FAST OG LØST: Mellom massive betongsøyler med politisk slagkraft, flyter praten mellom gjester og lettede arkitektstudenter, de fleste med et glass i hånden.
FAST OG LØST: Mellom massive betongsøyler med politisk slagkraft, flyter praten mellom gjester og lettede arkitektstudenter, de fleste med et glass i hånden.

Studenter mot ødeleg­gelse av kultur­arven: Protest i betong

Oslos arkitektstudenter hyller Y-blokka som et arkitektonisk ikon i sin nye utstilling. Om en uke er det over for utstillingen – og Y-blokka.

Utstillingen «Arkivet – en hommage til Y-blokka i betong og tre» åpnet mandag 28. oktober, i en kald og støyfull byggehall på Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO). I syv uker har 59 førsteårsstudenter ved arkitektlinjen planlag, tegnet, snekret og støpt i betong for å ferdigstille konstruksjonen, bestående av 19 betongsøyler og et tak i tre.

–⁠ Det har vært intensivt, og vi har tilbrakt lange kvelder på skolen den siste uken for å komme i mål, sier arkitektstudent Mimmie Svensson, som også er medieansvarlig for prosjektet.

–⁠ Jeg tror det er viktig at vi, som studenter, opplever at vi har en mulighet til å påvirke store beslutninger i samfunnet, tilføyer hun.

I 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka i regjeringskvartalet skulle rives, på tvers av oppfordringer om vern fra riksantikvaren og fagmiljøet, deriblant AHO.

På en plansje på en av betongsøylene har studentene skrevet at Y-blokka er et av «senmodernismens hovedverk i Norge», og av «internasjonal betydning». Anna Røtnes, førsteamanuensis ved AHO og arkitekt, forteller at skolen valgte Y-blokka som tema for prosjektet, fordi de ønsket at studentene skulle få innblikk i debatten rundt bygget.

–⁠ Vi ønsker å formidle engasjementet videre til studentene, slik at også de kan være med i den store faglige protestbevegelsen.

SAMSPILL: – Prosjektet har ikke bare handlet om hver gruppes søyle, men å forstå samspillet mellom alle elementer, på samme måte som i en by. Vi må alltid tenke ett steg videre, sier Mimmie Svensson.
SAMSPILL: – Prosjektet har ikke bare handlet om hver gruppes søyle, men å forstå samspillet mellom alle elementer, på samme måte som i en by. Vi må alltid tenke ett steg videre, sier Mimmie Svensson.

Tar del i kulturhistorien

Førsteårsstudentene har godt over fire år igjen på masterstudiet før de kan kalle seg arkitekter, men allerede nå har de bygget en fullskala konstruksjon – det er noe av det første de gjør på studiet. Svensson mener det er mye lærdom i å jobbe i skala én-til-én, fordi de vanligvis arbeider med små modeller:

– Å virkelig få se det er noe helt nytt. Du har sett skisser, men så står du plutselig under taket, mellom søylene. Det er veldig gøy.

Universitas' anmelder lot seg begeistre av spionthrilleren «Spionen»: Sånn ja, Sonja!

Røtnes er på sin side opptatt av studentenes rolle som samfunnsaktører:

–⁠ Hele arkitekturfaget er et fag som er utrolig viktig for hvordan vi former samfunnet vårt. Det er viktig at studentene forstår seg selv som en del av et bredere bilde – som en del av en skoleklasse, men også som en del i en større forståelse av byen og samfunnet vårt – og arkitektur som del av vår kulturhistorie og kulturarv.

GJENKLANG: Førsteårstudentene ved AHO har fått i oppgave å lage betongsøyler med gamle fotografier av Y-blokka.
GJENKLANG: Førsteårstudentene ved AHO har fått i oppgave å lage betongsøyler med gamle fotografier av Y-blokka.

19 ganger betong

Arkitektstudentene har jobbet i grupper, som til sammen har laget 19 ulike betongsøyler. Hver søyle stiller ut et gammelt foto av Y-blokka. Betong er utstillingens røde tråd:

–⁠ Erling Viksjø, arkitekten bak Y-blokka, var en pioner innen betong som byggemateriale i arkitektur, ikke bare i Norge, også internasjonalt, sier Røtnes.

–⁠ Vi tenker at slektskapet mellom Y-blokka og studentenes utstilling oppstår i det at fotografier av dette viktige, ikoniske verket stilles ut i en betongkonstruksjon, som gir en tydelig gjenklang.

Jeg tror det er viktig at vi, som studenter, opplever at vi har en mulighet til å påvirke store beslutninger i samfunnet

Mimmie Svensson, arkitektstudent

Svensson tilføyer at arkitektstudentene håper utstillingen blir lagt merke til og gir effekt på politisk nivå, men også at det påvirker de som vurderer å begynne på AHO, som nå kan se hva de faktisk holder på med:

–⁠ Det handler ikke bare om de store spørsmålene, men også om skolen og elevene som går her nå.

Universitas har anmeldet Skovveiens nyeste album: Guttegjengen man gjerne skulle vært en del av

Svensson håper at også de besøkende tar med seg Y-blokkas historiske betydning etter å ha sett utstillingen.

–⁠ Er du stolt?

–⁠ Ja, det er jeg virkelig. Jeg syns alle søylene tar sin plass og viser de fotografiene de skal vise godt.

Utstillingen står til 6. november.