Bekymret: – Hvis en rektor griper inn og fjerner kunst han ikke liker, uansett hvor kontroversielt det er, er det en veldig skummel tendens, sier Jonas Lund, produsent for «Gullstrupen».
Bekymret: – Hvis en rektor griper inn og fjerner kunst han ikke liker, uansett hvor kontroversielt det er, er det en veldig skummel tendens, sier Jonas Lund, produsent for «Gullstrupen».

Rektor ville avlyse porno­mu­sikal – i strid med ytrings­fri­heten

«Gullstrupen» advarte mot oralsex, onanering, orgasme og ejakulasjon. To uker før premieren satte rektor ned foten.

For ordens skyld: Studentene ved Musikkteaterhøyskolen spilte ikke i «Gullstrupen». Forestillingen var leid inn til festivalen Musikal-i-teten.

«Møt Lea, som både er god til å synge og deepthroate. På et punkt blir hun nødt til å velge. Skal hun følge sangen, eller skal hun følge deepthroatingen?»

Slik beskrives «verdens første pornomusikal», som hadde premiere på Sentralen i Oslo lørdag 16. november. «Gullstrupen» var en del av studentfestivalen Musikal-i-teten, arrangert av studenter ved Musikkteaterhøyskolen. Temaet for årets festival er «Hva ler du av?». Forestillingen fikk medieblest i forkant, deretter lunkne anmeldelser. Men det holdt på å ikke bli noe av i det hele tatt.

To uker før premieren og tolv dager før festivalstart, forlanget rektor ved Høyskolen Kristiania, Arne Krumsvik, at stykket skulle avlyses.

Les også: Kathrine (22) og Helene (22) bor på eldrehjem: –⁠ Det hender folk lurer på om jeg tuller.

Humorens grenser

–⁠ Ett av temaene for festivalen var å utforske grensene for humor, men her har vi en rektor som setter grensene for oss, sier produsent for «Gullstrupen», Jonas Lund, til Universitas.

Han er en av flere eksterne aktører som har satt opp forestillinger under Musikal-i-teten, som arrangeres i emnet entreprenørskap ved Musikkteaterhøyskolen.

Forslagene til oppsetninger blir stemt over i en demokratisk og anonym prosess av studentene i klassen. Flertallet ønsket å sette opp «Gullstrupen».

Forestillingen reiste flere juridiske spørsmål – og tidlig i prosessen kom det en forespørsel fra ledelsen ved Musikkteaterhøyskolen om å få en bekreftelse på at innholdet i forestillingen var lovlig.

I kjølvannet av mediedekningen av oppsetningen, ble det holdt et møte med representanter fra Høyskolen Kristiania, Musikal-i-teten og Gullstrupen. Målet var å finne et felles mediebudskap, og det kom frem at Høyskolen Kristiania hadde bestilt en juridisk vurdering av stykket på deres regning.

Les også: Høyskolen Kristiania casher inn millioner på frivillig avgift.

Den juridiske vurderingen

Universitas har vært i kontakt med Tony A.Vangen fra Elden advokatfirma, som overvar forestillingen på oppdrag fra Høyskolen Kristiania før premieren. Han skulle vurdere om forestillingen var innenfor lovlige rammer og hvorvidt den inneholdt elementer som kunne stride mot straffelovens definisjon av pornografi.

–⁠ Det kan være noe annet enn det vi i dagligtalen omtaler som porno. I straffeloven er pornografi definert som støtende kjønnslige skildringer. Eksempler som nevnes i lovteksten er involvering av dyr, lik, vold og tvang. Pornografi kan dessuten være forbudt dersom materialet fremstår kjønnsdiskriminerende, forteller Wangen.

Etter å ha sett og vurdert forestillingen, kom han frem til at de involverte aktørene på scenen var tydelig samtykkende voksne mennesker, og at de kjønnslige skildringene ikke fremsto støtende.

–⁠ Forestillingen hadde dessuten en klar kunstnerisk og akademisk verdi, noe som i seg selv vil kunne forsvare fremvisning av kjønnslige skildringer.

Les også: Forsker tar nådeløst oppgjør med UiOs klima­ar­beid.

Krisetilstand

Lund vektlegger at forestillingens mantra er at alle parter skal være komfortable. De hadde en tillitsperson, hele forestillingen og produksjonen fulgte skuespillerforbundets retningslinjer mot seksuell trakassering og de hadde fått en juridisk vurdering.

Lund var til stede under møtet med Høyskolen Kristiania, og han opplevde det som en suksess. Men en uke senere ble han oppringt av sjefen for Musikal-i-teten. Rektor Krumsvik hadde bestemt at forestillingen skulle avlyses.

–⁠ Da skulle vi allerede spille på Sentralen, som var utsolgt, og vi hadde en avtale med Salt og en mulig avtale med Vega Scene. Krumsvik tenkte ikke over konsekvensene ved at forestillingen avlyses hadde fått for studentene som arrangerer Musikal-i-teten, og hvilke ringvirkninger det hadde fått for dem når de skal ut i bransjen.

Ifølge Lund, forandret ikke den juridiske vurderingen Krumsviks syn på saken og forestillingen var fortsatt uønsket fra deres side.

Rektors begrunnelse

Ifølge universitets- og høyskolelovens paragraf 4–3 har høyskolestyret «det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø». Dette innebærer å legge til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å fremme studentvelferden ved lærestedet. I en e-post fra Krumsvik til prosjektgruppen som jobbet med Musikal-i-teten, sto det at forestillingen kom i konflikt med denne loven. Ifølge ham var ikke ledelsen i tilstrekkelig grad forsikret om at studentene hadde reelle alternativ til å ikke være med på en festival som «setter opp et stykke med så vidt utfordrende og eksplisitt innhold.»

