Familielykke: Annica Marie Fosli forteller at Nordberg studentby har et godt fellesskap hvor de ulike familiene stiller opp for hverandre.
Familielykke: Annica Marie Fosli forteller at Nordberg studentby har et godt fellesskap hvor de ulike familiene stiller opp for hverandre.

Familieboliger erstattes med singelleiligheter:

SiO tilbyr student­fa­mi­lier leilig­heter 3000 kroner dyrere

SiO har vedtatt å rive Nordberg studentby, og flere studentfamilier står uten bolig – mange uten råd til å flytte inn i dem SiO foreslår.

–⁠ Det er snakk om mennesker som inngår i to av de mest utsatte økonomiske gruppene. Mange av oss tenker ikke på flytting til Kringsjå som et reelt alternativ, og det er dét som virker som det primære alternativet fra SiO.

Annica Marie Fosli er en av de som bor i familiebolig i Nordberg studentby. Hun forteller Universitas at en økning på 3000 kroner i måneden utgjør mye i en allerede presset familie- og studentøkonomi. Det er prisforskjellen mellom de nåværende boligene på Nordberg og de nye familieleilighetene på Kringsjå, som SiO i en e-post foreslår at beboerne flytter til.

Anders er student og Extinction Rebellion-medlem: –⁠ Ser på det som en plikt å ta til gatene

Endring i planene

Allerede i august i fjor fikk leietakerne på Nordberg beskjed om at studentbyen skulle rives og bli til singelleiligheter. Tidshorisonten for ombyggingen var da ikke fastsatt, og flere beboere Universitas har snakket med, tenkte at prosjektet ikke ville klargjøres i løpet av deres studietid.

I juni i år sendte SiO derimot ut en e-post til beboerne på Nordberg hvor de informerte om at alle måtte ut innen årsskifte til 2020. De korrigerte imidlertid dette 11. september ettersom planleggingsprosessen har tatt lengre tid enn antatt. Kontrabeskjeden er at studentene kan bo på Nordberg ut 2020. Et alternativ SiO foreslår i e-posten, er å søke flytting til nye familieleiligheter i Kringsjå studentby.

Tilbyr også rimelige alternativer

Boligdirektør i SiO, Gunn Kirsti Løkka, understreker at flytting til Kringsjå kun er et forslag, og at det finnes andre familieboliger med tilsvarende pris som de på Nordberg. De som bor på Nordberg gis prioritet om de søker til de dyrere Kringsjå-boligene, men ifølge Løkka kan familiene på Nordberg også søke om internflytting til andre rimelige alternativer. Da vil de få prioritet foran søkere som er utenfor SiOs system.

–⁠ Vi foreslo spesifikt de nye plusshusene, altså bygninger som skaper mer energi enn de bruker selv, på Kringsjå fordi de er helt nye og holder en høy standard. Det var vår tanke å gi Nordberg-beboerne prioritet på disse. Jeg forstår at ikke alle har råd til å betale 3000 mer i måneden. Inntil videre kan de heldigvis bli boende på Nordberg, forteller Løkka.

TRIST: – Man vil miste dette fellesskapet. Det er et _tight community_ her oppe, både for voksne og barn, sier Fosli.
TRIST: – Man vil miste dette fellesskapet. Det er et tight community her oppe, både for voksne og barn, sier Fosli.

–⁠ Kritikkverdig

I et innlegg på Facebook-gruppa for studentbyen kommenterer en av leietakerne at SiO muligens bryter forpliktelsene i leiekontrakten.

–⁠ I leiekontrakten står det at SiO plikter å finne et nytt bosted ved eventuell renovering. Hvis vi søker flytting til en dyrere leilighet, kan det hende vi sier ifra oss retten til å få nytt bosted til samme pris som vi nå betaler, skriver beboeren.

I leiekontraktens femte paragraf heter det: «Ved større oppussingsarbeider/rehabilitering, kan leietaker i kontraktsperioden bli pålagt å flytte over til annen passende bolig utleier disponerer.»

