FOR DÅRLIG: Leder av Studentparlamentet ved UiO, Christen Andreas Wroldsen,
mener at SiO ikke er gode nok på å gjøre informasjon tilgjengelig for studentene.
FOR DÅRLIG: Leder av Studentparlamentet ved UiO, Christen Andreas Wroldsen, mener at SiO ikke er gode nok på å gjøre informasjon tilgjengelig for studentene.AKRIVFOTO: Odin Drønen

Disse lovendringene ønsker Studentparlamentet ved UiO:

–⁠ Muligens 20 år til vi får en slik mulighet igjen

Alternative opptaksmetoder, bredere kjønnsforståelse og studentsamskipnader underlagt offentlighetsloven. Dette er studentpolitikernes utopi.

Regjeringen utnevnte i juni 2018 et Universitets- og høgskoleutvalg for å vurdere og gjennomgå universitets- og høgskoleloven (UH-loven). Forslag til nytt regelverk skal være klart innen 1. februar 2020. Presseforbundet sendte tidligere i uken inn et innspill til denne loven, om at samskipnadene bør legges under offentlighetsloven.

Også Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), ledet av Christen Andreas Wroldsen, har sendt inn høringsbrev. Det er første gang siden 2003 at hele UH-loven skal bli vurdert.

–⁠ Det at helheten skal opp til vurdering øker sjansen til å bli hørt, og det er muligens 20 år til vi får en slik mulighet igjen. Så her er det bare å følge med i timen, sier Wroldsen.

Fikk du med deg denne?: SiO har fått nytt navn.

Utforske alternativt opptak

Wroldsen forteller at listen med innspill er satt sammen av studentparlamentet i felleskap og at han derfor ikke har belegg for å sette noen punkter over de andre.

–⁠ Om jeg personlig skulle trekke frem ett ville det vært forslaget om at studentene skal ha rett til å bli hørt i rådgivende organ.

I dag er studenter representert ved alle formelle instanser ved UiO, slik som i Universitetsstyret, men ikke i dekanmøtet eller rektors ledergruppe.

–⁠ Der er det mange viktige avgjørelser og debatter som finner sted, og jeg tror hele universitetet ville tjent på at vi fikk plass der, sier Wroldsen.

Studentparlamentet ønsker blant annet at ved studier med særlig høye karaktersnitt må institusjonene kunne ta i bruk alternative opptaksmetoder. Hvilke, har de ikke vurdert.

–⁠ Vi er ikke imot karakterer, men når snittet beveger seg opp mot 6 i snitt mener vi det bør gå en varsellampe. Jeg tror faktisk ikke det har stor betydning for om du blir en god lege om du har 5,3 eller 6,2 i snitt. Samfunnet er jo heller ikke tjent med at folk tar opp fag i flere år for å komme inn på et studium, forteller Wroldsen.

Les om GoStudy-saken: Mistet etisk stempel etter katastrofetur

Kan møte motstand

Det er kun på et punkt Wroldsen forventer noe særlig motstand, og det er fra Studentsamskipnaden SiO (SiO), om at samskipnadene må inn under offentlighetsloven. Dette har vært diskutert tidligere når samskipnadsloven har blitt vurdert, men nå som UH-loven skal vurderes er det en ny mulighet.

–⁠ SiO har vært alt for dårlig på å gjøre informasjon tilgjengelig for studenter, og for representantene i Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Han forklarer at i flere år har representanter i velferdstinget påpekt en mangel på informasjon i debatter som gjør det vanskelig å ta overveide og uavhengige beslutninger.

–⁠ Vi ser ikke tilstrekkelig grunn til at SiO skal følge et annet regime enn for eksempel UiO, sier Wroldsen.

Om endringen blir en realitet vil det åpne for at alle kan søke innsyn samskipnadenes dokumenter, journaler og avtaler, og det må være særdeles grunn på plass for å unndra noe fra offentligheten. Ved tidligere diskusjoner har SiO argumentert mot å være underlagt offentlighetsloven, fordi det administrative arbeidet vil medføre ekstra kostnader, som igjen kan få utslag på medlemsprisen.

Store endringer hos SiO Helse: Nå må du betale for SiO-psykolog