slikt tilfelle trenger man en som bidrar til å ivareta menneskene rundt seg, og drive god dialog og kommunikasjon. Jeg har samarbeidet med mennesker i mange ulike verv og arbeidssituasjoner, og godt samarbeid for å stå sammen i en slik krise er utrolig viktig. Vi trenger tydelighet og en som tør å rope høyest for å sikre studentenes rettigheter, og der vil jeg bidra med mine erfaringer.

  –⁠ Hva er dine forventninger til andre del av krisepakken som behandles på Stortinget i morgen?

  –⁠ At studentene for en gangs skyld faktisk blir sett. 0,75G er ikke lavt nok for at studentene kan få den hjelpen de trenger for å dekke sine økonomiske behov. Politikerne må også finne en løsning for de studentene som ikke har en fast timeskontrakt og som kun opplever at alle oppdrag per nå blir avlyst. Inntektstaket ivaretar ikke alle og flere studenter mister dessverre nå viktig biinntekt for å få hverdagen rundt. Det er også viktig med tilskudd til samskipnadene slik at de kan opprettholde og styrke sine tilbud, spesielt innenfor psykisk helse. I disse tider er vi mye isolert og studenter trenger et styrket tilbud innen helse og velferd.

  Studenter er bekymret over egen økonomi som følge av koronaviruset: –⁠ Mange som har blitt permitterte sliter nok nå

  –⁠ Sitter med krisen hver eneste dag

  Slik svarer Andreas Trohjell:

  –⁠ Hvordan skal du kjempe studentenes sak i disse krisetidene?

  –Å kjempe studentenes sak i disse tider gjøres av hele organisasjonen. NSO har de siste dagene arbeidet svært tett opp mot Kunnskapsdepartementet og statsråden for å få satt fokus på at studentene faller mellom flere stoler. Lokalt jobber studenttillitsvalgte med institusjonene for å sikre best mulig kvalitet for studentene i denne situasjonen. Det gjør jeg som studentleder hver eneste dag, og det gjør andre studenter over hele landet også. Jeg jobber sammen med resten av mitt arbeidsutvalg for å sikre kvalitet i utdanning, utveksling og eksamen. Vi gjør det ved å samarbeide med ledelsen, og ikke kjempe mot dem.

  –⁠ Hvorfor tenker du at du er den rette personen til den oppgaven?

  –⁠ Jeg er den rette til å gjøre det av flere grunner. Jeg kjenner store deler av organisasjonen, jeg har nettverk blant de ansvarlige politikerne og andre aktører, og jeg har arbeidet med dette lokalt. Til forskjell fra mine motkandidater sitter jeg med denne krisen hver eneste dag, og arbeider for å få bedret situasjonen vår. Foreløpig har vi fått til flere ting, som en kontakttelefon hos UiB for alle studenter, økonomisk støtte til alle som reiser hjem, og bestått/ikke bestått ved noen fakultet dette semesteret grunnet situasjonen.

  –⁠ Hva er dine forventninger til andre del av krisepakken som behandles på Stortinget i morgen?

  –⁠ Som alle andre forventer jeg at det gjøres unntak fra kravet om at hvis du får støtte fra Lånekassen kan du ikke få dagpenger. I første omgang må vi sikre at studenter inntas i ordningen om senking til 0,75G. På litt lengre sikt må vi også bedre studentene som går under den grensen også, så lenge situasjonen er som den er. Det er ikke akseptabelt at studenter ikke inntas i ordninger som resten av nordmenn i arbeid gjør.