ARKIVFOTO: Emeline Pischedda

Dugnad mot virus

–⁠ Vi ber om at studenter bruker hodet og sunn fornuft, lytter til rådene som gis, og respekterer tiltakene vi setter inn. Les UiO-ledelsens oppfordring til studentene i dette leserbrevet.

Koronaviruset treffer landet med stor kraft akkurat nå. Det treffer arbeidsplasser, skoler og barnehager. Det treffer mammaer og pappaer, venner, søsken og kollegaer. Det rammer sårbare grupper og helsepersonell. Det ser ut til å sette den offentlige helsetjenesten på store prøver.

Koronaviruset treffer også UiO. Vi er 28.000 studenter og 8000 ansatte. At vi handler raskt og riktig kan ha stor betydning på campus og for samfunnet. Ved å sette inn tiltak tidlig forebygger vi smitte, og vi kan redde liv. At vi som en stor arbeidsplass og samfunnsaktør tar dette på høyeste alvor er en selvfølge. Vi ser det også som en selvfølge at våre studenter, ansatte og andre samfunnsinstitusjoner tar dette på alvor.

Her på UiO vet vi hvor viktig det er med kunnskap. Hvor viktig det er å ha kunnskap for å treffe gode beslutninger. I dette tilfellet vet vi ikke alt, men vi vet allerede nok til å vite at vi må gjøre alt vi kan for å stoppe videre spredning.

Vi har besluttet å sette inn tiltak for å forebygge smitte. Vi avlyser arrangementer som ikke er nødvendige, og vi digitaliserer undervisningen. Tiltakene går dessverre også utover det sosiale ved campus. Studentpuber stenges, og vi reduserer åpningstider i alle bygninger, inntil vi ser hvordan dette utvikler seg. For det ser ut til å gå raskt, og da må vi handle raskt. Det kan redde liv.

Vi ber om at studenter bruker hodet og sunn fornuft, lytter til rådene som gis, og respekterer tiltakene vi setter inn. God informasjon er viktig i situasjoner som dette, og vi har et felles ansvar for å bidra i denne dugnaden. En dugnad som handler om forebygging samtidig som vi fortsetter undervisningen.

Les også: UiO avlyser forelesninger i Exphil: «Univer­si­tetet i Oslo avlyser alle arran­ge­menter, og under­vis­ning skal foregå digitalt»