Styrker studentboliger: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), her avbildet under studentpolitisk toppmøte i oktober.
Styrker studentboliger: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), her avbildet under studentpolitisk toppmøte i oktober.Charlotte Førde Skomsøy

Gir milli­ard­støtte til student­bo­liger

Regjeringen gir en ekstra milliard til bygging av flere studentboliger. Det skal også bli lavere husleie for studenter.

Regjeringen foreslår å øke Husbankens låneramme med 1 milliard kroner i 2019, står det i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

– Økningen skal gå til å støtte opp om den ekstraordinære satsingen på studentboliger. Dermed vil en rekke viktige studentboligprosjekter få tilsagn om lån allerede i år, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i pressemeldingen.

Studen­tenes parti­baro­meter: Historisk lav oppslut­ning for studen­tenes statsråd.

–⁠ Forutsigbart boligtilbud

I tillegg til den økte lånerammen bevilger Kunnskapsdepartementet 370 millioner kroner ekstra til bygging av nye studentboliger.

–⁠ Vi utbetaler dermed over 730 millioner kroner i tilskudd til nye studentboliger i år. I tillegg dobles lånerammen, og det betyr at flere studenter får tilgang til et rimelig og forutsigbart boligtilbud raskere, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

Tre prosjekter i Oslo

Blant de byggeprosjektene som får lån er tre prosjekter i Oslo: Blindernveien 6, Gjerdrumsvei og Rolf A Stenersens vei.

Marte Øien, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), er svært fornøyd med at regjeringen øker lånerammen til disse prosjektene.

–⁠ Dette vil gjøre det mulig for flere prosjekter å bli ferdigstilt, som igjen vil medføre at flere studentboliger blir tilgjengelig for studentene, sier Øien til Universitas.

Høyskolen Kristiania håver inn millioner på valgfri avgift: Bryter markedsføringsloven.

–⁠ Brøt løftene

Opposisjonen er dermed ikke like imponert.

–⁠ Det er fint at regjeringen nok en gang lover å bygge flere studentboliger. Men det gjorde de i statsbudsjettet i fjor også, og da halverte de bevilgningene underveis og brøt løftene, sier Nina Sandberg, Arbeiderpartiets talsperson for høyere utdanning og forskning.

–⁠ Studenter i boligkø er lei av de de mange bortforklaringene på hvorfor det bygges så få studentboliger. Nå må statsråden som øverste ansvarlige sørge for å fjerne unødige hindre og få på plass nye eller nyrenoverte boliger i hele landet.

–⁠ Søkes om færre studentboliger

Nybø stusser over kritikken fra Arbeiderpartiet.

–⁠ Regjeringen foreslår økte lånerammer til Husbanken nettopp fordi det er mange studentboligprosjekter under bygging nå, som følge av regjeringens satsing. Vi har lyst ut tilsagn til over 2200 studentboliger årlig de siste årene, som er mer enn dobbelt så mange Arbeiderpartiet leverte årlig da de satt i regjering. Mange studentsamskipnader har søkt om lån i 2019, og dette gjelder flere byggeklare prosjekter som allerede har fått tilskudd, sier hun og legger til:

–⁠ Bevilgningene til tilskudd økes fordi fremdriften i flere prosjekter er høyere enn vi forventet ved sist revidering av budsjettet i mai. Men fortsatt har vi en utfordring med at det søkes om færre studentboliger enn regjeringen lyser ut. Samskipnadene må søke om flere studentboliger framover, og kommunene må legge til rette for at prosjektene kan komme i gang.

Forenkler boligforskriften – lavere leie

I tillegg endrer regjeringen forskriften til Husbanken, som vil bety at det blir mulig å bygge billigere studentboliger. I dag stiller Husbanken krav til ekstra boligkvaliteter - også for studentboliger. I den nye forskriften er det ikke lenger tilleggskrav for studentboliger i regi av studentsamskipnader.

–⁠ Mange studenter har allerede en presset økonomi, og derfor forenkler regjeringen regelverket som gjør at det bygges billigere studentboliger. Det betyr at studentene får lavere husleie, og kan bruke mer av pengene sine på andre viktig ting, sier Mæland i en pressemelding.

Den nye forskriften trer i kraft 1. januar 2020.