Høyskolen Kristiania ville stille seg til rådighet for praktisk og økonomisk støtte i forbindelse med avlysningen.

Videre i e-posten sto det:

«Det at ingen har meldt at de ønsker noe annet kan også skyldes gruppepress (selv om dette ikke er intendert). Studentene kan bli satt i en offentlig situasjon (gjennom medieoppslag) de ikke aner omfang og konsekvenser av. Forestillingen er i en juridisk gråsone. Kristiania skal ikke operere i juridiske gråsoner og dermed utsette studenter for dette. Studentene får sine studiepoeng for å arrangere av Musikal-i-teten. «Gullstrupen» er ikke en del av grunnlaget for ervervelse av studiepoeng.»

Dette til tross for at Vangen mener forestillingen er innenfor lovverket. Lund er sikker på at rektors beslutning kommer fra et godt sted og et ønske om å ivareta studentenes sikkerhet.

–⁠ Men det gjøres på feil måte. Jeg vet ikke om det er en rektors plass å gå inn og sensurere studentene, i hvertfall når Høyskolen Kristiania har kjøpt opp så mange kreative høyskoler i Norge. Hvis en rektor griper inn og fjerner kunst han ikke liker, uansett hvor kontroversielt det er, er det en veldig skummel tendens, sier Lund.

–⁠ Tilnærmet absolutt forbudt

Jurist og ekspert på ytringsfrihet, Vidar Strømme ved advokatfirmaet Schjødt, mener rektor Krumsvik kan ha gått utover de rammene som ytringsfriheten tillater.

–⁠ Rektor er etter universitets- og høyskoleloven daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet. Dette omfatter også å passe på at læringsmiljøet er trygt, som er brukt som begrunnelse for å avlyse forestillingen, forteller Strømme og poengterer:

–⁠ I dette tilfellet har forestillingen en viss tilknytning til høyskolen, men stykket settes opp et annet sted og med stor bruk av eksterne krefter. Rektors myndighet til å bestemme over forestillingen virker noe tvilsom.

Oppsetting av en musikal er dessuten en ytring som uten tvil er vernet av ytringsfriheten, påpeker Strømme. Da skal det usedvanlig mye til for å gripe inn.

–⁠ Uansett om oppsetningen skulle være ulovlig pornografisk, er det tale om forhåndssensur, siden det er besluttet å avlyse forestillingen – ikke bare ilegge en reaksjon i ettertid. Etter Grunnloven er forhåndssensur tilnærmet absolutt forbudt, sier Strømme.

–⁠ Disse vurderingene må også foretas helt uavhengig av om man liker den aktuelle ytringen eller ei. Som kjent er det de upopulære ytringene som særlig trenger ytringsfrihetens beskyttelse.

Det er ikke noen prinsipiell forskjell på en musikal og en situasjon hvor rektor nedlegger forbud mot svært kontroversielle forelesninger om vitenskapelige spørsmål, mener Strømme.

–⁠ Derfor er det også viktig at universiteter og høyskoler ikke levner noen tvil om at ytringsfriheten beskyttes kompromissløst.

Svarer på kritikken

Krumsvik svarer på kritikken fra advokat Strømme i en e-post til Universitas. Han mener Strømme bygger sitt resonnement på «dels ufullstendig og dels direkte feilaktig faktum.» Han fremholder at Høyskolen Kristiania er en privat, ideell stiftelse, og skriver det følgende:

–⁠ Som rektor ved denne institusjonen fikk jeg informasjon om at våre studenter direkte og indirekte var involvert i en pornografisk forestilling som ifølge markedsføringen skulle inneholde oralsex, onanering, orgasme og ejakulasjon. Oppsetningen skulle være en del av et studiepoenggivende kurs. Min vurdering var at vi ikke kunne være sikre på at studentene var sikret et trygt læringsmiljø, noe som førte til beslutningen om at Høyskolen Kristiania ikke på noen måte ville bidra til gjennomføringen av forestillingen, og at den ikke skulle inngå i fagets vurderingsgrunnlag.

–⁠ Anser Høyskolen Kristiania og rektor Krumsvik seg mindre bundet av prinsipper om ytringsfrihet fordi dere er eid av en privat stiftelse?

–⁠ Studentenes læringsmiljø er det utdanningsinstitusjonens ansvar å ivareta. Derfor tok jeg tak i denne saken, skriver Krumsvik.

HK: Arne Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania.
HK: Arne Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania.

Vidar Strømme mener også at det ikke kan ha betydning at Høyskolen Kristiania er en privat høyskole.

–⁠ Universitets- og høyskoleloven bestemmer at de skal fremme og verne akademiske og kunstneriske friheter, så det bør ikke være noen forskjell på offentlige og private høyskoler når det gjelder dette.

Gjennomførte likevel

Universitas har vært i kontakt med Musikal-i-tetens styre, som kommer med denne uttalelsen i en e-post:

–⁠ Vi i Musikal-i-teten er svært fornøyd med årets festival og det programmet vi presenterte. Musikal-i-teten har hele veien gjort en vurdering angående læringsmiljøet. I samråd med veiledere for festivalen ga vi alle studenter mulighet til å anonymt reservere seg fra arbeidet rundt «Gullstrupen», og komme med eventuelle bekymringer. Etter møtet med Høyskolen Kristiania valgte vi å gjøre en ny vurdering, som resulterte i at vi valgte å fortsette gjennomføringen av festivalen som planlagt.