Får ikke erstatning: De norske psykologistudentene tapte rettssaken mot den norske staten.
Får ikke erstatning: De norske psykologistudentene tapte rettssaken mot den norske staten.

ELTE-studentene tapte mot den norske stat

Studentene får ikke erstatning fra den norske stat – vurderer anke.

Rettssaken mellom 163 norske psykologistudenter fra universitetet Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn og staten Norge gjennom Helse -og omsorgsdepartementet er avsluttet og mandag ble dommen klar: staten frifinnes.

–⁠ Selv om magefølelsen var god under rettssaken var vi jo også forberedt på at dette kunne bli utfallet.

Det sier Inger-Lise Bråthen, en av saksøkerne, til Universitas. Hun har tidligere opplyst at det kan gå mot anke dersom de tapte rettssaken.

–⁠ I forhold til anke, så er det en avgjørelse vi blir nødt til å ta i samråd med advokatene våre, men vi utelukker ikke at det kan gå den veien. Det blir også svært spennende å se hva ESA gjør videre i denne saken, forteller hun.

Universitas fulgte saken i retten: –⁠ En stor utfordring for begge parter

Lang kamp

I 2016 fikk studentene beskjed om at Helsedirektoratet endret godkjenningspraksisen for utdanningen ved ELTE i Ungarn, etter at universitetet hadde utdannet norske studenter i 13 år.

Studentene gikk retten vei for å få lisens til å jobbe som psykologer i Norge. Staten mener utdanningen fra Ungarn ikke oppfyller norske krav, mens sudentene mener det er nedverdigende. Rettssaken varte åtte dager i oktober, og etter å ha brukt nesten tre uker på å vurdere bevis i saken, har dommeren avslått gruppesøksmålet.

Les bakgrunn for saken: Marianne er ferdig utdannet psykolog, men får ikke praktisere i Norge

Får ikke erstatning

Studentene reiste krav om erstatning, men dette avviste retten i dommen. På grunn av velferdsmessig betydning for saksøkerne og styrkeforholdet mellom partene, må ikke studentene betale sakskostnader.

«Gruppen består av nyutdannede i etableringsfasen, som har fått en noe uventet vanskelig start på sin yrkeskarriere» står det i dommen. Retten konkluderer med at «det foreligger slike tungtveiende grunner at saksøkerne kan og bør fritas for erstatningsansvar for motpartens sakskostnader».

Saken har skapt mye følelser for de involverte studentene: –⁠ Hele utdannelsen min står på spill