Må rigge seg: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har store forventninger til at universitetene og høgskolene rigger seg om for å svare på kompetansebehovet i Norge.
Må rigge seg: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har store forventninger til at universitetene og høgskolene rigger seg om for å svare på kompetansebehovet i Norge.Arkivfoto: Henrik Follesø Egeland

Mangel på kvali­fi­sert arbeids­kraft i Norge: –⁠ Vi må utdanne oss hele livet

En ny rapport viser at det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor spesielt omsorgssektoren, byggebransjen og IKT, men at det også er lite tilbud om videreutdanning.

Kompetansebehovsutslaget (KBU) leverte sin første rapport i 2017, og kom denne uken ut med sin tredje. KBU består av til sammen 18 forskere og representanter fra arbeidslivets parter og departementer. Arbeidet har blitt ledet av økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Utvalget peker blant annet på at behovet for ny og mer kompetanse endrer seg hele tiden i alle yrkesgrupper. Det er særlig mangel på kvalifisert arbeidskraft innen i helse- og omsorgssektoren, i byggebransjen og innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. De har også sett at arbeidslivspraksis kan være en utfordring i høyere utdanning, og kjønnsforskjeller i utdanningen forsterker kjønnsforskjeller i arbeidslivet.

Vil du lese mer om vår ferske statsråd? –⁠ Jeg var et forferdelig barn, sier Asheim i portrettet

–⁠ Utdanne oss hele livet

–⁠ Jeg mener dette bekrefter at vi må gå bort fra et system der vi først utdanner oss og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) om funnene i rapporten til Universitas.

Han mener det er særlig bekymringsfullt at flere yrker over tid melder udekket kompetansebehov.

–⁠ Det er alvorlig, særlig fordi Norge aldri kan bli billigst, og vi er avhengig av at vi er best. Da er det kompetansen vår vi konkurrerer med i internasjonal sammenheng.

Han sier at han har store forventninger til at universitetene og høyskolene rigger seg om for å svare på det kompetansebehovet folk og bedrifter har.

–⁠ Behov og etterspørsel vil alltid endre seg, og det gjør det vanskelig å spå fremtiden. Men en ting er sikkert: vi kommer til å ha behov for mer kompetanse, og det blir færre jobber for de med lav utdanning, sier han og legger til:

–⁠ Derfor må vi løfte de som i dag har lite kompetanse, samtidig som vi klarer å gi relevant påfyll til dem med mye utdanning fra før.

Fikk du med deg denne? Disse studentene bruker mest tid på studiene

Sviktende tilgang på arbeidskraft

Kompetanse Norges virksomhetsbarometer 2019 peker på at 41 prosent av virksomhetene melder at de trenger flere folk med større arbeidskompetanse. Det er færre som tar jobbkurs nå enn før, i 2019 tok kun 6 prosent av de sysselsatte videreutdanning.

Slik skal Asheim sørge for at det blir mer kvalifisert arbeidskraft i Norge fremover:

–⁠ Jeg skal jobbe sammen med kunnskapsministeren på nabokontoret, fordi alt vi gjør i kunnskapspolitikken henger sammen. Vi skal utdanne flere engasjerte og trygge lærere sånn at flere elever mestrer, trives og fullfører, sier Asheim og legger til:

–⁠ Vi skal kvalifisere flere voksne som i dag har falt ut av arbeidslivet. Og vi skal sørge for at de som er i jobb også får det faglige påfyllet de trenger for å stå lengre i arbeid.

Flere steder er det sviktende tilgang på en del typer arbeidskraft. Forklaringer her er svak rekruttering, lav fullføring, begrenset antall studieplasser og dårlig samsvar mellom utdanning og behovet i arbeidslivet.

–⁠ I slutten av mars legger regjeringen frem en stortingsmelding om kompetansepolitikk. Der kommer vi ikke til å presentere ett tiltak som løser alle utfordringer, det gjør heller ikke den utredningen jeg mottok i dag, sier Asheim.

Han mener at det kommer til å ta tid å endre systemer, kulturer og verktøy.

–⁠ Vi har bestemt at vi skal videreføre ordningen med kompetansebehovsutvalget, men med et litt justert mandat, sier han og legger til:

–⁠ Dette gjør at vi kommer til å få gode kunnskapsgrunnlag også i årene fremover for å kunne gjøre de endringene og tiltakene som trengs, sier Asheim.

Les om prisen på bachelorstudier i Oslo: Dette er de dyreste studiene