På god vei: -- Overordnet er dette et godt budsjett for norske studenter, sier Marte Øien.
På god vei: – Overordnet er dette et godt budsjett for norske studenter, sier Marte Øien.Foto: Odin Drønen

Foreslår 2200 nye student­bo­liger

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. –⁠ Det er vanskelig å være fornøyd med satsingen på studentboliger, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Marte Øien.

Universitas oppdaterer saken

–⁠ Regjeringen fortsetter å være offensive i byggingen av nye studentboliger, men vi håper regjeringen snart vil lytte til forslagene fra sin egen arbeidsgruppe slik at man bygge flere studentboliger i året, sier Marte Øien, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO) til Universitas.

NSO mener det er vanskelig å være fornøyd med satsingen på studentboliger i neste års budsjett, når det ikke foreligger konkrete forslag til endringer som gjør det mulig å bygge 3000 studentboliger. Dette er et av organisasjonens hovedkrav.

Studiestøtte

–⁠ Overordnet er dette et godt budsjett for norske studenter. Fullføringen av 11 måneders studiestøtte er en milepæl i arbeidet med å øke studiestøtten til 1.5G.

Siden 2017 har regjeringen trappet opp studiestøtten for heltidsstudenter i høyere utdanning. Målet om 11 måneders studiestøtte blir nådd nå når den utvides til den fjerde og siste uken.

Leder av Velferdstinget i Velferdstinget i Oslo og Akershus, Gard Løken Frøvoll, er også godt fornøyd med at det nå loves mer penger til studentene.

–⁠ Dette synes vi er veldig bra, blant annet fordi det gir studentene mer tid til å fokusere på å faktisk studere i studietiden sin, sier Frøvoll.

Han påpeker at Stortinget i 2016 vedtok planen for opptrapping til 11 måneders studiestøtte, og er glad for at regjeringen nå går fra ord til handling.

–⁠ Det har jo blitt lovet oss i et par år, så nå er vi glade for at det faktisk gjennomføres, sier han.

Ny levekårsundersøkelse

Regjeringen foreslår også fullt foreldrestipend for de som får barn i overgangen mellom studiene og jobb, og det er satt av penger til en ny levekårsundersøkelse for studenter.

–⁠ Vi har bedt om en ny levekårsundersøkelse i lang tid. Derfor er vi svært glade for at regjeringen vil igangsette en ny undersøkelse, sier Øien.

Flere studieplasser

Regjeringen foreslår også å opprette 250 nye studieplasser.

–⁠ Vi vet at det er et stort og økende behov for ansatte i helse- og omsorgssektoren og nok kompetanse innenfor teknologi og det grønne skiftet. Derfor vil vi fordele 75 plasser til helse- og sosialfag, med vekt på sykepleie, og 70 plasser til teknologi og fag rettet mot grønt skifte, sier forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

I tillegg skal rundt 100 studieplassar brukes på fleksible og desentraliserte studietilbud utenfor de store byene.