Trekkplaster: At helseminister Bent Høie er til stede, fremhever regjeringens vektlegging av studenters psykiske helse.
Trekkplaster: At helseminister Bent Høie er til stede, fremhever regjeringens vektlegging av studenters psykiske helse.

«To ganger er tradisjon» – med null ambisjon

Mandag var det duket for nok et studentpolitisk toppmøte. Det startet og sluttet med symbolpolitikk.

–⁠ Dette er en arena for å snakke om viktige ting. Her kan vi danne grunnlaget for den politikken regjeringen velger i fremtiden, understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Det er noe symbolsk ved at statsråden inviterer studentpolitikere fra hele landet til statens representasjonsbolig. Nybø innleder møtet med å fortelle at to ganger er tradisjon, ikke repetisjon, slik ordtaket egentlig lyder.

Mens psykisk helse lenge har vært et prekært tema, begrunner hun valget av arbeidsrelevans som tema med at regjeringen er i ferd med å skrive en stortingsmelding om dette. Fra talerstolen hinter statsråden om at det er utdanningsinstitusjonenes rolle å forsyne næringslivet med arbeidskraft og kompetanse. Ifølge en ny undersøkelse fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) lykkes institusjonene langt på vei i dette oppdraget.

Les også: SiO Mat og Drikke kutter i matsvinn – men studentene kaster mest.

Innspill utenfor boksen

–⁠ Vi hadde god erfaring med dette i fjor. Det er ikke så ofte jeg får sjansen til å høre fra studentene andre steder i landet enn Oslo. Vi vet at det er ulike utfordringer på ulike studiesteder, og her får vi et bredere tilfang av erfaringer å bygge på, forteller Nybø til Universitas.

–⁠ Vi håper å få ærlige og spreke innspill i dag, gjerne noen utenfor boksen.

–⁠ Men hvordan gjøres disse innspillene egentlig om til politikk?

–⁠ Hvis vi får noen tydelige innspill, kan vi gå videre med dem til departementet og utvikle dem videre. Studentene har ønsket en levekårsundersøkelse, og da har vi omdisponert midler fra studentsamskipnadene for å gjennomføre den. Så vi har jo et handlingsrom.

Les også: –⁠ Det er ingen tvil om at vi ønsker å fortsette satsingen på Honours-programmet.

Psykisk helse på dagsorden

Det første av dagens temaer er et som har ligget i kortene, nemlig studenters psykiske helse. Ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT-undersøkelsens) tall fra 2018 oppgir blant annet 16 prosent av studenter å ha en psykisk lidelse, mens 21 prosent oppgir å ha hatt selvmordstanker. I pausen kan helseminister Bent Høie (H) imidlertid fortelle Universitas at studenter jevnt over har bedre helse enn befolkningen ellers.

–⁠ Det er snakk om korrelasjon: De som har muligheten til å studere, er jevnt over friskere enn dem uten den muligheten, sier Høie.

Vi håper å få ærlige og spreke innspill i dag, gjerne noen utenfor boksen

Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

Det er ikke fullstendig klart hva hans rolle skulle være under møtet. Utover en intetsigende innledning om viktigheten av god psykisk helse, bidro ikke Høie stort, og det kan virke som om hans tilstedeværelse var nok en gest rettet mot studentpolitikerne.

Gjentar etablerte sannheter

Ilan Dehli Villanger, seniorrådgiver ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN) ved UiO, er her for å snakke om de tiltakene han og hans kollegaer har innført på MN-fakultetet for å motvirke frafall og mistilpasning blant studentene. Hans innlegg var et lite lyspunkt. Blant annet har fakultetet innført skreddersydd én-til-én-veiledning for alle studentene, samt et programseminar for alle førsteårsstudentene. På programseminarene arrangerer de leker som innebærer fysisk nærhet med både medstudenter og vitenskapelig ansatte.

–⁠ Det blir lettere å spørre om hjelp når du har tatt professoren på skinkene, sier Villanger lattermildt.

