STUDENTPAPPA: Jared Amanuel Amanei er far til 2-åringen Idris. Han er fulltidsstudent, og trives med dobbeltlivet.
STUDENTPAPPA: Jared Amanuel Amanei er far til 2-åringen Idris. Han er fulltidsstudent, og trives med dobbeltlivet.

Hver femte student vil ikke ha barn

Regjeringen vil at flere skal få barn under studietiden, men kun 57 prosent av studenter ønsker seg barn.

De ti siste årene har det vært en nedgang i fruktbarhetstall blant det norske folk - til et historisk lavt tall i 2018. Ferske tall fra en undersøkelse Sentio har gjort på vegne av Norsk studentorganisasjon (NSO) og Universitas, viser at trenden kanskje ikke vil snu med det samme.

I undersøkelsen kommer det frem at 57 prosent av studenter ønsker seg barn og hver femte student vil ikke ha barn.

Kristin Engh Førde, antropolog og postdoktor i kjønnsforskning ved Universitet i Oslo (UiO), forteller at andelen som ønsker barn blant studenter er lavere enn i undersøkelser gjort blant andre befolkningsgrupper. Hun viser til en rapport fra Institutt for samfunnsforskning hvor 86 prosent av respondentene oppgir at de vil ha barn.

Ti prosent flere kvinner enn menn ønsker å få barn. Det mener Førde at ikke er særlig oppsiktsvekkende.

–⁠ Også i andre studier har man funnet at det å få barn er noe viktigere for kvinner enn for menn. Hver fjerde mann på 40 har ikke barn, men vi vet selvfølgelig ikke hvor mange av disse som er barnløse etter eget ønske.

Når du har to barn er det uaktuelt å ha havregryn til middag hver dag

Kitten Kielland, mor og student

NSO vil øke studiestøtten

Kitten Kielland, som studerer spesialpedagogikk på UiO, ble alenemor under studiene. Det har vært vanskelig å tilpasse seg den nye hverdagen. Kielland mener den økonomiske støtten Lånekassen gir til studerende foreldre ikke er tilstrekkelig for å få endene til å møtes. Hun må jobbe i tillegg til studiene for å få hjulene til å gå rundt.

–⁠ Når du har to barn er det uaktuelt å ha havregryn til middag hver dag.

Hun tror ikke hun hadde hatt muligheten til å studere uten hjelp fra foreldrene sine.

–⁠ Fordi jeg har hatt familie rundt meg, har det vært gjennomførbart. Jeg leier veldig billig av foreldrene mine, sier Kielland.

Marte Øien, leder i NSO, mener den økonomiske byrden er noe de fleste studenter føler på, men at den blir enda tyngre med barn.

Per i dag ligger studiestøtten for foreldre på 140.000 kroner i året. NSO ønsker å få beløpet opp til hele 249.645 kroner.

–⁠ Det finnes noen ordninger som skal bidra litt at det skal bli enklere å ha barn, men ordningene er ikke på det nivået de må være, sier Øien.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) trekker frem at opptrapping av studiestøtten kan gjøre det enklere å ha barn mens man studerer.

–⁠ Regjeringen vil gjerne at flere får barn tidlig, og har lagt til rette for det blant annet ved å utvide retten til foreldrestipend, slik at det varer opptil sju måneder etter at studenter har fullført graden sin. Det er fordi man ikke alltid får jobb med det samme man har avsluttet studiene sine og da kan falle mellom to stoler.

Universitetene må legge til rette for at man ikke kan møte opp alle dager, og likevel ta del i studier

Kitten Kielland, mor og student

Universitetene må tilrettelegge

Kielland, som ikke bor i Oslo, trekker eksamensperioden frem som en spesielt vanskelig tid når man har små barn.

–⁠ Under hjemmeeksamen er det spesielt komplisert, selv for meg som har mye støtte rundt. Du mister mange timer fordi du har barn som skal kjøres og hentes på skolen og i barnehage, og i tillegg må du lage mat, sier hun.

Kielland påpeker likevel at selve universitetet ikke har hjulpet mye med tilrettelegging i hennes situasjon.

–⁠ Det er en utfordring med obligatoriske oppmøter, når seminartider endres.

