Permittert: Mathilde Thorbjørnsen (21) studerer på Oslomet og jobber deltid på Folketeateret, men ble permittert onsdag forrige uke. Nå frykter hun de økonomiske konsekvensene studenter vil møte på.
Permittert: Mathilde Thorbjørnsen (21) studerer på Oslomet og jobber deltid på Folketeateret, men ble permittert onsdag forrige uke. Nå frykter hun de økonomiske konsekvensene studenter vil møte på.Foto: Privat

Mathilde er permittert i 26 uker: –⁠ Det går ikke å bare leve av Lånekassen

Studenter er bekymret for egen økonomi: De har ikke krav på dagpenger og støtte fra Lånekassen er ikke nok. NSO frykter at uten sideinntekt eller støtte hjemmefra, vil ikke studenter greie seg.

Saken ble oppdatert 17.03 klokken 15.12 med kommentarer fra forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Mathilde Thorbjørnsen (21) studerer drama- og teaterkommunikasjon på Oslomet og jobber deltid på Folketeateret. Onsdag forrige uke ble hun permittert - og hun har fått beskjed om at det kan vare i opptil 26 uker.

Mandag kom regjeringens krisepakke, som skal begrense økonomiske tap som følge av koronaviruset. Et av tiltakene er at flere permitterte arbeidstakere skal få dagpenger, men de nye permitteringsreglene omfatter ikke studenter fikk Universitas bekreftet.

–⁠ Det er veldig kjipt! Her i Oslo er det utrolig dyrt å leve. Mange betaler rundt 7000 til 8000 kroner i husleie, og det er det man får av Lånekassen. Da er det en selvfølge for noen å ha deltidsjobb. Mange som har blitt permitterte sliter nok nå, sier Thorbjørnsen til Universitas.

Begrunnelsen for at studenter ikke har krav på dagpenger, er at de mottar studiestøtte fra Lånekassen. Den månedlige utbetalingen fra Lånekassen dette vårsemesteret ligger på 8265 kroner.

Les bakgrunn for saken: Permitterte studenter har ikke krav på dagpenger

Må i verste fall flytte hjem

–⁠ Det virker som at regjeringens tiltak vil hjelpe de fleste, men de har ikke satt inn støtet for å hjelpe oss studentene. Akkurat nå sitter jeg bare og venter på at regjeringen skal se oss, og endre reglene for oss også, slik at vi kommer oss gjennom dette uten å gå på en smell.

–⁠ Hva blir konsekvensene for deg dersom regjeringen ikke kommer med tiltak?

–⁠ Da må jeg tenke helt annerledes om økonomien min. Jeg har deltidsjobb fordi jeg trenger det. I praksis går det ikke å bare leve av Lånekassen.

–⁠ Hvilke tiltak ønsker du å se regjeringen komme med?

–⁠ Jeg vil få muligheten til å få dagpenger, fra de inntektene jeg er vant til å få jeg også.

Thorbjørnsen forteller at hun er heldig som har foreldre som kan stille opp med økonomisk støtte.

–⁠ Det trenger jeg å vite at jeg kan lene meg mot nå. I verste fall, hvis jeg blir permittert lenge og ikke har mulighet til å fortsette å bo i Oslo, kan jeg kanskje flytte hjem til Drammen og pendle. Men ikke alle har den muligheten og har foreldre som backer deg, sier hun.

–⁠ Tror du at dette kan bidra til å skape et skille mellom studenter som kan få hjelp hjemmefra, og de som ikke har den muligheten?

–⁠ Det kan nok skje. Når du flytter ut skal du egentlig stå på egne bein, men Lånekassen gir deg ikke muligheten til å stå på egne bein. De som er avhengig av deltidsjobb og ikke har mulighet til å få hjelp hjemmefra, kan nok sto ovenfor en situasjon de ikke vet hvordan de skal takle.