Advokat Tom Olav Risa i Leieboerforeningen sier til Universitas at ombyggingsprosjektet på Nordberg ikke samsvarer med det paragrafen beskriver. Det er ifølge ham en vesentlig forskjell mellom rehabilitering og riving. Han mener SiO holder seg innenfor tidsfristene som beskrives i leieavtalen, men ytrer seg likevel kritisk til måten studentsamskipnaden har opptrådt på:

–⁠ Jeg synes det er kritikkverdig å gi en beskjed i juni, for så å få en annen beskjed i september. De som allerede har flyttet eller har planlagt flytting, kan ha blitt påført unødvendige merkostnader.

Regjeringen vil kutte i arbeidsavklaringspenger: –⁠ Skal vi hjelpe unge uføre, må vi ikke ta pengene deres

–⁠ Forvirrende

Også Fosli forteller at de motstridende beskjedene fra SiO har vært et uromoment. Hun beskriver e-postene som forvirrende. Hun hadde selv forberedt sønnen på å flytte rundt årsskiftet. Videre forteller Fosli at flere allerede har flyttet for å spare seg for stresset. Deriblant naboene hennes, som i juni søkte om flytting til Sogn studentby da de trodde de måtte være ute innen januar. Hadde eks-naboene ventet til kontrabeskjeden kom i september, ville de ifølge Fosli blitt boende til de blir ferdige med å studere nå til våren. Universitas har vært i kontakt med naboene, men de ønsket ikke å stille til intervju.

Løkka beklager at forutsetningene endret seg etter at Foslis tidligere naboer valgte å flytte.

–⁠ Jeg forstår godt at det er kjedelig for de som eventuelt har vært tidlig ute og skaffet seg ny bolig, dersom de heller ville fortsatt å bo på Nordberg, forteller hun.

Hun hevder at SiO har opptrådt så godt de kunne med tanke på informasjonen de hadde tilgang til:

–⁠ For studenter med barn er det ekstra viktig å kunne planlegge, og vi ønsket derfor å informere tidlig. Det var derfor vi sendte ut en e-post allerede i juni. Det er selvfølgelig beklagelig at forutsetningene endret seg.

Prioriterer enkeltstudentene

Løkka hevder at noe måtte skje på Nordberg studentby uansett.

–⁠ For det første er standarden på familieboligene på Nordberg sånn at vi måtte pusset dem opp hvis vi ikke bygget om hele studentbyen, sier Løkka.

Hun forteller at boligmangelen blant byens studenter er en av grunnene til at SiO ønsker å rive og bygge nytt:

–⁠ Grunnen til at det ble singelleiligheter er at vi på en eller annen måte må bøte på det store boligpresset studentmassen står overfor, og det er mye større mangel på singelboliger enn familieboliger.

Med nybygde familieboliger på Kringsjå mener Løkka at behovet for familieleiligheter er tilstrekkelig dekket. Derfor var det ifølge henne nødvendig å prioritere boliger for enkeltstudenter.

Paradis for studentfamilier

Fosli er på sin side kritisk til at SiO velger å bygge de nye singelboligene akkurat på Nordberg. Hun trekker fram at studentbyen er et fantastisk sted for studenter med barn.

–⁠ Her oppe er du omringet av folk som kan hjelpe deg om det trengs. Jeg ser for eksempel hele tiden folk få hjelp til å hente i barnehagen, sier hun.

Hun poengterer også det flotte området rundt blokkene. Sogn barnehage, der sønnen til Fosli er om dagen, ligger ikke langt unna. Bak blokkene ligger Solvang kolonihage hvor det er koselige turområder, og i selve studentbyen er det flere lekeapparater og sandkasser.

–⁠ Det er synd at Nordberg skal bygges om til singelleiligheter, fordi da vil man miste dette fellesskapet. Det er et tight community her oppe, både for voksne og barn. Jeg forstår at SiO gjerne vil bygge flere leiligheter for enkeltstudenter, men hvorfor velge et område som fungerer så bra for familiene som bor her?

Les også: Student og kristen: –⁠ Til syvende og sist er det Gud som definerer hva som er rett og galt