Feilinformasjon: Studenter ved Høyskolen Kristiania har betalt en avgift i tro om at den har vært obligatorisk.
Feilinformasjon: Studenter ved Høyskolen Kristiania har betalt en avgift i tro om at den har vært obligatorisk.ARKIVFOTO: Hannah Kristin Hjardar

Casher inn millioner på frivillig avgift

Over 8000 studenter har fått beskjed om å betale en avgift som egentlig er frivillig. Studentene har krav på tilbakebetaling, mener jusprofessor.

I en tidligere versjon av denne saken skrev Universitas at Høyskolen Kristiania sin studentorganisasjon, Studentunionen, fikk inn fire millioner kroner i året gjennom en frivillig avgift som var merket som obligatorisk på fakturaen til studentene. Leder i Studentunionen, Martine Elise Hansen, har senere opplyst om at de får inn to millioner kroner i året, men kan ikke fremvise tall på hvor mange studenter som betaler avgiften.

Det var Oslomet sin studentdrevne avis Journalen som omtalte saken først.

–⁠ Man må kunne forvente at store næringsdrivende har orden på ordlyden når de sender ut faktura. For den enkelte student fremstår det selvsagt som obligatorisk, og da vil jo de fleste betale, sier Tonje Hovde Skjelbostad, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Medlemskapet i Høyskolen Kristianias studentorganisasjon, Studentunionen, har nemlig blitt fakturert sammen med studieavgiften i begynnelsen hvert semester i minst et år. Over 8000 studenter har dermed fått beskjed om å betale en avgift som er frivillig.

Det kan ha ført til at Studentunionen har fått rundt fire millioner kroner i året, sett at alle studentene har betalt. Leder i Studentunionen, Martine Elise Hansen, opplyser om at de får inn to millioner kroner i året fra studentene.

Forbrukertilsynet mener høyskolens praksis er forbudt.

Les også: Klagestorm mot utveks­lings­agent

Krav om tilbakebetaling

Lyder dette kjent? I september i fjor skrev Universitas om nøyaktig samme tilfelle på Handelshøyskolen BI. 98 prosent av studentene betalte en avgift til studentorganisasjonen til BI, SBIO, til tross for at avgiften egentlig er valgfri, men det ble det ikke opplyst om.

Les saken fra i fjor: BI håver inn fire millioner på frivillig avgift

Erling Hjelmeng, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, er tydelig på at tilfellet ved Høyskolen Kristiania er et brudd på markedsføringsloven.

–⁠ Der en part har villedet noen til å betale noe en ikke var forpliktet til, vil det utløse et krav om tilbakebetaling. Jeg vil oppfordre Høyskolen Kristiania til å opptre etisk ryddig og tilby tilbakebetaling til alle studenter, forteller Hjelmeng til Universitas.

Obligatorisk: På kontrakten til studentene ved Høyskolen Kristiania står avgiften til Studentunionen oppført som obligatorisk, selv om den er frivillig.
Obligatorisk: På kontrakten til studentene ved Høyskolen Kristiania står avgiften til Studentunionen oppført som obligatorisk, selv om den er frivillig.

Legger seg flate

Stein-Oddvar Evensen, markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Høyskolen Kristiania, opplyser om at feilen vil bli rettet opp fra neste år og at avgiften vil være tydelig merket.

–⁠ Avgiften avgjøres ikke av administrasjonen, den vedtas av generalforsamlingen ved Studentunionen, det vil si studentene selv. Høyskolen bidrar kun med fakturering, noe vi har gjort siden 2015. Det er administrasjonen ved høyskolen som har formulert teksten i fakturaen, en praksis som vil bli endret umiddelbart, forteller Evensen til Universitas.

–⁠ Hvordan greide Kristinia å få til en så alvorlig feil, uten at noen merket det før nå?

–⁠ Dette er leit og vi beklager. Det har skjedd ved en inkurie og blir rettet opp umiddelbart.

Han opplyser at det vil være en beslutningssak og at tilbakebetaling av pengene er noe høyskolen må vurdere.

–⁠ Vi har alltid vært veldig opptatt av at studentene skal ha et velfungerende og profesjonelt studentorgan som ivaretar studentenes interesser, som fremmer studentenes synspunkter og som bidrar til gode velferdstilbud og studentdemokratiet. Når heltidsstudentene betaler 250 kroner og nettstudentene betaler 50 kroner per semester så er det til fellesskapets goder, forteller han og trekker frem oppstartsukene, de årlige Karrieredagene og studentpuben.

Studen­tenes parti­baro­meter: Historisk lav oppslut­ning for studen­tenes statsråd.

Har bedt om tilbakebetaling

Universitas har spurt Studentunionen om hvor mange studenter som har betalt denne avgiften, men de kan ikke fremvise tall.

–⁠ I utgangspunktet betaler de aller fleste til fellesskapet ved å betale denne avgiften til Studentunionen. Men jeg har nå blitt kjent med at det er noen få som har bedt om å få avgiften tilbakebetalt, og det har de fått, forteller leder i Studentunionen, Martine Elise Hansen.

–⁠ Var dere klar over at avgiften sto oppført som obligatorisk i kontrakten og på fakturaen?

–⁠ I likhet med mange andre studenter tror jeg ikke at vi har lagt merke til at det har vært brukt ordet obligatorisk, men jeg er glad for at Høyskolen Kristiania endrer dette nå.

–⁠ Hva tenker Studentunionen om at flere tusen studenter har betalt en avgift i tro om at den var obligatorisk når det viser seg at den ikke er det?

–⁠ Jeg syns det er fantastisk at studentene er med på å finansiere det gode tjenestetilbudet, men jeg er enig i at dette i fremtiden bør bli tydeligere merket.

Les også: Syke­plei­e­stu­denter fortviler over prak­sis­ord­ning: –⁠ Man kan oppleve å føle seg utnyttet.