SKANDALE: Studentene ble lovet studiepoeng, stipend og lån. Så kom sjokkbeskjeden.

Studenter føler seg presset til å tie om studie­skan­dale

–⁠ Jeg føler at de prøver å psyke oss ut med urimelige erstatningstilbud, sier student i etterkant av studieturen til Cuba som endte i katastrofe.

–⁠ Jeg har brukt alle sparepengene mine på dette, sier «Fredrikke» (20).

Pengene gikk til utdanningsagenten GoStudy (GS), som lovet henne stipend, lån og tretti studiepoeng for et studieopphold i Cuba. Slik gikk det ikke. Høstsemesteret 2018 dro Fredrikke og fjorten andre til Cuba. De hadde undervisning, pugget pensum og tok eksamen.

Men det ser imidlertid ikke ut til at noe av dette vil telle. Det viser seg nemlig at Spansk- og Latinamerikastudiet ikke oppfylte norske utdanningskriterier. Dette på tross av hva GS hadde markedsført på sine nettsider. Nå må studentene plukke opp regningen selv.

Velferds­tinget i Oslo og Akershus øker støtten til seg selv igjen: –⁠ Problematisk

Lovet penger

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

–⁠ Jeg har ikke penger til å betale dette beløpet sånn uten videre, sier «Maria» (21).

Maria og Fredrikke ønsker å være anonyme, da de er redd for at GS ikke vil forhandle med dem om en løsning hvis de står frem med navn.

Ifølge GS skulle første innbetaling fra Lånekassen komme i september. Men etter elleve uker i Cuba var pengene fortsatt ingen sted å se. Så, mot slutten av semesteret, kom sjokkmeldingen. De fikk avslag på søknad om støtte fra Lånekassen. Studiet ble ikke godkjent.

–⁠ Flere av oss hadde lyst å reise hjem allerede da. De tenkte at det ikke var noe vits å kaste bort mer tid, sier Fredrikke.

Studentene klaget inn beslutningen. De fikk avslag på klagen, og satt dermed i Cubas hovedstad uten pengene.

Studenter i Nord-Syria: –⁠ Vil kjempe til siste slutt

– Ødela Havanna

Fredrikke forteller at det kunne bli trangt om pengene, og at flere av studentene hadde fått lån fra familiemedlemmer med planer om å tilbakebetale så fort pengene kom inn.

–⁠ Det var mange dager vi satt hjemme etter skolen fordi vi ikke hadde penger til annet, sier Fredrikke.

–⁠ Det ødela Havana på en måte, sier Maria.

–⁠ Mange vil ha erstatning for at de har vært i Cuba uten noe grunn, og har kastet bort så mye tid, sier Fredrikke.

21-år gamle Kasper Konow var også blant studentene som dro til Cuba. Han kjenner seg igjen i det Fredrikke og Maria beskriver.

–⁠ Dette ødela på en måte gløden vår under hele oppholdet med tanke på økonomi og trivsel. Vi følte jo at vi kunne stole på dem som jobbet i GS, sier han.

Universitas har vært i kontakt med åtte studenter fra kullet. Syv av dem opplyser at de har fått anbefalinger fra GS-ansatte om å ikke gå ut med informasjon om saken til media.

Leder i GoStudy, Vemund Nordvik, forteller at han ikke kjenner seg igjen i dette, og at han ikke har advart studentene mot å kontakte media.

–⁠ Jeg forstår ikke hvorfor jeg skulle ha gjort dette, skriver han i en mail til Universitas.

Les også: Vant kampen om åpen publisering av tidsskrifter

Møte i desember

–⁠ Jeg reiste til Cuba for å få et møte med studentene før de returnerte til Norge, skriver Nordvik.

Han hadde med en avtale som han ville at studentene skulle skrive under på. Universitas har fått tilsendt dokumentet.

Studentene fikk mulighet til å oppgi et erstatningsbeløp de mente det var rettferdig å kreve fra GS, hvis studentene skulle få et endelig avslag på støttesøknaden. I avtalen var det også lagt inn en taushetsbestemmelse. I den står det at «verken avtaledokumentet eller innholdet skal tilflyte andre». Nordvik understreker overfor Universitas at GS aldri har pålagt studentene taushetsplikt.

Enkelte av studentene ble enige et beløp på 150.000 kroner, men det ble avvist av Nordvik. Han kom så med et nytt forslag. Men ingen av studentene godtok avtalen, da de mente beløpet var for lite.

Kort frist

I juni, et halvt år etter at studentene hadde kommet hjem, fikk de et nytt tilbud fra GS. De fikk da kun en uke på å signere avtalen.

