Polen, kirken og demo­kra­tiets fremtid

Selv om Polen i dag stadig er et levende demokrati med et sterkt sivilsamfunn, har landet opplevd en bekymringsverdig utvikling i illiberal retning de siste årene, med kirkens velsignelse, skriver Bendik Lysvåg, Julian Paulsen Blytt og Nora Holm Aftret, studenter og medlemmer av Edda

Det har gått 30 år siden jernteppet falt. Siden den gang har den gamle østblokken opplevd modernisering og økonomisk og europeisk integrering. Samtidig har den langvarige suksesshistorien i de siste årene møtt nye utfordringer. Et eksempel er den autoritære utviklingen i Ungarn, som mange har sett på med bekymring i det internasjonale samfunnet. Et annet er utviklingen i Polen, og det fremstår som viktigere enn noen gang å vende blikket mot den politiske utviklingen i Øst- og Sentral-Europa. Den 13. oktober var det parlamentsvalg i Polen og undertegnede var tilstede som valgobservatører i Warszawa gjennom studentorganisasjonen Edda, European Dialogue and Democracy Association. Polen har i fire år blitt styrt av en ettpartiregjering. Lov og Rettferdighet (PiS) er et høyrepopulistisk, EU-skeptisk og kristenkonservativt parti.

Selv om Polen i dag stadig er et levende demokrati med et sterkt sivilsamfunn, har landet opplevd en bekymringsverdig utvikling i illiberal retning de siste årene, med kirkens velsignelse

Les også: «Onkel Skrues bolig­marked»

Partiet skapte store internasjonale reaksjoner da de i 2017 vedtok en rettsreform som ville gjort det mulig for partiet å innrette rettsvesenet med sine egne lojale dommere. Reformen ble til dels stanset av EU-domstolen. Under besøket vårt fortalte flere om hvordan det politiske budskapet til PiS gjennomsyret TV-dekningen i landets statskanaler. Etter valget satt PiS igjen med 44 prosent oppslutning. Dette ga dem flertall i underhuset, mens de mistet flertallet i det mindre viktige senatet. Så hvorfor appellerer PiS til så mange polske velgere? En viktig grunn er den nære relasjonen mellom partiet og den katolske kirken. Det er i lys av dette man må se lovforslagene til PiS om ny abortlovgivning og mindre seksualundervisning. Regjeringspartiet er tett knyttet til kirken og akkurat som i en regjeringskoalisjon handler dette om nytteverdi for begge parter.

Kirkens viktige rolle i Polen har historiske røtter. Religionsutøvelse var undertrykt da det gamle regimet var under sovjetisk påvirkning. For mange polakker var frihetskampen uløselig knyttet til en kamp for religionsfrihet. Det er tydelig at den katolske kirken for alvor er med i det politiske spillet, og dermed er det store spørsmålet hvorvidt den katolske kirkens innflytelse bidrar til å svekke demokratiet. På selve valgdagen observerte vi få brudd på den polske valgloven. Samtidig er det tydelig at et fritt samfunn forutsetter mer enn at bare valgprosedyrene blir fulgt. Mange mener kirkens innblanding bryter med prinsippet om separasjon mellom kirke og stat. Selv om Polen i dag stadig er et levende demokrati med et sterkt sivilsamfunn, har landet opplevd en bekymringsverdig utvikling i illiberal retning de siste årene, med kirkens velsignelse.

Les også: «Et slag for yrkesfag»