Benedikte Espeland, leder i Oslo Grønne Studenter.
Benedikte Espeland, leder i Oslo Grønne Studenter.

Hvor er Høyres klima­po­li­tikk?

MDG vil sette en konkret sluttdato for norsk oljeproduksjon i 2035, skriver Benedikte Espeland, leder i Oslo Grønne Studenter.

I forrige ukes Universitas støtter Joakim Solheim Hatletveit fra Høyres Studenter helhjertet opp om innføringen av en konkurranse mellom universitetene og høgskolene om å være best til å kutte klimagassutslipp. Vi i Grønne Studenter er selvsagt helt enige i at det er på tide at kunnskapsinstitusjonene begynner å kutte sine utslipp drastisk, og er veldig glade for at Høyres Studenter etterlyser mer handling. Vi mener imidlertid at det overordnede målet i enhver klimapolitikk må være at de totale utslippene i Norge og verden går nok ned, og så lenge utslippskutt i kunnskapssektoren ikke er del av en slik helhetlig politikk, forblir det lite mer enn symbolpolitikk.

Norsk olje bidrar til nesten ti ganger så store utslipp i utlandet som vårt eget klimagassutslipp per år

Les også: Høyres studenter: –⁠ Mye kunnskap, lite handling

Her er noen eksempler som viser at det er MDGs politikk, og ikke den som føres av den nåværende Høyre-styrte regjeringen, som vil lede til slike utslippskutt: Arbeidet MDG har gjort i Oslo viser at helhetlige og bindende avtaler fungerer bedre enn vage lovnader uten reelle forpliktelser. Fra 2016 til 2017 gikk utslippene i Oslo ned 8,8 prosent. Samme periode gikk de nasjonale utslippene ned kun 1,6 prosent – og året etter gikk de opp 0,4 prosent. For oss viser dette at en konkurranse i utslippskutt mellom universitetene og høgskolene vil bli lite virkningsfull dersom den ikke også stiller krav til institusjonene.

Samtidig som tallene gjør det helt tydelig at det må gjøres langt mer nasjonalt for å kutte utslipp, er den store elefanten i rommet at Norges utslipp faktisk ville gått ned med 11 prosent dersom det ikke hadde vært for oljebransjen, og at norsk olje i tillegg bidrar til nesten ti ganger så store utslipp i utlandet som vårt eget klimagassutslipp per år. Mens MDG derfor vil sette en konkret sluttdato for norsk oljeproduksjon i 2035, fortsetter Høyre-regjeringen å dele ut nye letelisenser til en oljenæring som vi vet må utfases dersom verden skal styre unna katastrofale klimaendringer. Det står også svart på hvitt i Høyres Studenters næringsprogram at de vil fortsette med konsesjonsrunder i Barentshavet og åpne opp Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. Dette gir for oss i Grønne Studenter ingen mening når vi vet at verden ikke kan benytte seg av nye oljefunn dersom man skal holde den globale oppvarmingen under 2 grader. Derfor mener vi at det er fint at Høyres Studenter etterlyser utslippskutt i kunnskapssektoren, men at man virkelig først kan ta Høyre på alvor som klimaparti når de fremmer en helhetlig politikk som leder til utslippskutt som faktisk monner.

Les også: –⁠ Halshugg puggeveldet!