Oppgitt: Ola Gimse Estenstad, leder for studentparlamentet på Oslomet, mener rektoren burde ha tatt møtet mer seriøst.
Oppgitt: Ola Gimse Estenstad, leder for studentparlamentet på Oslomet, mener rektoren burde ha tatt møtet mer seriøst.

–⁠ Vi anser det som proble­ma­tisk at rektor ser på møte i SP som en uformell prat

Leder for studentparlamentet på den tidligere høyskolen reagerer på rektorens «spøkefulle» kommentarer under et nylig møte.

På et møte i Studentparlamentet ved Oslomet (SP) i oktober glimret rektor Curt Rice med sitt nærvær, men det ble en kortvarig glede for studentpolitikerne:

–⁠ Flere reagerte på at rektor selv sa at studentdemokratiet og studentenes meninger er viktige, samtidig som han kom rett før sin orientering og gikk rett etter han var ferdig, fremfor å bli på møtet og observere debatten og diskusjonene i SP. Det er tross alt der studentenes meninger virkelig blir uttalt og diskutert, forteller Ola Gimse Estendstad, leder i SP ved Oslomet, til Universitas.

I tillegg kom det frem i etterkant av møtet at rektoren mente han var feilsitert i referatet.

–⁠ Han var heller ikke klar over at dette ville bli referert i så detaljert grad, ettersom han oppfattet det som en uformell prat. Han reagerte derfor på detaljnivået, samtidig som han mente at enkelte spøker kan oppfattes feil i skriftlig form, forteller Estendstad og vektlegger:

–⁠ Vi anser det som problematisk at rektor ser på møte i SP som en uformell prat, ettersom dette er det øverste studentdemokratiske organet på institusjonen.

Les også: Student­leder i retten – aktor ber om 36 dagers fengsel.

Ultimatum

For å imøtekomme problematikken ga Arbeidsutvalget (AU) Rice to muligheter: han kunne enten bemerke de områdene han føler var feilsitert i referatet eller fjerne sin orientering fra referatet, han valgte sistnevnte.

–⁠ SP ved Oslomet refererer alltid sine møter relativt fyldig. Dette er fordi vi ønsker at alle studenter, også de som ikke har mulighet til å komme på det åpne møtet skal få innsyn i det som diskuteres. Vi synes det er synd at rektor ikke ønsker at orienteringen hans skal ligge tilgjengelig for alle, men respekterer hans valg.

SP kan velge å overprøve AU sin avgjørelse ved neste møte, men de kommer til å innstille på at det ikke blir referatført, ifølge Estendstad.

Hans Petter Graver, professor i privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, poengterer at prinsipielt bør alt referatføres. Men dersom det har foreligget en misforståelse om premissene, synes han det er vanskelig å kritisere Rice når han får tilbud fra Studentparlamentet selv om å trekke orienteringen.

–⁠ Jeg synes uansett ikke at en rektor bør uttale seg en slik måte at han ikke kan stå for det i et skriflig referat, slår han fast.

Les også: Skal lære unge om rusmidler: –⁠ Det eksis­te­rende tilbudet er basert på skrem­sels­pro­pa­ganda.

–⁠ Glimt i øyet

Curt Rice vektlegger overfor Universitas at han er opptatt av god kontakt med studentene og de studenttillitsvalgte:

–⁠ Derfor prioriterte jeg å stille i møtet i SP i forrige uke og jeg ble så lenge som jeg fikk til i en travel rektorhverdag. Jeg forstår at SP ønsker at jeg er med på hele møtene, men det lot seg ikke gjøre akkurat den kvelden. Samtidig er studentene med i en rekke viktige fora på universitetet. Kort tid etter jeg begynte som rektor, ga jeg SPs leder plass i min ukentlige ledergruppemøter hvilket også gir hyppig kontakt med SP.

–⁠ Hva var det som skjedde under møtet?

–⁠ Jeg oppfattet ordvekslingen etter innlegget mitt under møtet som uformell, og var ikke blitt informert om at den skulle referatføres. Jeg snakket i dette møtet med en blanding av humor og alvor. Disse nyansene er det nesten umulig å fange opp i et slikt skriftlig referat, og dermed kom heller ikke innholdet i det jeg sa riktig frem. Da jeg påpekte dette overfor SP, foreslo de at min orientering ble tatt ut av referatet. Jeg hadde også vært komfortabel med et referat som inkluderte korte og saklige skriftlige versjoner av mine svar, uten forsøk på å gjengi noen spøkefulle kommentarer som ble sagt med glimt i øyet.

Les også: Foreslår nytt utkast til UiOs lang­tids­stra­tegi: –⁠ Jeg blir provosert av at bærekraft blir nevnt i en bisetning.