–⁠ Det var urimelig å gi så korte frister, sier Fredrikke.

Studentene klaget, og fikk forlenget fristen en uke. Men heller ikke dette tilbudet tok de imot. Summen studentene i utganspunktet skulle betale, var samlet 97.000 kroner. Det inkluderte boplass, studieavgift og reise. Pengene skulle betales inn i tre delbeløp, over en lengre periode. GS opplyser at tilbudet som nå ligger på bordet, er et prisavslag på 30 prosent på totalbeløpet samt 35.000 kroner i kompensasjon dersom utdanningsstøtten fortsatt ikke kommer.

–⁠ Men for oss blir det veldig absurd, fordi det på nettsiden sto så tydelig at vi ikke trenger å betale det siste beløpet på 77.000, før vi har fått lån og stipend. Da er det selvsagt mer lønnsomt å ikke ta imot avtalen, resonnerer Maria og fortsetter:

–⁠ Hvorfor skal vi betale for et produkt vi aldri har fått? Man kan ikke reklamere for noe som ikke stemmer for så å slenge på et lite avslag på prisen.

Nordvik skriver at GS ikke vil kreve inn noe restbeløp fra studentene før saken er avklart. På spørsmål om hvorfor avtaletilbudet fra juni hadde så kort frist, skriver han:

–⁠ Det ble opprinnelig satt en kort frist, fordi vi opplevde at mange var utålmodige og ønsket en rask avklaring. Da dette viste seg ikke å være tilfellet, utsatte vi akseptfristen.

–⁠ Prøver å psyke oss ut

Blant dem som har valgt å gå ut i media, er 22 år gamle Marta Abelsen. Hun kontaktet Aftenposten, og fortalte om sin frustrasjon.

–⁠ I starten av studieoppholdet var jeg ikke så bekymret for hvordan det ville gå, siden GS var så tydelige på at vi ikke skulle lide noe økonomisk tap. Men nå føler jeg at de prøver å psyke oss ut med urimelige erstatningstilbud, og ved å dra ut tiden. Det virker som at de tenker at jo lengre tid det går, jo mindre bryr vi oss, sier Abelsen til Universitas.

Vil ikke dra ut tiden

–⁠ GoStudy har ingen interesse av at denne saken drar ut i tid. For oss er det viktig at studentene søker Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanningen (Nokut) om godkjennelse av studiet, nå som studiets faglige innhold er bedre dokumentert fra Universitetet i Havana sin side. Og vi forutsetter at Nokut foretar en reell behandling av søknadene, skriver Nordvik.

–⁠ Jeg synes ikke tilbudet vårt er noe urimelig alle forhold tatt i betraktning.

Nordvik håper nemlig fortsatt at Lånekassen vil reversere avslaget sitt.

–⁠ GoStudy beklager at Lånekassen så langt ikke har innvilget utdanningsstøtte.

Han mener avslaget beror på misforståelser fra Lånekassens side og kommunikasjonssvikt.

–⁠ Vi har over lengre tid forsøkt å bidra til en opplysning av saken, slik at et korrekt vedtak kan treffes.

Lånekassen avgjør hvilke utenlandsstudier som det gis støtte til å gjennomføre. De søker råd fra Nokut, men vurderer selv i hvilke grad de vil vekte Nokuts råd. Nordvik forteller at han frykter Nokut ikke hadde riktig informasjon da de ga råd om å avslå studiet.

Derfor oppfordrer han studentene til selv å søke om ny saksbehandling av Nokut, i håp om at de vil rådgi Lånekassen til å reversere avslaget.

–⁠ Dette er en lei sak for studentene, sier Nordvik.

ANSA

I desember ga interesseorganisasjonen Association of Norwegian Students Abroud (ANSA) sitt «etiske godkjenningsstempel» til GS. Mandag formiddag behandlet ANSA saken om Cuba-studiene.

–⁠ GoStudy har skrevet og promotert et program som ikke hadde støtte av Lånekassen, slik de har lovet studentene. Vi velger å tro at de har handlet i god tro, da misinformering kun vil ha negative konsekvenser for deres virke, skriver Anders Halvorsen, generalsekretær i ANSA i en email. ANSA vil kreve at GS dekker «de utgiftene relatert til dette programmet for alle de studentene som har blitt påvirket.»

–⁠ GoStudy har likevel feilet i å holde seg oppdatert i de regelverkene som gjelder for deres programmer på Cuba, skriver Halvorsen.

Spansk- og Latinamerikastudier i Cuba tilbys ikke lenger av GS.