HVA NÅ?:Universitas' anmelder savner et svar på hva man kan gjøre med den altoppslukende nyliberalismen som blir presentert i Linn Stalsbergs nyeste bok.
HVA NÅ? :Universitas' anmelder savner et svar på hva man kan gjøre med den altoppslukende nyliberalismen som blir presentert i Linn Stalsbergs nyeste bok.FOTO: ASCHEHOUG

«Nyliberale skylapper»

Linn Stalsbergs nye bok om nyliberalismen taler kun til de allerede omvendte, og hva er da vitsen?

Ånei… Ikke nok en bok fra en person på venstresiden hvor alt er nyliberalisme, tenker du kanskje nå, og i det har du helt rett. I Linn Stalsbergs ferske bok Det er nok nå er virkelig alt nyliberalisme. Her er det ikke snakk om nyliberalisme som en beskrivelse av et økonomisk fenomen, men som en altoverskyggende ideologi som totalt har invadert livene vår. En diskutabel posisjon, og i boken fremlegges den som regel uten motstemmer.

Les også Universitas' anmeldelse av «18»: Maskulinitet og sårbarhet på Stovner

Dette er nemlig ikke boken for en veloverveid drøftelse av argumentene for og mot at vi lever i en nyliberal tidsalder. «Nyliberalisme er kapitalisme, men den er vår tids kapitalisme» skriver Stalsberg saktens tidlig i boken, og slik er det. Ei heller er det boken for de mer eller mindre subtile nyansene: når alt er nyliberalisme, så er alt nyliberalisme. Stalsberg skiller eksempelvis ikke mellom politiske og økonomiske bevegelser på høyresiden. Som leser ender man ofte opp med følelsen av at alle til høyre for SV, og tilsvarende i andre land, er samme nyliberale røkla.

Det gjør boken lett å avfeie for dem Stalsberg retter kritikken mot. Slike som Pål Mykkeltveit i Minerva, som starter sin omtale av boken med den talende tittelen «Nyliberalismekritikerne gnåler videre». For sympatiske lesere av boken reiser det seg også en annen problemstilling: Om nyliberalismen er så altoppslukende som Stalsberg hevder, hvordan skal man da gjøre noe med den? Det har ikke Stalsberg noe svar på. Bokens siste kapittel går misvisende nok under tittelen «Hva skal vi gjøre nå?» Misvisende da man ikke finner et eneste svar på spørsmålet der, men snarere nok et kapittel som beskriver nyliberalismen.

Arkitektstudenter hyller Y-blokka i sin nye utstilling: Studenter mot ødeleg­gelse av kultur­arven: Protest i betong

Dette gjør også boken noe mindre potent. Tatt i betraktning sinnet og overbevisningen Stalsberg skriver med, er det åpenbart at hun ønsker at boken skal resultere i handling. Som en fremstilling av historie- og verdenssynet til den delen av norsk og internasjonal venstreside som Mykkeltveit avfeier, er ikke boken uten styrker. Men når det man bes rette sinnet mot er noe så vagt som tidsånden og ideologien vi angivelig lever under, så er det ikke like lett å vite hvor det skal plasseres. Hos Høyre, Venstre og FrP? Der er nok sinnet til lesere av Manifests bøker allerede.