–⁠ Regjeringen må få øynene opp

Julie Schult Bolstad (23) går siste halvåret av en bachelor i Prosjektledelse kunst og kreativ næring på Høyskolen Kristiania. Hun jobber på Ringen kino, og ble permittert på torsdag.

–⁠ Jeg syns det er veldig dårlig at vi studenter ikke blir inkludert i de nye reglene. Med tanke på studentboligmangel og høye leiepriser på det private markedet, så risikerer mange å måtte ta opp for eksempel forbrukslån for å klare seg gjennom dette, sier hun.

Hun bor alene i en leilighet i Oslo, og får kun betalt rundt to tredjedeler av sine basisutgifter med studiestøtten fra Lånekassen.

Bekymret: Julie Schult Bolstad (23) studerer ved Høyskolen Kristiania, og ble permittert fra deltidsjobben sin på torsdag. Hun frykter at studenter vil ta opp forbrukslån for å dekke utgifter.
Bekymret: Julie Schult Bolstad (23) studerer ved Høyskolen Kristiania, og ble permittert fra deltidsjobben sin på torsdag. Hun frykter at studenter vil ta opp forbrukslån for å dekke utgifter.Foto: Privat

–⁠ Det gir ikke mening at studenter som jobber mye ikke skal ha rett til dagpenger fordi vi er så heldige og lever på et lån. Regjeringen må få øynene opp for en gruppe i arbeidslivet de nå overser.

Hun sier at hun nå risikerer å måtte bruke opp en stor andel av sparepengene sine som er satt av til å kjøpe bolig, for å ha råd til husleie og andre utgifter.

–⁠ Jeg er en av de heldige som har familie som har mulighet til å hjelpe meg. Men staten kan jo ikke mene at alle studenter i Norge har familier med nok penger til å dekke deler av deres utgifter i opptil flere måneder. Jeg føler meg jo heller ikke veldig komfortabel med å skulle be dem om økonomisk hjelp når jeg i utgangspunktet klarer meg helt fint på egenhånd.

–⁠ Studenter greier seg ikke

Marte Øien, leder i Norsk studentorganisasjon, vektlegger at det må foreligge en løsning for studenter snart.

–⁠ Vi forventer at regjeringen gjør det mulig for alle studenter som er permittert å få dagpenger, uavhengig om du tjener over 0,75 G, eller ikke, sier hun til Universitas.

–⁠ Uten sideinntekt, eller støtte hjemmefra, greier ikke studenter seg. Å ta opp forbrukslån, eller kredittkort for å klare seg er ingen akseptabel løsning.

Hun tror at skillet mellom de som har foreldre som har mulighet til å støtte økonomisk, og de som ikke har det, blir større nå.

–⁠ Samtidig er det jo stadig flere foreldre som også blir permittert, så det vil jo kunne redusere andelen studenter som har foreldre som kan hjelpe dem økonomisk, påpeker hun.

Prioriterer de uten inntektssikring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skriver i en e-post til Universitas at Kunnskapsdepartementet er klar over problemstillingen med studenters økonomi i disse krisetider.

–⁠ I første omgang har vi prioritert ordninger for de som nå står uten noen form for inntektssikring. Arbeids- og sosialdepartementet og NAV jobber på spreng for å få på plass gode ordninger for alle som nå rammes av koronakrisen, skriver han.

–⁠ Jeg har stor forståelse for at det er en del studenter som nå mister en viktig biinntekt i tillegg til studiestøtten sin og som vil få det litt trangere økonomisk fremover.

Han trekker likevel frem at studenter fortsatt har en inntektssikring gjennom Lånekassen, som veldig mange andre ikke har og som nå står på bar bakke.

–⁠ Alle studenter vil fortsette å få studiestøtte utbetalt. Så må vi komme tilbake til eventuelle tiltak avhengig av hvor langvarig dette blir.

Les mer om hvordan koronaviruset påvirker studiehverdagen: Etterlyser tydeligere informasjon for norske studenter i utlandet