STØTTE TIL FORELDRE: Hans Fredrik Grøvan (Krf) fra Utdannings- og forskningskomiteen er fornøyd med en ny støtteordning som skal gjøre overgangen mellom studier og jobb lettere.
STØTTE TIL FORELDRE: Hans Fredrik Grøvan (Krf) fra Utdannings- og forskningskomiteen er fornøyd med en ny støtteordning som skal gjøre overgangen mellom studier og jobb lettere.

Etablerer støtte­ord­ning for studenter med barn

Ordningen skal gi støtte til studenter som får barn opptil syv måneder etter fullført grad, eller like før de avlegger graden.

Kristelig folkeparti (Krf) legger for første gang frem statsbudsjettet som en del av Solberg-regjeringen.

I kjølvannet av Ernas omdiskuterte nyttårstale uttalte en rekke studentmødre til Khrono at støtteordningene ikke var tilstrekkelige til at studenter kan få barn.

Baby-bom?

Hans Fredrik Grøvan (Krf) fra Utdannings- og forskningskomiteen trekker derimot nå frem en fersk ordning som positiv for studenter med barn:

–⁠ Foreldre som er ferdige med en grad og som skal ut i arbeidslivet har vi nå etablert en støtteordning for. Overgangen mellom studier og jobb kan være krevende, derfor legger vi inn en støtteordning.

–⁠ Disse endringene gjelder først og fremst etter studietiden. Hva gjør dere for de som har barn i studietiden?

–⁠ Dette vil være en ordning for de studenter som enten får barn opptil 7 måneder etter fullført grad, eller like før de avlegger en grad. Vi har ikke gjort andre endringer på dagens ordninger.

–⁠ Studentene må vente litt til med å få barn, altså?

–⁠ Vi har andre ordninger som bidrar til styrket økonomi til de som har barn. Vi har jo økt engangsstøtten betydelig i budsjettet for 2019, men ikke andre nye tiltak for 2020.

Satser på psykisk helse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot) har vist at studenter som gruppe sliter psykisk. I statsbudsjettet er det lagt av penger til å gjennomføre en levekårsundersøkelse for studenter.

–⁠ Vi har lagt inn et stort fokus på studentenes psykiske helse- det ligger betydelige midler der, det tror vi er viktig. Mange studenter sliter og vi trenger flere oppfølgingstiltak.