Nytt sykehus: Leder av Norsk medisinstudentforening Aladdin Boukadour følger nøye med på situasjonen og deler bekymringene til fagmiljøet.
Nytt sykehus: Leder av Norsk medisinstudentforening Aladdin Boukadour følger nøye med på situasjonen og deler bekymringene til fagmiljøet.

Spikeren i kista for Ullevål sykehus: –⁠ Skuffet

Studielokalene flyttes til Gaustad og Aker. Medisinstudenter deler bekymringen til fagmiljøet.

Regjeringen trosser ansatteorganisasjoner ved Oslo Universitetssykehus, og går inn for å bygge ut et sykehus med nye studielokaler på Gaustad og Aker. Det ble offentliggjort i statsbudsjettet mandag 7. oktober.

Universitetet i Oslo (UiO) har i dag en avtale med Ullevål sykehus om undervisning for medisinstudenter i deres lokaler. For studentene vil regjeringens beslutning bety at mye undervisning vil flyttes til nye undervisningslokaler på Aker og Gaustad.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) er opptatt av at det ved endring av sykehusbygg, skal være nok areal dedikert til studiearbeid, undersøkelsesbenker, grupperom og nok praksisplasser for å ivareta studiekvaliteten.

–⁠ Vi følger nøye med på situasjonen, og registrerer at veldig mange i fagmiljøet er bekymret. Som studenter er vi bekymret for at studietilbudet forverres, fordi på sikt vil det gå utover kompetansen til fremtidens helsepersonell, sier leder av Nmf, Aladdin Boukaddour.

Nmf deler også bekymringene til fagmiljøet om at pasienttilbudet med tiden forverres som følge av for liten tomteplass, og derfor mindre mulighet til videre utbygging når det blir nødvendig i fremtiden.

Les også: Kutter 150 studie­plasser ved Politi­høg­skolen i Oslo.

–⁠ Skuffet

Boukaddour skulle gjerne sett en grundigere utredelse av andre alternativ før et slikt vedtak.

–⁠ Personlig er jeg skuffet over den vedtatte nedleggelsen av Ullevål. Det har kommet frem ulike alternativer til Gaustadutbyggingen, deriblant rapporten Parksykehus Ullevål, som konkluderer med et alternativ som er 20 milliarder billigere enn Helse Sør-Øst sin plan, sier han. Boukaddour påpeker at forskning på fremtidens pasientbehandling ikke bør gå over dagens pasienttilbud.

Boukaddour får støtte fra medisinstudent og leder for Medisinsk studentutvalg, Oline Marie Sæther, som mener det er urovekkende at regjeringen går videre med en plan som møter stor skepsis blant fagmiljøene på Ullevål og Rikshospitalet.

Urovekkende: Oline Marie Sæther, leder for Medisinsk studentutvalg, mener det er viktig å høre på skepsisen til fagmiljøet i denne saken.
Urovekkende: Oline Marie Sæther, leder for Medisinsk studentutvalg, mener det er viktig å høre på skepsisen til fagmiljøet i denne saken.

–⁠ Det er viktig å høre på de som har jobbet der i mange år. De vet hvordan det fungerer i dag og kan skjønne bedre hvordan det vil fungere i fremtiden, sier hun.

Positivt for forskning

UiO har vært involvert i dialogen og planleggingen av videre utbygging av Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ullevål og Aker siden fusjonen 2009. Den nå planlagte utbyggingen på Gaustad og Aker korresponderer med hva UiO lenge har argumentert for.

–⁠ Det har vært viktig for Det medisinske fakultet og UiO at regionale og nasjonale oppgaver som nå ligger til Rikshospitalet fortsetter å være i området på Gaustad. Den største delen av forskningsinfrastrukturen ligger i området Rikshospitalet, Domus Medica og det kommende Livsvitenskapsbygget, sier Ivar Prydz Gladhaug, dekan for Det medisinske fakultet.

Ifølge Gladhaug er den geografiske nærheten viktig for samarbeidet.

–⁠ Slik planene om utbygging av Ullevål foreligger, er det implisitt at alt som nå er på Rikshospitalet etterhvert skal flyttes ned til Ullevål. For Det medisinske fakultet ville dette vært negativt, sier Gladhaug.

Han mener undervisningsfasilitetene på Ullevål er langt fra optimale.

–⁠ Nærmere 70 prosent av byggmassen på Ullevål er kondemnabel. Det er derfor godt for våre studenter at vi kan bygge et nytt undervisningssykehus fra bunnen av på Aker. Det gir rom for å legge til rette for en rekke av moderne undervisningsformer, mener han.

Det er ikke bare Ullevål sykehus som legges ned, Det norske institutt i Athen står også i fare.

Løser ikke grunnleggende utfordringer

Christian Grimsgaard, styremedlem i Norsk overlegeforening og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, mener dette prosjektet ikke løser de grunnleggende utfordringene som Oslo sykehusene står overfor. Videre er han skeptisk til hvorvidt dette vil virke positivt for medisinstudentene.

–⁠ Jeg tror det viktigste for medisinstudenter er en god kobling opp mot klinikken. Dette prosjektet på Gaustad og Aker er ikke avgjørende for studentene i den forbindelse, sier han.

Fikk du med deg denne? Studenter føler seg presset til å tie om studie­skan­dale.