–⁠ Jeg har stått foran kollegiet og brølt at vi må elske alle studentene våre. Det høres kanskje litt «Ari-Behnsk» ut. De pleier å spørre om det har klikka for meg.

Når talernes innlegg er overstått, får hvert bord i oppgave å diskutere utdelte spørsmål. Man skulle kanskje trodd at gruppediskusjonene ville bli de mest verdifulle delene av møtet, men det er det her det blir tydelig at potensialet for møtet er heller begrenset. Det er noe elevrådsk over det hele. Én og én vandrer gruppenes representanter opp til talerstolen for å legge frem sine «ærlige og spreke innspill», men som oftest gjentas allerede etablerte sannheter. Et lyspunkt er Stian Skarheim Magelssen fra Norsk Studentorganisasjon (NSO), som påpeker at studentene har det bedre når de tilbringer tid på campus, og at dette først skjer når undervisningen er god.

Les også: Bruker felles­un­der­vis­ning på odon­to­logi­stu­diene som en «snarvei» til medi­sin­stu­dier.

Kompetanse og arbeidskraft

Marte Øien, leder i NSO, var også tilstede ved fjorårets møte, da den nye stipendordningen var en het potet som ikke ble diskutert. Øien er ikke uenig med regjeringen om temaene som blir diskutert på mandagens møte.

–⁠ Akkurat nå er det litt tidlig å si, for vi er i de tidlige fasene både når det gjelder psykisk helse og arbeidsrelevans. Uenige kan vi først bli når det er blir snakk om konkrete tiltak og hva man skal prioritere, forteller Øien.

–⁠ Det later til at Nybø mener utdanningsinstitusjonenes rolle er å supplere næringslivet med kompetanse og arbeidskraft. Er du enig i dette instrumentelle synet på utdanning?

–⁠ Stortingsmeldingen om arbeidslivsrelevans og praksis kommer til å se på hvordan utdanningsinstitusjoner svarer på næringslivets behov. Det betyr ikke at næringslivet skal bestemme over det faglige innholdet på institusjonene. Det tror jeg at vi i NSO og Nybø er enige om, sier hun.

Jaja, så mye for den radikale studentmassen.

Gode tider for nyutdannede

Dagens andre tema er arbeidsrelevans og blir innledet av for Liv Anne Støren, forsker og forfatter av NIFUs nylig publiserte arbeidsnotat, Spesialkandidatundersøkelsen 2019. Undersøkelsen ser på hvordan tidligere masterstudenter har det i arbeidsmarkedet to til tre år etter fullført utdanning.

–⁠ Hovedbildet i denne rapporten er at masterne har en svært god arbeidsmarkedssituasjon vinteren 2019. Dette er til tross for at de som undersøkes, ble uteksaminert på et tidspunkt da arbeidsledigheten var på topp, og høy etter norske forhold, nemlig i 2016. To–tre år etter eksamen er bare 2,4 prosent av masterne arbeidsledige, sier Støren til Universitas.

Liksom SHoT-undersøkelsen er NIFUs tall såkalte gledelige nyheter, hvertfall ifølge helseministeren, og dermed blir det betimelig å spørre: Hvorfor er det disse temaene som behandles på dette møtet egentlig?

Et ærlig og sprekt innspill

All honnør til forskerne som står bak de viktige undersøkelsene som dannet bakteppe for mandagens møte. Det er godt å vite at det går bra med studentene, men at morgendagen også bringer utfordringer.

Til neste år kunne man kanskje valgt vinklinger som ikke klapper regjeringen like hardt på ryggen for dens arbeid. Når studentrepresentanter fra hele landet er invitert, ønsker man å se flere innlegg fra deres side, som viser hvordan lokale forskjeller i praksis kan ha innvirkning på de problemene SHoT-undersøkelsen avdekker. Man sitter igjen og drømmer om flere konkrete problemstillinger til diskusjon og ikke minst flere illsinte studentledere som ikke lar seg bestikke!