Oppgitt: Den pensjonerte jusprofessoren Jo Hov fikk fjernet boken sin fra pensumlisten.
Oppgitt: Den pensjonerte jusprofessoren Jo Hov fikk fjernet boken sin fra pensumlisten.

Pensjonert professor med knallhardt pensumsopp­gjør

Tidligere jusprofessor Jo Hov anklager gamle kollegaer for «kompiskorrupsjon» og avtaler på bakrommet.

Jodel-hets og illsinte professorer. Det er ikke første gang Universitas har skrevet om konflikter på Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Tidligere har Universitas omtalt jusprofessor Benedikte Høgberg som skjelte ut studentene sine etter anonyme meldinger på Jodel.

I fjor omtalte Universitas masterstudenter som fryktet for sin rettssikkerhet ved færre eksamensforsøk. Nå har én professor og én førsteamanuensis blitt beskyldt for å fremme egeninteresser fremfor godt pensum.

På en nyopprettet nettside går tidligere jusprofessor Jo Hov (78) langt i å hinte om at avtaler på bakrommet har vært en medvirkende faktor til at hans pensumbok, Rettergang i sivile saker, har blitt avfeiet til fordel for Anne Robberstads bok Sivilprosess.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

Les også: –⁠ Jusstudiet svikter studentene

–⁠ Dårlig skikk

Jo Hov bekrefter og understreker påstandene han kommer med på sin nettside overfor Universitas. Han mener Anne Robberstad, som først godkjente boken hans, trakk godkjennelsen tilbake etter et halvt år for å fremme sin egen bok.

Han mener det vitner om dårlig skikk og hemmelighold mellom kollegaer.

–⁠ I et normalt kollegialt forhold, ville innvendingene kommet i forbindelse med godkjennelsesspørsmålet. Her godkjenner Robberstad først boka forbeholdsløst, så stryker hun den i all hemmelighet etter seks måneder, forteller han.

Her sparker Hov nedover mot en yngre kvinnelig førsteamanuensis

Erling Hjelmeng, studiedekan ved Det juridiske fakultet

Hov tok da kontakt med Maria Astrup Hjort, nåværende fagansvarlig i sivilrett, som ba ham om å komme med en revidert utgave for å rette manglene i boka. Han etterfulgte dette, og fikk positive tilbakemeldinger for revisjonen. Hjort snudde etter et møte med Robberstad, mener han.

–⁠ Så ringte Hjort umiddelbart før påske. Hun hadde hatt et møte med Robberstad hvor hun var blitt oppmerksom på flere feil i den nye utgaven.

Han mener selv han har tilbakevist innvendingene punkt for punkt på nettsiden sin.

–⁠ Det er et par småfeil der, men det er vanlig. Ingen doktorgrad ville blitt underkjent av noe sånt, mener Hov.

Les også: Nok en juspro­fessor hengt ut på Jodel

–⁠ Feid av banen

På nettsiden hinter Hov til at Robbestad og Hjort har et nært vennskapelig forhold som han mener har påvirket prosessen med boken. Robbestad har tidligere vært veileder for Hjort.

–⁠ Men dette du kaller «kompiskorrupsjon» på nettsiden din, er ikke det utrolig vanskelig å påvise?

–⁠ Jo, det er jo kanskje et av problemene. Som Gerhardsen visstnok sa en gang om beslutninger i Arbeiderpartiet: noen har snakket sammen, sier Hov.

–⁠ Hvorfor valgte du å lage en hel nettside?

–⁠ Jeg ble feid av banen i de offisielle kanalene, sier han.

–⁠ Jeg ønsket å dokumentere, i detalj, både overfor studentene og andre, at påstanden om at boka vart utdatert og full av feil, ikke holdt stikk.

Les også: Ny under­sø­kelse: Økonomiske problemer går utover studiene

Kjenner seg ikke igjen

Maria Astrup Hjort mener anklagene Hov fremmer er grunnløse.

–⁠ Det er skrevet et notat til Programrådet for master i rettsvitenskap hvor jeg forklarer min vinkling av saken, sier hun og refererer til den.

–⁠ Jeg har kort og godt gjort en faglig vurdering og endret faglig synspunkt.

Hjort kaller påstandene om kompiskorrupsjon «visvas», og forklarer at sivilprosess er et lite fagfelt.

–⁠ Vi er ikke så mange som skriver i sivilprosess, det at jeg tok over som faglærer grunner i at jeg var den eneste faglig ansatte som hadde faget som hovedfelt, forklarer hun.

Hjort understreker at hun at gjort en faglig vurdering og at hun ikke ønsker å kommentere de øvrige påstandene i media.

Universitas har vært i kontakt med Anne Robberstad, hun er kjent med kritikken, men ønsker ikke å kommentere den.

–⁠ Skittentøysvask

Professor og studiedekan ved Det juridiske fakultet, Erling Hjelmeng, omtalte forrige uke noen av Hovs påstander som en «offentlig skittentøysvask» i Advokatbladet. Hov avfeier disse påstandene og mener nettsiden var hans siste mulighet til å få sitt budskap hørt.

Hjelmeng selv står for uttalelsen.

–⁠ Når det gjelder å ta opp saken til debatt i offentligheten er det Hov sin rett som alle andres, sier Hjelmeng.

Han påpeker at det å ikke vinne frem, ikke er god nok grunn til utsagnene på nettsiden.

–⁠ Det blir å blande kortene. Her sparker Hov nedover mot en yngre kvinnelig førsteamanuensis, Hjort. Det synes ikke jeg er innafor. Når det gjelder Hovs personlige forhold til Robberstad så ligger det en del påstander som ikke har noe med saken å gjøre. Jeg står for at jeg kalte det offentlig skittentøysvask, sier han.

Hjelmeng understreker at Hov har all rett til å diskutere hvordan man går frem med pensum. Han trekker selv frem uenigheter om pensum ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen som et eksempel.

Universitetsproblem

Et av de mange problemene som tas opp på Hov sin nettside er professorer som gjør sine egne bøker til pensum, uten å ha med konkurrentenes alternativer.

–⁠ Det er noe av det viktigste med denne saken. Faglærer godkjenner egne bøker og prøver å skvise ut konkurrentene. Sånn har det vært hele mitt liv ved Det juridiske fakultetet. Vi måtte lese professorenes bøker pliktskyldigst da jeg var student, sier Hov.

Han tror ikke problemet er unikt for Det juridiske fakultetet, men at det går igjen overalt i akademia.

–⁠ Bakgrunnen er nok faglig prestisje. Professorene ønsker å fremstå som Norges største eksperter i sitt felt. Ulempen er at mange også ønsker å skaffe seg monopol på sine egne bøker.

Jubel på Jodel

Hov forteller at han nylig har lært seg å bruke den anonyme forum-tjenesten Jodel, hvor han opplever støtte fra en rekke jusstudenter.

Han håper det vil gå et rykte om at boka er god slik at studentene leser den, uavhengig om den havner på pensum-listene.

–⁠ Har du et økonomisk motiv?

–⁠ Jeg kunne kanskje tjent litt penger på dette, men jeg har god nok økonomi, saken handler ikke om penger.

–⁠ Er det egen prestisje da? Du nevner jo disse faktorene selv.

–⁠ Det er ganske unaturlig for meg å gå offentlig ut på denne måten. Jeg er lavmælt av natur og har aldri prøvd å skvise ut konkurrenter.