Religiøs: Rektor Frank-Ole Thoresen er stolt av veksten Fjellhaug Internasjonale Høgskole har sett de siste årene.
Religiøs: Rektor Frank-Ole Thoresen er stolt av veksten Fjellhaug Internasjonale Høgskole har sett de siste årene.

Student-boom til kristne høyskoler

Flere og flere studenter strømmer til kristne studiesteder. Overraskende, mener forsker.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) og Høyskolen for ledelse og teologi (HLT) har begge opplevd en stor økning i antall studenter de siste årene. Det var den kristne ukesavisen Norge IDAG som omtalte saken først.

Frank-Ole Thoresen, rektor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, tror tilveksten kan ha flere årsaker, men foreslår at en del studenter ønsker å studere ved en institusjon som har en tydelig verdiforankring:

–⁠ Mange har et ønske om å studere ved et mindre studiested, og mange ønsker å kunne utøve troen sin i studiehverdagen og finne et fellesskap.

Les også: Klima­for­nekter og «bompenge­stu­dent»: –⁠ Skjønner ikke hvorfor biler skal få skylden for alt

Han legger til at den eksplosive veksten også skyldes at skolen begynte å tilby nettstudium året før. Nettstudiet har mellom 100 og 150 studenter, men rektoren understreker at disse er fullverdige studenter.

Kristne studenter

Hvorvidt økningen hos de kristne høgskolene betyr at studentmassen er blitt mer religiøs, er flere skeptiske til.

–⁠ Tendensen er at Norge blir mer sekulært. Særlig blant de yngre ser man at andelen kristne går ned. Derfor er det overraskende at disse høgskolene får flere og flere studenter, sier Tore Rafoss, forsker ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO).

–⁠ Kan det ha å gjøre med en reaksjon mot sekulariseringen, at de kristne søker andre med liknende verdier?

–⁠ Det er ikke lett å si at dét er årsaken, men det er en mulighet.

Generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Karl-Johan Kjøde, er forsiktig med kun å skylde på en mer kristen studentmasse:

–⁠ Hvorvidt den store tilveksten til kristen høgskoler består av kristne studenter, vet vi ingenting om. Det er imidlertid forståelig om kristne studenter søker seg til et studiested som bygger på deres mest grunnleggende overbevisning.

Les også: Ask (26) bor i «student­bolig» på 16 kvad­rat­meter: –⁠ Har alt man trenger

–⁠ Ingen er verdinøytrale

Håvard Evensen (22) og Kristian Bønes Yndestad (25), to av studentene ved Fjellhaug, forteller at det tette og personlige studiemiljøet var et trekkplaster da de søkte seg inn. Det samme gjaldt skolens verdier.

–⁠ Det var naturlig å søke hit fordi skolen står for samme konservative lære som meg. I tillegg har skolen og de ansatte et mer klassisk bibelsyn, sier Evensen.

Rektor Thoresen forklarer at de ansatte deler et felles verdigrunnlag:

–⁠ På Fjellhaug må nye ansatte gjøre seg kjent med et verdidokument som er utviklet gjennom en faglig drøfting. Det går blant annet ut på at Bibelen og de lutherske bekjennelsesskriftene er grunnlag for teologiundervisningen på Fjellhaug.

–⁠ Kan det gå på bekostning av undervisning og forskning at de ansatte må bekjenne seg en religion for å undervise på kristne høgskoler?

–⁠ Det vil jeg ikke si. Hvis du ser på en ansatt på universitetet, vil ingen være verdinøytrale. Videre er det ikke sånn at kun ateister kan undervise om kristendom, eller kristne om islam. Fjellhaug utdanner mennesker til å arbeide i kirker og kristne organisasjoner. Det er helt naturlig at kristne teologer utdanner innen teologi. Det må være rom til å undervise om sin egen religion fra et innenfraperspektiv.

Les også: UiO svidde av nærmere en halv million på burs­dags­fei­ring

Pinsebevegelsens alternativ

Høyskolen for ledelse og teologi, som har lokaler på Stabekk, har opplevd en økning på 35 prosent i antall studenter fra i fjor. Da ble 140 studenter tatt opp, mens i år ligger tallet an til å bli rundt 185. Totalt nærmer skolen seg 300 studenter.

–⁠ Vi er fortsatt en liten skole, så små økninger har stor betydning prosentvis. Vi er veldig positive og glad for økningen, sier Arne Mella, rektor ved HLT. Han tror vi ser en økning i antall studenter til de kristne studiestedene fordi studentene er fornøyd med studietilbudet.

–⁠ Det har vært en uttalt spådom om at religion vil få mindre betydning i samfunnet vårt, men jeg tenker det har vist seg å være motsatt. I det stadig mer mangfoldige samfunnet vi lever i, er det å ha kunnskaper om religion, kultur og bakgrunn helt nødvendig for å forstå verden.