NSO-leder Marte Øien mener universitetene også har et ansvar når det kommer til å tilrettelegge for studenter som er småbarnsforeldre.

–⁠ Universitetene må legge til rette for at man ikke kan møte opp alle dager, og likevel ta del i studier.

–⁠ Er det realistisk at universitetene skal endre obligatoriske oppmøter for å imøtekomme behovene til studenter med barn?

–⁠ Ja, det er realistisk. Vi legger til grunn at universitetene vil det beste for studentene, og det er et felles ønske at alle skal kunne fullføre studiene. På flere områder kan ting bli bedre, men jeg tror det ligger en vilje til grunn for å gjøre ting overkommelig.

Når det gjelder behov for tilrettelegging i studiehverdagen, må studentene selv ta kontakt med sitt studieprogram, opplyser UiO.

–⁠ Universitetet i Oslo er opptatt av å legge forholdene til rette for studenter med barn, og dokumentert sykdom hos barnet vil kunne være gyldig fraværsgrunn på eksamen. Studenter med barn kan videre søke plass i SiOs barnehager, som har et særlig tilrettelagt tilbud, sier avdelingsdirektør Hanna Ekeli ved avdeling for studieadministrasjon.

Mer frihet i studietiden

Likevel opplever ikke Kielland mammatilværelsen som bare slit. Hun mener at det å kunne sette opp sin egen hverdag er den store fordelen med å ha barn mens man studerer.

–⁠ Jeg kommer til å savne den fleksibiliteten når jeg er ferdig på bachelor.

En annen som mener at fleksibiliteten som en fordel, er Nybø.

–⁠ Selv om du har mye å gjøre som student, er du på mange måte friere når du studerer enn når du er i fast jobb. Det kan være en stor fordel med småbarn, sier hun.

En fremtid sammen

På samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiO studerer Jared Amanuel Amenai (28) sosialantropologi. Når han er ferdig på forelesninger henter han sønnen, Idrees (2) i barnehagen.

–⁠ Jeg startet i motsatt ende av det som er normen i Norge. Jeg fikk barn før jeg begynte å studere, forteller han.

Kona til Amenai studerer fransk på samme universitet. Amenai peker på hjelp fra familie og godt samarbeid med kona, som også er Idrees sin mor, som en viktig årsak til at det har gått veldig bra å studere og være småbarnsforelder samtidig.

I likhet med Kielland mener Amenai at det blir vanskeligere rundt eksamener, ettersom kona også er student.

–⁠ Noen ganger kan det gå flere uker uten at jeg leser pensum, og da blir det et større behov for hjelp. I eksamensperioden vil jeg og kona ofte bytte på hvem som har mest ansvar, og hører ofte med familie om noen kan passe på Idrees i et par timer mens vi leser.

I motsetning til Kielland føler Amenai at den økonomiske hjelpen de får sammen med deltidsjobb er god nok til at penger ikke er en stor bekymring.

–⁠ Jeg synes det er mye tilrettelegging for studenter med barn. Penger har ikke vært noe problem for oss.

–⁠ Føler du deg som en vanlig student?

–⁠ Både ja og nei. Jeg føler meg annerledes når jeg tar med Idrees på campus, men jeg får viet god tid til studier også.

I tillegg til den økonomiske støtten, er det spesielt én ting Amenai trekker frem som positivt ved å ha barn i studietiden.

–⁠ Det beste er den motivasjonen jeg får hver morgen, når jeg ser ansiktet hans og tenker at jeg ikke bare gjør dette for min egen del, men at vi skaper en fremtid sammen.

–⁠ Anbefaler du å få barn mens man studerer?

–⁠ Ja. Hundre prosent, sier Amenai.

På grunn av utfordringene Kielland har møtt på som både fulltidsstudent og mor, er hun usikker på om hun kan anbefale å få barn i studietiden med mindre man har et nettverk rundt seg.

–⁠ Jeg kan ikke se for meg hvordan det skal gå opp uten.

Tallene i artikkelen er rådata hentet fra en digital undersøkelse med 1009 respondenter tilknyttet studiesteder over hele landet. Undersøkelsen har en feilmargin på 1,9 prosentpoeng.

Fikk du med deg denne?: Dødelig virus kan ramme norske studenter